tisdag 30 december 2008

Kreationisternas (självvalda?) okunnighet

Sitter och tittar på Richard Dawkins i avsnitt 2 av "Darwins laddade idé". På besök i födelselandet Kenya träffar Dawkins på den lokale biskopen som motsätter sig utställningen av människoskelett som därmed visar människans evolution ifrån en för oss med schimpanserna gemensam anfader. 


Det är nästan lika förbluffande varje gång man hör en kreationst försöka bringa ordning i sina tankar och försvara sin ståndpunkt. På frågan "Jag är en apa - är du det?" Svarar biskopen: "Nej, jag är speciell, jag är skapad till Guds avbild av Guds uppfinningsrikedom". Här ger han exempel på vad jag mer och mer ser hos fundamentalistiskt troende, nämligen uppfattningen om att vara förmer än andra. Tvärtemot vad man som vetenskapsman ofta blir kallad, att vara förmer än andra, så anser jag mig stå på samma fot som resten av "Skapelsen". 

Biskopen argumenterar sedan på följande sätt: "Om vi nu evolverat från aporna - varför har inte schimpanserna blivit människor?". Man frågar sig - vill han inte förstå? Det kan ju inte vara så att han verkligen är så okunnig som det verkar. Hur kan man gå i bräschen för att stoppa en utställning - för att föra ett så klart uttalat politiskt budskap i dagen, utan att ens ha tagit reda på de mest elementära fakta? Det enda svar jag kan tänka mig på den frågan är att sådana individer vilar så tryggt i sin tro att de inte behöver söka sanningen. De har den redan. Nedskriven i en bok för mellan 1800-3000 år sedan. Eller så är de rädda för att upptäcka sanningen. Antingen eller. Kanske både och.  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

söndag 28 december 2008

Armageddon på National Geographics channel

Spelade in några program på annandagen. Det första handlade om Noaks ark. Nu är det dags för uppenbarelseboken. John (Johannes) får uppenbarelser i en grotta vid tiden kring första sekelskiftet. Enligt bibeln så öppnar Jesus de sju sigill som sluter pergamentet med guds plan för mänskligheten och släpper lös helvetet på jorden. Jesus vill att vi skall lida. I framtiden. Jesus blir krigarkung vid Armageddon. Tror du på bibeln? Tror du på detta avsnitt i bibeln? Det gör Tim Lahayne, författare av "The Left behind series", som även medverkar i programmet. Är det så att boken verkligen beskriver jordens undergång som komma skall? Eller finns det en mer rationell förklaring? 


Vid tiden för textens författande var de kristna en sekt, förföljda av romarna. Romarna måste ha setts som representanter för det onda på jorden. Nero hade förkroppsligat det onda på jorden. Efter upproret i Jerusalem trodde dåtidens kristna att Jesus skulle återkomma. Det gjorde han inte. John var arg. Förbannad. Han skrev i affekt. Men att skriva kritiskt om romarna skulle betyda döden. Han skrev därför i kod. 666 - "numret för en människa". Vem? Djävulen? Den mest logiska gissningen är Nero. Med lite kunskap om numerologi, vanligt förekommande vid den tiden, blir 666 det numeriska värdet för Nero. John beskriver hur Nero tog livet av sig. Rykten om att Nero inte dog spreds. De kristna räddes Neros återkomst med en arme som skulle slakta dem. Han skriver bra John. De sju huvuden på besten som horan rider. De sju kullarna på vilka Rom vilar. Det kryptiska bildspråket är slående och artistiskt. Vid Armageddon (Megido i dagens Israel) gjorde sig de romerska styrkorna klara för det slutgiltiga slaget mellan det goda och det onda. Början på det tusenåriga riket.

Historien började ses som en förutsägelse av framtiden, den sista framtiden, redan i början av det andra århundradet. Den sekt som då trodde sig stå inför de sista dagarna väntade förgäves. Liksom så många efter dem. Vissa av dem har mördat i tron att det skulle skynda på apokalypsen. Andra har tagit sina liv. Vissa både ock. Fundamentalistisk tro är ett gift så starkt att det ibland dödar. 

Columbus såg sig som påskyndare av apokalypsen. Som guds sändebud. Till alla amerikas urinvånares glädje. Visst blev det armageddon för många av de stammar som då befolkade Amerika.

I USA i dag är det många som önskar att Jesus skall återkomma. För att det skall kunna ske måste enligt många templet i Jerusalem byggas åter, för att sedan kunna förstöras. Därav det starka stödet till Israel. "Bered väg - bort från Jerusalem - templet måste återbyggas". Med muslimer i åtanke.

När en så stark maktfaktor förslavade under fundametalistisk tro, och viljan att påskynda jordens undergång, är det inte svårt att se att viljan att dämpa konflikter är lokalt begränsad till att försvara Jerusalem. I annat fall är anfall bästa försvar. Förhoppningen är att den nya administrationen i USA tar ett steg bort från detta tänkande. 

En bit in i filmen berättar en före detta cynisk New York bo hur han blev frälst i en grotta där han levde i ett år, endast ackompanjerad av en bibel. Han hävdar att Jesus budskap i bibeln är så unikt och nytt. Det håller inte jag med om. Det är inte speciellt nytt, inte speciellt trevlig heller alla gånger. Nu predikar han på TV om jordens undergång. 

"One nation under God", står det på dollarsedeln. Det tar vissa som tecken på att det är rätt att stifta lagar och ta beslut baserade på vad som står i bibeln. Detta trots att "In God we trust" och "One nation under God" först myntades på 50-talet. 

Det är nästan komiskt att se hur Tim Lahayne påpekar att det i bibeln står att Jesus återkomst är nära, att vi måste vara redo för att det kan ske i vilket ögonblick som helst. Visst är det konstigt att en händelse kan vara nära förestående i närmare tvåtusen år. Tim anser sig väl förmer än andra, det är hans generation som är den utvalda. 

"The Rapture" finns inte ens med i uppenbarelseboken. Trots det tror många troende att så är fallet. Att det är en del av den traditionella kristna tron.  I själva verket myntades myten i i slutet av 1800-talet och tidiga 1900-talet.

En pastor som tidigare predikat uppenbarelseboken insåg att det som han predikade var groteskt. Att det som stod i bibeln och den tolkningsmodell han valt var hemsk och fruktansvärd. Han valde bord dessa delar och predikade sedan något annat. Precis som de flesta troende. Man väljer att tro på de delar av bibeln som stämmer med deras inre moraliska övertygelse. Denna övertygelse kommer inte ifrån religionen. Däremot kan tron på ett fundament få dig att utföra onda handlingar.  

Vem kommer att fördömas? Vem kommer att räddas? Finns ett liv efter detta? Redan John funderade över detta. Kampen mellan det goda och det onda. I boken han skrev slutar det med det godas seger. Temat går igen i många modernare litterära verk. Sagan om ringen gick på TV igår kväll. Liksom Harry Potter. 

Slutordet i dokumentären är lysande: "If you are predicting the end of the world - you only have to be right - once".  
       

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

fredag 26 december 2008

Annandagstankar

Passar under en tågresa på att skriva ned lite tankar kring julen och annat som julefriden ger utrymme åt medvetandet att vandra över. Sitter samtidigt och lyssnar på Ricky Gervais Show, podcast season 5. Precis nu diskuterar Karl Pilkington och Ricky ämnet "gay-marriages". Karl undrar (förstås) vad meningen med gay-äktenskap är. Lyssnade på The Atheist Experience häromkvällen. Där diskuterade man samma fråga. Någon som ringde in påstod sig inte vara vriden i tanke av sin kristna tro, utan menade att meningen med äktenskap är att producera barn, varför det inte borde vara nödvändigt för homosexuella att gifta sig. Det faktum att även homosexuella kan bli föräldrar, samt att många par som gifter sig saknar förmågan att få barn, det hade han svårt att förklara hur det gick ihop med sin övertygelse. 


Så verkar det vara väldigt ofta när någon baserar sin övertygelse på ett fundament, något fastslaget som inte får ruckas på. Man tvingas lämna logiken därhemma i de lägen då argumenten inte går ihop. 

Påven har sedan länge lämnat sin rationella tankemössa på något kafé någonstans. Inte sitter den under struten i alla fall. Att han inte ordagrant uttryckte sig som det rapporterats bland annat i Dagen, är inte på något sätt förmildrande, då det underliggande budskapet ligger fast, precis det som jag noterade i mitt föregående blogg-inlägg. Allt utanför den av gud fastslagna normen är en skymf mot hans skapelse. Vidare utveckling i ämnet kan du läsa på bloggen Antigayretorik

Lyssnar vidare. Nu disputerar Karl och Ricky gay-präster. Att ricky är ateist ut i fingerspetsarna, och att hans podcasts är välformulerade manifest för en humanistisk människosyn är kanske inte helt lätt att se igenom, men icke desto mindre är det så. Ta dig igenom säsong ett, och du förstår vad jag menar. En av de bästa humanist/skeptiker-podcasten som finns. Underbart att höra hur Karl får stå till svars för i princip alla trångsynta tankegångar som någonsin existerat. Nu behandlas fördomar mot homosexuella. Vilken typ av gay-kille skulle Karl gifta sig med om han var gay?

Ett avkärleksbudskapen som cirkulerar i offentligeheten utförda av män i maktposition kan man läsa om på Dagen. Visst är det ironiskt när någon pekar på (likt påven i sitt jultal) att problemet med samhället i dag är att människan fjärmat sig religionen, för att i nästa mening ge sig in i vi-och-dom retorik med det underliggande budskapet "förbanna dem", eller, som i det här fallet "död åt dem". 

Hittade ett pinsamt försök att påstå sig kunna bevisa guds existens på Newsmill. Skrivet av en aktad intellektuell, men tillika katolik. Min hypotes om nödvändigheten att bortse ifrån, eller i vissa fall lämna den rationella tankehatten hemma då det krävs för att hålla liv i tron, gäller i högsta grad här. 

Dagen om felciteringen av påven.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

tisdag 23 december 2008

God Jul påven!

Har än så länge bara hunnit läsa rubriken, men har redan beslutat mig för att denna artikel förtjänar att liva upp den här bloggen lite. Kärlekens religion. Det är vad många påstår. Att inte döma, inte se ner på. Att älska din nästa - inte hata eller förakta. Men går budskapet i artikeln att tolka på något annat sätt än att påven uppmanar sina bröder och systrar inom den katolska tron att förakta och se ned på de som avviker ifrån ifrån den enligt honom av gud givna heterosexuella normen? Att vara avvikande är enligt påven: "ett sätt att förstöra Guds arbete". 


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

tisdag 16 december 2008

Apokalypsen

Vaknade av att väggen och sängen skakade. Trodde först det var en dröm. Det var det inte. Det var en jordbävning. Det var säkert bara den begynnande apokalypsen.


Så här i efterhand är det lätt att påstå att jag är ett orakel som ovan förutsåg att kristna tokstollar skulle hänvisa till bibeln.

Nya apokalyptiska profetior har kommit i dagen i Dagen. Det handlar om God-TV som sänder program dedikerade till den kommande apokalypsen. Man hänvisar till den ekonomiska krisen och till den globala uppvärmningen. Man vill naturligtvis som fundamentalist att apokalypsen skall komma. Det är något man väntar på. Frågan är då om man är mindre benägen att göra något åt de problem som man förknippar med guds kommande rike - Jesus återkomst Ser man över havet till alla de miljoner bokstavstroende som finns där så verkar detta vara en misstanke som har fog för sig. Varför bry sig om huruvida temperaturen kommer att höjas några grader de närmaste 100 åren när ändå världen kommer att sluta och himmelriket kommer att inrättas på jorden inom de närmaste 50 åren? Religion och i det här fallet kristen fundamentalism är farligt. I ljuset av detta ter det sig i det närmaste hycklande när Anders Wejryd "sponsrad av svenska kyrkan" skriver att "Med Guds hjälp klarar vi klimatkrisen". Gud ligger bakom att USA inte skrev på Kyoto-avtalet. Gud sinkar processen. Gud håller kunskapen stången. Rejält svar på tal får Anders av Camilla Grepe på Svenska Dagbladet. 
   
Det går att se God.tv på nätet. Här kan du se galenpannorna förtälja om det faktum att vi faktiskt kan leva i "the end times".

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

onsdag 5 november 2008

Grattis världen!

söndag 26 oktober 2008

Kan inte annat än att hålla med Andreas Ekström

När han idag skriver i Sydsvenskan. Även om jag enligt många är en av dessa "kristofober" så värnar jag religionsfriheten. Samtidigt nyttjar jag min yttrandefrihet och vägrar acceptera att jag med hänvisning till just religionsfriheten skall tysta min kritik mot personers åsikter och inställning i sakfrågor. Detta betyder inte att jag motsätter mig Sturmarks och humanisternas uttalande tillsammans med ledaren för Evangelistiska frikyrkan då de säger att ingen får "dömas" endast med hänvisning till sin religiösa övertygelse. Vad jag hävdar (likt Sturmark), gång på gång, är att tillhörighet till ett religiöst samfund med mer eller mindre sannolikhet implicerar en viss inställning i olika sakfrågor. Ingen kan få mig att tycka att det är irrellevant huruvida rektorn för Lunds Universitet är kreationist eller ej. Ingen kan få mig att tycka att det är irrellevant huruvida Lunds Universitets rektor motsätter sig stamcellsforskning eller ej. Även om personen ifråga inte agerar ut sin tro? Det är en svårare fråga som jag tvingar mig själv att fundera vidare på. Precis som Sturmark hävdar jag dock att rektorn för Sveriges största universitet inte kan vara kreationist.   

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


måndag 13 oktober 2008

Sturmark debatterar i Elimkyrkan

Har inte tittat igenom hela ännu, men rektorsvalet i Lund togs upp, bland annat.

Ateism eller kristen tro - vad är rationellt? Det var vad de diskuterade...

söndag 12 oktober 2008

Nytt försök göra vetenskap av skapelseberättelsen

I Dagen rapporteras om en ny bok av Ulf Stenlund. Den handlar om hur det egentligen gick till när världen skapades och hur bibeln faktiskt ändå kan vara sann i sin berättelse. Som Per Kornhall redan hunnit skriva på sin blogg så handlar det om fria fantasier och ingenting som har med vetenskap att göra.

Vetenskapens metod: Detta är våra data - vilka slutsatser kan vi dra ur dem?
Religionens metod: Detta är slutsatsen - vilka data kan vi hitta som vi åtminstone kan påstå stödjer den?

Hade inte kunna säga det bättre själv...

...men visst har jag varit inne på samma spår som skribenterna i Sydsvenskan. Under rubriken "Gud eller de anställda" problematiserar de det faktum att Lunds Universitet eventuellt kommer att få en rektor som inte tror att människans ursprung ligger att finna i Darwins evolutionslära.

Cecilia Hägerhäll uttalar sig i Sydsvenskan om hur det känns att få bära hundvuvudet som representant för alla "trångsynta", "vetenskapstroende" naturvetare, vars enda fel varit att ifrågasätta, något som vissa inte verkar anse är tillåtet om det gäller en persons åsikter i frågor som kan härledas till dennes religion. Vidare var det nog mest förfarandet vid utnämnandet av Per Eriksson man ifrågasatte.

torsdag 9 oktober 2008

Anders Piltz ifrågasätter pressfriheten

I Sydsvenskan ifrågasätter Anders Piltz, själv djupt troende Professor Emeritus tidningens sätt att ställa frågor till den blivande rektorn för Lunds Universitet. Likt många andra kristna som ger sig in i debatten kring tro och vetande på senare tid så använder han ett språkbruk som det är svårt att hitta belägg för. Det handlar om termer som "inkvistation", "millitant", "fördomsfull" eller "fanatism". En kollega hade kollat upp alla de artiklar som exempelvis fanns på Humanisternas hemsida för att leta efter spår efter något i debatten, från de sekulära humanisternas sida, som kunde anses antingen vara millitant eller fanatiskt. Sökandet var fruktlöst.

Det handlar väl som vanligt om de troendes svårighet att acceptera att deras tro och följderna av deras organiserade religion faktiskt får problematiseras och ifrågasättas.

Sydsvenskan försvarar sin rätt att ställa frågor här.

måndag 6 oktober 2008

lördag 4 oktober 2008

En pingstvän till rektor

Per Eriksson, före detta medlem av Pingstkyrkan och numera medlem i en församling i samröre med Babtistkyrkan och Evangeliska Frikyrkan är föreslagen som ny rektor för Lunds Universitet rapporterar Sydsvenskan. Lärare på Universitetet protesterar. Med rätta? Vissa hävdar att Per Eriksson bör få chansen att leva upp till fördomarna om pingstvänner. Vilka är då dessa fördomar, och är de fördomar? Är det inte så att man som pingstvän faktiskt ställer upp på tanken om en ung jord, skapad av gud. Att människan är helig och skapad till avbild av gud, inte via en evolutionär process. Kan vi förvänta oss att Per Eriksson inte kommer att påskynda stamcellsforskningen? Jag är rädd för det. Bengt Söderström professor i mikrobiologisk ekologi påpekar att man inte vet om Per har de värderingar det är allmänt känt att pingskyrkan står för. Min fråga är - vilken är anledningen att tro att Per Eriksson inte håller dessa värderingar? Vore inte det mest logiska att han faktiskt, likt pingstkyrkan i stort har en vetenskapsföraktande inställning? Vore inte då det logiska att inte föreslå honom som rektor? Lars Johansson vid Teologiska Högskolan i Örebro skriker i Dagen genast ut "religionsförföljelse - vi har faktiskt religionsfrihet här i landet". Jo, det har vi - men det innebär inte att det är lämpligt att exempelvis anställa en sektledare som förespråkar incest och ritualoffer. Personens åsikter och inställning i sakfrågor (och religion kan väl anses vara en samling åsikter i en stor mängd sakfråor) spelar däremot roll vid tillsättningen av en tjänst som den som rektor vid ett Universitet där fri forskning förespråkas. I artikeln i Dagen utelämnar det faktum att Per vägrar att svara på frågorsom har med stamcellsforskning eller homosexualitet att göra. Hans syn på dessa frågor får vi vänta med att höra svaret på tills han tillträtt sitt ämbete.

Frågan är nog till sist hur möjligt det blir för Per att arbeta på sin post. Minsta lilla agerande som kan tolkas som om han ger mindre resurser eller vikt vid de biologiska institutionerna och hans bakomliggande syfte kommer att ifrågasättas. I slutändand kommer hans förtroende att gå i botten.

Det är även märkligt att religionsfriheten åberopas i detta fall, när Per Erikssons inställning i religiösa frågor definitivt är relevant för hans arbetsuppgifter, samtidigt som tidningen Dagen och dess anhängare försvarar rätten för en kyrka att avskeda eller neka anställning för en ateist som sökt tjänst som kyrkvaktmästare, ett arbete där personens religiösa inställning torde vara högst irrelevant, eller skall vaktmästaren samtidigt arbeta som kurator?

Mer om saken i Sydsvenskan, än mer, och än mer. Lite till faktiskt... Per Erikssons kommentarer, eller avsaknad av hittar du här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

torsdag 18 september 2008

Skratta inte åt Siewert Öholm...

...när han i Världen idag bland annat skriver följande under ämnet "Strategisk företagsbön":

I Sävsjö i Småland enades de kristna församlingarna för en tid sedan om att ”be strategiskt” för etablering av en stor fraktterminal, som skulle rädda åtskilliga jobb i kommunen.
I söndags kunde man hålla tacksägelsebön i kyrkorna. Infrastrukturministern invigde den stora fraktterminalen i Stockaryd i månadsskiftet.
Skratta inte åt den berättelsen. Håna den inte, Säg inte, lite surt, att det inte finns ett samband.
Tvärtom kanske Humanisterna och andra kommer att häpna när ”strategisk bön” börjar bygga både nya fabriker och nya järnvägar i landet.


Jag lovar att inte skratta, men måste erkänna att det är bland det mest skrattretande jag läst på mången dag.

Här kan du läsa Siewerts hela artikel.

söndag 14 september 2008

Och tidningar likt aftonbladet bär ansvaret...

...för att en flicka, enligt aftonbladet, tagit livet av sig i rädsla för att jorden skulle gå under då CERN körde igång i förra veckan. Även i artikeln som handlar om dödsfallet passar de på att piska upp stämningen. Skamlöst.

lördag 13 september 2008

Universums begynnelse och CERN

Dagen har skrivit några inlägg om CERN som snart kör igån LHC med tillhörande detektorer med full kraft. Än så länge har man testkört systemet under lägre energier. Sökandet efter Higgs-partikeln och återskapandet av omständigheterna bråkdelarna av en sekund efter Big Bang väcker naturligtvis många existensiella tankar till liv. Så även hos Dagen och många andra kristan.

Frågan är om Tomas Lindblad, professor vid LTH, blev felciterad i denna artikel när han säger att "jag tror inte det är meningen att vi skall få reda på huruvida Gud existerar eller inte". Menar Tomas verkligen att det finns någon "mening" bakomliggande denna fråga? Om något uttrycks ha mening så måste någon ha insupit mening i motsvarande företeelse. Vem skulle ingjutit denna mening? Antingen så är Tomas kristen, eller så är han felciterad, eller så tänkte han sig inte för kring vad han sa.

Som svar på frågan huruvida de forskare som påstår att jorden kommer att gå under då LHC körs igång verkligen ha fel, svarar Ulf Danielsson här helt riktigt att: "- Bara för att man har en professorstitel så behöver det inte innebära att man har alla flingor i paketet".

En diskussion mellan fysikern Brian Cox och en företrädare för Katedralen i Guilford kring ämnet vetenskap och religion kan du hitta här. Fullständigt tomma ord, fulla av tomt ekande metaforer, ifrån en kristen som skalat bort allt det otrevliga med religionen och lämnas med en tro utan fundamentala skrifter eller argument för dess rätt och riktighet, är vad jag hör. Brian gör bra ifrån sig. Trevlig lyssning.

Gud och systrarna Graafs morsa i samarbete

Enligt henne själv samarbetar hon med Gud i att hela och frälsa människor. Hon tänker inte på att hon som västmedborgare beger sig till tredje världen och prackar på dem sitt trossystem. Hon ser bara att hon har det mest fantastiska buskap att ge. Gärna skrikandes:

"The fire of God, I see the fire of God in him".

Hon gör det för egen skull.

Gud arbetar även via samhället. Genom att se till att det finns mediciner och sjukvård. Tror en av programmets deltagare. Vad skiljer mig ifrån denna deltagare? Jag tror på människan - jag tror att vi människor är kapabla att själva forma vårt samhälle till godo för andra människor, helt på egen hand. Vi behöver inte Gud. Gud behövs inte för att förklara mamma Graafs "helande" lika lite som Gud behövs för att vi skall kunna leva i ett samhälle genomsyrat av godhet och lycka.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

tisdag 26 augusti 2008

Dagen tar upp kampen...

...med "En Ding Ding värld" genom att rapportera följande historia, helt utan ironi. Själv tycker jag det ser ut lite som Darth Vader.

lördag 16 augusti 2008

Stor humor

Den här artikeln handlar om stor humor. Man undrar verkligen om det är på allvar. Jag kommer att fortsätta tolka fingret som det det faktiskt fungerar bra till, att visa var man skall trycka när man skall gå över övergångsstället. Men om man för en sekund väljer att tolka fingret som att det pekar på Gud, vad är det då man trycker på egentligen? Petar man Gud i ögat? Eller handlar det om ett annat hål? Det blir mitt dolda budskap. Tolkningsföreträde gäller för gångare.

Uppdatering: Nu har DN uppmärksammat den sensationella (men gamla) nyheten.

Skenhederlighet

Nu kanske Todd Bentley, så här i efterhand, hävdar att äktenskap inte är något som instiftas och ingås av och under Gud, men är inte det han visar genom att separera med sin hustru något som brukar betecknas som skenhederlighet? Nej just det - han separerar ju bara! Det är inte tal om skilsmässa. Men hur var det löftet om att alltid stå vid varandras sida? I vått och torrt? Flera månader hemifrån, borta från hustru och barn. Han vill väl leva lite rock'n-roll liv kan tänkas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

fredag 8 augusti 2008

SemestertidSemester i England kan innebära besök i en och annan vacker gammal kyrka. Gick förbi denna kalkstenskyrka utanför Edge i Cotswolds för några timmar sedan.

Cheltenhams äldsta byggnad/kyrka huserar dena magnifika fönstermålning.


fredag 1 augusti 2008

Gå och se den!

Som ett stöd till det fria ordet. Gå och se "The Love Guru", som nu ledande hinduer uppmanar hinduer och andra religiösa att bojkotta då de anser att den "hädar" deras religion.

Lite blandad fredagsblasfemi:

1. Det är något kasst med kast-systemet.
2. To(r)ans Gud är en självgod skit.
3. Jesus lever! "nooooot".
4. Buddha var vanlig, men kanske hög.
5. Allah är inte så stor som du tror - han är så liten att han inte syns.

Har jag glömt någon? Äsch, de finns (nog) ändå inte.

Dagen om spektaklet.

SM i indoktrinering

Skrämmande är det i mina ögon att läsa hur barn i Sverige i dag genomgår regelrätta hjärntvättningceremonier. Det är ju inte så att det är någon nyhet för mig att detta pågår, inte bara på andra ställen, utan även här i Sverige. Det är bara lika rysligt att läsa om det - varje gång pastorerna gör sitt bästa för att säkra sin egen världsbilds framtid i de unga barnens hjärnor, med utstuderat precision. Man gör sitt bästa för att inskränka deras fria val och reella religionsfrihet genom att i tidig ålder tillrättalägga och tvätta de sockervaddsinvirade budskapen, förenkla och upprepa. Upprepa. Upprepa. Allt för att säkerställa att barnen skall kapitulera inför tanken om en God ("Gud är bara god mot mig") och allsmäktig skapande Gud, som är just den Gud som pastorn och pappa tror på. Jag antar att man inte nämner något om att det som barnen får lära sig inte bygger på någon som helst logik eller reell kunskap. Det är tro och önsketänkande byggt på vandrinssägner, nedskrivna och efter hand institutionaliserade inom ramen för ett kyrkligt auktoritetsbygge.

Pedagogikforskarna har nog en del att hämta inifrån frikyrkornas kapell i sommarhettan. Fast när man börjar tala i termer av "strategi" gällande samtalet med barnen - då är jag glad att forskningen inte kommit så långt och blivit så kall och beräknande kylig som kyrkornas erfarenhetsbaserade utlärningsmodeller. Resultaten talar sitt tydliga språk. Att sälja luftslott i tvåtusen år är bevis nog - Gud är ett säljande varumärke - en sjuhelvetes hjärnbacill. Och de varianter av buskap- kombinerat med pedagogik som inte lyckas förmedla sitt innehåll dör ut efter någon generation. Det påminner faktiskt lite om evolutionsteorin...

Läs mina andra inlägg om barn och religion här. Här handlar det om strategier kring hur man håller kvar barnen upp i tonåren.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

tisdag 29 juli 2008

Lyssna på din inre röst...

... eller Guds röst, om du väljer att tolka den som det. Det är vad Ulf Ekman föreslår. Vi skall gå tillbaka till de gamla traditionerna och damma av ordet Lydnad. Lyda Guds ord, som jag antar vi skall hämta ifrån Bibeln eller i direkt kommunikation med Gud. Vi pratar om att anamma religiös galenskap och fanatism, det är det Ulf vill. Fanatism i det att vi skall Lyda Guds lag. Döda den son som sätter sig upp emot sin fader eller moder. Döda den som begår äktenskapsbrott. Döda, lemlästa, stena och förbanna. Det är Ulfs melodi. Eller? Religiös galenskap pratar vi om i det att vi skall anamma de som tror sig höra röster, exempelvis från Gud, berättandes, anbefallandes oss att slå ihjäl, skjuta eller bomba en abortläkare. Som exempel.

- Ta Noa och Abraham som exempel, de lyssnade och handlade enligt Guds ord även fast de inte visste eller förstod hur det skulle kunna bli som han sagt.


Sanna mina ord - Ulf predikar fanatism. Vem är annars jag att säga emot mina inre röster och skona den Gud befaller mig att slå ner på? Att förbanna den som Gud säger åt mig att förbanna?

- Vi måste in i den heliga osäkerheten igen, våga överlåta oss till något vi inte vet vart det leder.


Att Ulf predikar mot rationalism och kunskap, vetenskap och upplysning är kanske inget nytt, men här får vi det återigen svart på vitt. Framtidsanalys? Konsekvensanalys? Nej, kör så det ryker! Om någon i farten därmed stryker, så skit idet!

Jag skriver bara det här idag, för att en dag kunna slippa.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

På mission till Irland?

När man läser detta, och lär något man inte visste, nämligen hur religiöst ett land som Irland kan vara än i dessa dagar, så är det nästan så att man känner för att åka på mission till den gröna ön och starta sekulär friskola.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

fredag 25 juli 2008

Har sju miljoner svenskar frivilligt valt att vara med i svenska kyrkan?

Den här lilla journalistiska ohederliga saltomortalen kan läsas i Dagen:

Kanske väcker det också en viss förundran att det fortfarande finns cirka sju miljoner svenskar som frivilligt valt att stå kvar som medlemmar i det fria trossamfundet Svenska kyrkan. Det har även kommit rapporter om att frikyrkornas medlemstapp delvis börjat plana ut.


Man frågar sig när dessa sju miljoner människor gjort detta val, samt hur medvetet det var. Har det skickats hem blanketter där det har krävts att man fyller i: "Ja, jag vill vara fortsatt medlem i svenska kyrkan"?

Och hur tolkar man uttalandet att "frikyrkornas medlemstapp delvis börjat plana ut"? Ett intressant sätt att skönmåla en troligen inte allt för positiv situation på. Att vrida och vända på orden och dess betydelse är troligen något man blir duktig på som missionär.

Var på begravning idag. Allt var bra förutom när prästen öppnade munnen. Tur att farfar tappat en del av hörseln och slapp höra det mesta av rappakaljan. När prästen talade om att "att tro är en gåva ifrån Gud, det kan vi inte på egen hand" och "hopp är en gåva ifrån Gud, det har vi inte på egen hand", satt jag och bläddrade i psalmboken, med tillägg, och hamnade på stycket där Jesus säger:

Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd.

Matt 10:35
P

Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor,

Matt 10:36

och mannens husfolk skall bli hans fiender.

Matt 10:37
P

Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig.Eller, som det uttrycks i Lukas:

Splittring, inte fred
Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann!

Luk 12:50
P N

Men jag har ett dop som jag måste döpas med, och jag våndas innan det är över.

Luk 12:51

Tror ni jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag, men splittring!

Luk 12:52

Ty där fem bor i ett hus skall de i fortsättningen leva splittrade, tre mot två och två mot tre,

Luk 12:53
P

far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor."Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

torsdag 24 juli 2008

Domedagen är nära - eller...?

Dagen rapporterar ifrån Oasmötet i Borås. Enligt talarna är det snart dags för Jesus återkomst. Tecknen syns i de händelser som vi ser runt om oss. Exempelvis i form av alla karusellolyckor!

Det här är intressant, och nästan ofattbart. Att man än i dag tror att det som skrevs i uppenbarelseboken skulle vara en beskrivning av ett framtida skeende, närmare tvåtusen år senare. Enligt ledande Bibelforskare (exempelvis Bart D. Ehrman) är snarare de skeenden som beskrivs i Bibeln knutna till den tid då de skrevs, och skall läsas därefter. För mig är det snudd på lurendrejeri, och i vilket fall cyniskt, att peka på dagens skeenden och hänvisa till de yttersta dagarna. Om man tror, och antar jag, längtar efter dessa dagar, så måste man väl svälja hela paketet med allt elände, Jerusalems förstörelse, världskrig?... Precis som, får man förmoda, George Bush längtar efter världens undergång, likt många av hans landsmän. Skydda Israel, inte för att skydda dess folk, utanför att Bibelns profetior skall kunna gå i uppfyllelse, eller låt oss kalla det självuppfyllelse.

Enligt Jesus, eller enligt Bibeln för att vara mer korrekt, så skulle de sista dagarna komma inom livstiden för de som vandrade med honom och lyssnade på honom. Enligt uppenbarelseboken så var den onde ingen annan än den romerske kejsaren. Apokalypsen skulle ske då, inom en snar framtid efter det att nya testamentet skrevs. Inte nu. Den som tror det vill en sak - sprida tro, inte ogärna genom rädsla. Gudsfruktan, vilket oerhört cynisk påfund.

Läs mer om Bart D. Ehrman här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

måndag 21 juli 2008

Islam - en fredlig religion?

Dgs för ett nytt gästinlägg av Robin.

Hur många gånger har vi inte hört att islam är en fredlig religion, precis som vilken annan religion som helst (jag känner då inte till någon fredlig religion överhuvudtaget).

Jag vill nu en gång för alla sätta stopp för den myten, och istället påstå att islam är en direkt farlig religion, speciellt om man är bosatt i Iran; där föreslås det nu att det ska vara dödsstraff på att lämna islam, och även om du kallar dig sig själv för en profet.

För det första, man FÖDS inte till muslim, precis som man inte föds till kristen, jude, buddhist, hindu, etc..

Många pratar om hur "farligt" det kan vara med en sekularisering av ett samhälle, och det här är väl verkligen beviset på motsatsen...

Läs mer: Offentlig hängning i Iran.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

tisdag 15 juli 2008

och inget har han åstadkommit...

... i alla fall finns det inte minsta tillstymmelse till bevis för något av de påstådda mirakel han åstadkommit. Är det ingen som tycker det är märkligt att läkare i området inte slått larm om den nya mirakulösa behandlingsmetod Todd Bentley besitter som påstås kunna få ben att växa ut och döda att återuppstå? Är det ingen som tycker det är konstigt att detta inte står på första sidan på varje dagstidning, varje dag? Hur kan man tro på alla de rykten som florerar? Jo, därför att man vill - därför att tro handlar om att tro - om att vilja tro och inte ifrågasätta. Farligt är det - enligt mig. Handla baserat på fakta, inte fördomar.

Jag har skrivit om Todd några gånger förut. Du hittar inläggen här, eller här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

måndag 14 juli 2008

Självklart skall SSU få starta friskola

Om det är tillåtet att starta friskolor på konfessionell grund, vilket i princip är det samma som att starta den på politisk grund, så borde det vara tillåtet att starta friskola på rent partipolitisk grund. Visst är det absurdt, men som sagt, inte mindre absurdt än att bilda skola baserat på tron på det övernaturliga. Det handlar trots allt om att i skolan övertyga barnen om hur man skall leva, vad man skall göra, tycka och tro med just tron som grund. Ingen kan påstå att det är vetenskapligt belagt att folkpartiet är bättre än socialdemokraterna, lika lite som det är bevisat att den kristna eller muslimska guden och dess läror är rätt - än mindre att de existerar. Marx existerade i alla fall. Får vi väl anta. SSU vill nu starta friskola. Troligtvis mest som en provokation emot regelverket och dagens religiösa friskolor. Läs mer om vad jag skrivit om religiös konfession i skolan här. Dagen tar upp tråden här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

torsdag 10 juli 2008

Allt kan säljas med mördande reklam

Att sälja in en vara med marknadsföring är en svår konst. Vad som helst kan säljas in med mördande reklam. Något som kyrkan varit experter på under närmare tvåtusen år, varför det inte är så förvånande att man nu har chans att vinna en tävling under Almedalsveckan. Konsten att sälja in en idé baserad på inga som helst rationella argument kräver i dag den bästa av reklambyråer. Där har kyrkan en enorm erfarenhet. Kanske borde man anlita dem?

Uppdatering 12 juni
Självklart vann man priset som årets varumärke.

Mitt pris för Historiens bästa marknadsförare går till
Kristendomen

Runner up: Islam

Mammorna slaktas på kristendomens altare

Är det det kristenheten visar hundratusentals kvinnor i Brasilien som varje år tvingas besöka läkarhjälp efter att ha stött på komplikationer i samband med olagliga aborter? Att en religiös övertygelse om att en liten klump celler har samma värde som den vuxna mamman, till och mer värde skall kunna leda till döden för en mängd människor, ibland våldtagna, ofta ekonomiskt oförmögna att ta hand om ett barn, det är direkt omoraliskt oetiskt och helt utan empati. Inse att fostret inte känner något. Inse att det inte har några känslor av sorg eller förväntningar, kärlek eller smärta. Inse att det enbart har potentialen att bli en kännande individ, värd empati omsorg och kärlek. Inse att man kan lika gärna hävda samma människovärde för en hög potatis. Det låter radikalt, det är jag medveten om, men det finns inget, utanför bibeln, som talar emot det jag säger. Snarare tvärt om.

Inse att de vuxna mammorna i tusental slaktas på kristendomens altare (för att använda språket hos militanta abortmotståndare) utan rationell anledning.

Läs min andra inlägg om abort här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Slå ihjäl eller acceptera - det är frågan?

Tänker man ha bibelläsning för barnen? Eller vilka sagor är det som åsyftas? Och vilket, om det inte är bibeln som åsyftas, är syftet med att Svenska kyrkan högläser för barn under pridefestivalen? Är det för att de inte skall vara ute och se propagandan för alla omoraliska gärningar som kommer att pågå? Nja, det vet jag inte. Snarare kan man se det som ett erkännande av andra typer av sexualitet än just hetero, av Svenska kyrkan. Ett sätt att verka tidsenliga. Bra för marknadsföringen helt enkelt. Samtidigt distanserar man sig ifrån mer fundamentalistiska strömningar inom frikyrkorna. Enligt vad Dagen uppger så har Svenska kyrkan stöd ifrån bibeln i sin mer liberala syn på sexualitet. Och det är klart, med ett så digert material så är det möjligt att hitta stöd för nästa vad som helst. Vill man så kan man hitta stöd för att homosexuella skall stenas till döds (se exempelvis den här sidan), vill man så kan man säkert hitta stöd för att homosexualitet är likställt vilken sexualitet som helst, fast de passagerna vet jag inte var man i så fall inte var man hittar. Någon som vet?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Korsriddare

USA's armé kan snart anses vara en samling av korsriddare, om den utveckling som just nu pågår fortsätter. Som det rapporterats i Dagen och SVD så har den Amerikanska armén blivit anmäld av armésoldaten Jeremy Hall som ifrågasätter om det råder religionsfrihet inom armén efter att ha blivit avskedad då han öppet proklamerade sin ateism och vägrat delta i (obligatorisk?) bön. Vill ni höra mer om detta så rekommenderar jag er att lyssna på "Atheist Experience" podcast där de ofta tar upp detta ämne. Bland annat här.

Att säga att det här är skrämmande är inte att ta i. Att ha en befälhavare som så öppet tror på Jesus snara återkomst och därmed förstörelsen av Jerusalem, samtidigt som man rekryterar undersåtar av enbart den kristna tron bådar inte gott. Man vill ha krig - det är förutspått som en början till Harmageddon - till Jesus återkomst och himmelriket på jorden. Uppemot 40% av USAs befolkning tror att tidens slut kommer inom deras livstid. Inte undra på att muslimska ledare och församlingar världen över känner sig hotade - det är de som är det uppenbara målet, det är de som antas påskynda undergången.

Förhoppningsvis slutar denna utveckling med en ny president. Jag ber om Barak Obama.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

tisdag 8 juli 2008

Jesus - en i mängden

Historien upprepar sig. Det som många historiker redan känner till, att Jesus var en av många apokalyptiker som agerade utifrån en av den tidens många judiska traditioner och samhällsyttringar får ytterligare stöd, om den stentavla som hittats med en beskrivning av messianska ledare som led, dog och uppstod på tredje dagen, håller vad den lovar. Det intressanta är att Dagen vinklar det som om det vore en naturlig länk mellan judendom och kristendom - som vore det något positivt ur kristen synvinkel. I själva verket är det tvärt om. Texten tyder på att Jesus inte skulle varit den första att dö martyrdöden för sina lärjungar. Den ger i så fall en förklaring till varför det var så viktigt att sprida detta budskap till massorna. En hel del andra intressanta frågeställningar uppstår. Var Jesus en del av den specifika rörelse som trodde just på en lidande messias? Var hans död i så fall planerad? En typ av självmord? Eller är det kanske så att hans korsfästelse, historien om hans död, är uppdiktad av hans följeslagare - för att uppfylla gruppens trosvalar?

Läs mer här. Eller är tolkningen av tavlan att göra en höna av en fjäder? - Ljudlänk (tack Egon för länken).


Får återkomma i detta ämne när jag lyssnat klart på Bart D. Ehrmans föreläsningar i ämnet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Vem orkar lyssna?

Vem orkar lyssna på någon som på allvar refererar till profeterna i gamla testamentet? Jag slutar aldrig att förvånas, även om jag är van vid det, när jag läser om någon som hänvisar till gamla testamentet som en källa till sanning och auktoritet för hur vi skall leva våra liv. I det här fallet gäller det Viktor Paulsson som pratade under ett seminarium i Almedalen. Gamla testamentet ger oss inte bara många moraliska problem av typen: varför inte i så fall ta hela gamla testamentets budskap på allvar och döda barn som är olydiga eller kvinnor som begår äktenskapsbrott? Varför predikar han inte det ifrån talarstolen? Det finns även rent teologiska problem. Om man hänvisar till profeterna - varför tror man då att Jesus var Messias? Ingen av profeterna i gamla testamentet beskriver Messias som något som ligger i närheten av det som beskrivs av Jesus i nya testamentet. Om detta har jag skrivit i mina inlägg om Paulus och Bart D. Ehrmans föreläsningar.

humanisterna ifrågasätter religionsfriheten

Säger Paulsson. Till att börja med är det intressant att konstatera att ordet Humanisterna verkar ha rotat sig som synomen med förbundet Humanisterna. Sen är det naturligtvis svårt att inte ställa en motfråga - vem tror att förbundet humanisterna är emot religionsfrihet? Och vilken frihet, mer konkret skulle i så fall humanisterna vara emot? När det något kontroversiella förslaget kom så påpekades med all tydlighet att alla de friheter som ryms inom ramen för religionsfrihet redan finns inom ramen för resterande regelverk. Vilken typ av frihet för religionsutövande är det man som kristen egentligen vill ha utöver yttrandefrihet, frihet att tänka vad man vill, mötesfrihet... Är det friheten att utöva någon av de bestialiska bestraffningar som beskrivs i just gamla testamentet eller vad handlar det om? Till slut vågar sig Paulsson på en egen profetia om framtiden. Han tror att kyrkan om tio år står starkare än någonsin. Tillåt mig vara skeptisk.

Läs mina andra inlägg om Humanisterna här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

söndag 6 juli 2008

Vad är det för Gud...

...Göran Skytte - som väljer sina tillfällen. Som väljer att rädda vissa, troende som icke troende, men lämnar andra åt sitt öde. Som låter bli att ingripa när tusentals spädbarn dör av AIDS i Afrika? Som låter flygplan krascha till marken och slå sönder dess passagerare? Vad hade dessa individer gjort för att förtjäna detta? Hade barnen syndat? Finns det inga troende på flygplan som krashar? Vad får dig att bli så självgod i din tro att just du är utvald? Vad har hänt med din kritiska tankeförmåga? Hur kan du ha blivit så blind?

Fyra ord i ett kort påstående kan lösa alla dessa frågor. Skyttes Gud existerar inte.

Kristen mission rakt in i vardagsrummet

Jag läser i Dagen om olika väckelsemöten, speciellt för unga, och rent allmänt. Läste en kommentar angående det som skrivits om kristendomens gräddfil in i våra vardagsrum, inlägg som kan läsas under denna länk. Ser i TV-tablån att det samtidigt som jag läser är väckelseandakt ifrån Torpkonferensen på SVT. Ett av tre program. Några av kommentarerna jag fått är att kristna program (som har monopol på mässande i statlig television) inte omvänder någon, att de inte är missionerande, utan att de mer fungerar som "fotbollssändningar" - en typ av reportage för de redan intresserade. Jag bestämmer mig för att titta på programmet (uppenbarligen producerat av Evangeliska Fri-Kyrkan - EFK) för att se om så är fallet. Framförallt är jag intresserad av att fundera kring hur ett barn som slår på programmet skulle uppfatta det. Du kan se inslaget här.

Sammanfattning av program från Torpkonferensen 080626

1.Det läses inom ett par minuter ur bibeln. Författaren pratar om hur hon pratar med Gud. Som om det var givet att det fanns en Gud.
2. Musik om Jesus.
3. Sen säger någon - samtidigt som det visas bilder på barn - "de flesta som kommer hit är kristna människor".
4. En ung tjej säger: "jag trodde inte det skulle vara så mycket religiöst här - men jag har inget emot det".
5. "Reportern (som visar det sig senare är en del av arrangemanget)" säger: "Det roligaste med konferensen är att få träffa alla glada små och stora barn".
6. Musik
7. Intervju med f.d. utbränd. Han får berätta om sin passion för Jesus - som varit hans vän sedan barnsben, som visat honom vägen. "Drivkraften i mitt liv är passion... en trefaldig sådan - passionen Jesus..."
8. Musik - om Jesus - förstås.
9. En pastor får prata - om vad hon tror att Gud vill med hennes liv.
10. Musik om Jesus
11. Reportern/programledaren/pastorn säger in i kameran med allvarlig min, som om det vore sant. "Att vilja det gud vill - det är det enda vi måste göra för att få frid, och det är sant och det är rätt...".
12. Sen ber hon med tittarna.
13. Sen blir det en "rapp" om "Pappa Gud i himlen", "Jag får vara barn till kungen", "han lyssnar alltid när jag behöver honom".

Diskussion
Den som påstår att upplägget och innehållet i detta program inte är missionerande undrar jag vilka glasögon de har på sig. Är budskapet även ett försök att indoktrinera? Språket man använder är enkelt - man talar som till barn. Man är mån om att trumma in budskapet, och visst gäller det även barn, det håller nog de medverkande själva med om.

Hur tolkar ett barn som ser detta vad som händer? Vuxna människor som pratar hela tiden om något som de tar som fullständigt naturligt att det är sant, som säger att det är sant. "Gud existerar, Jesus är Gud och vägen ur svåra stunder, han är som en extrapappa, han finns där när du behöver honom, en vän, vägen till lycka." Är inte detta indoktrinering? Hur skall barnet tolka det när en snäll människa sitter och säger att något är sant? Finns det något annat att jämföra med som sänds i TV? Serier och liknande är det inte så svårt att se, även som litet barn, att det är på låtsas, alternativt så kan en vuxen snabbt berätta att det är på låtsas, något som barnen själva är vana vid, att låtsas, att leka. I det här fallet är det enda alternativet för barnet som jag ser det, att anta att det som sägs verkligen är sant. Det nämns inget om att det inte finns någon som helst belägg för att det som sägs är sant.

Slutsats
Programmet skall verka som någons slags reportage - men det är ren och klar missionering, rakti in i vardagsrummet. Det är vidare speciellt upplagt för att även passa barn - det är lite som MC-Donalds födelsedagskalas och happy-meals, ägnat åt att göra livslångt trofasta kunder av sina besökare.

Artiklar i Dagen om Torpkonferensen: 1, 2, 3, 4.
Humanisternas insändare i SVD.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

torsdag 3 juli 2008

Olagligt?

Får man nekan någon jobb på grund av personens religion? Eller på grund av ens avsaknad av religion? Det praktiseras i alla, enligt Dagen, fall av Frösö Kyrkliga samfällighet som vägrade Pär Bratt sommarjobb då de fick reda på att han var ateist, vilket kyrkan erkände var orsaken. Frågan är nu - är det ens lagligt? Enligt mig är det ett solklart fall av diskriminering. Vad hade hänt om exempelvis svenska spel hade nekat någon anställning då de fått reda på att den sökande var kristen?

Andra bloggares åsikter om , , , , ,

Varför...

...tog det honom sex år?
onsdag 2 juli 2008

Jesus dog inte på korset för mig

Filip och Fredrik testar korsfästelse. Kul idé. Hur dör man egentligen av korsfästelse? Endast kvarlevorna från en människa som korsfästes i det forna romarriket har hittats. Det är inte solkart vad som dödade tidigt under det första århundradet. Det kan vara av kvävning via utmattning av diafragman. Personen tvingas nämligen stå i en väldigt oergonomiskt position. Det kan även handla om förblödning. Vad som jag är säker på är dock att Jesus inte dog på korset för min skull. Det är ett påfund av Paulus som står för honom. Det står inte heller i bibeln att Messias skulle dö som han gjorde, så ni som tror att så är fallet får väl helt enkelt lita på Paulus. Jag gör det inte.

Se tidigare inlägg om Paulus - Paulus cirkelbevis

Andra bloggare om:
,,, , , , , ,

Är Obama verkligen religiös?

Är Barack Obama verkligen religiös? Han flörtar i vilket fall med de evangelikala kristna i USA. Senast under ett kyrkmöte i Ohio, rapporterat av Svenska Dagbladet. Många otrogna i USA tvekar kring seriositeten i Baracks religiositet. Vissa kristna knasbollar "anklagar" honom för att vara Muslim. Efter ett tal om religionsfrihet och religionens roll i politik och samhälle är han i alla fall min kandidat. Jag tror delar av talet finns här, men det verkar som om filmen tas ned ifrån youtube ibland. Här finns i alla fall en avskrift av (delar av) talet. En favoritpassage:

And even if we did have only Christians in our midst, if we expelled every non-Christian from the United States of America, whose Christianity would we teach in the schools? Would we go with James Dobson's, or Al Sharpton's? Which passages of Scripture should guide our public policy? Should we go with Leviticus, which suggests slavery is ok and that eating shellfish is abomination? How about Deuteronomy, which suggests stoning your child if he strays from the faith? Or should we just stick to the Sermon on the Mount - a passage that is so radical that it's doubtful that our own Defense Department would survive its application? So before we get carried away, let's read our bibles. Folks haven't been reading their bibles.

B. Obama

Andra bloggare om:
,, , , , , ,

Är det ett skämt?

Kan man fråga sig när man läser här om läraren som anklagas för att ha undervisat i kreationism på biologilektionerna och bränt in ett kors i en elevs arm. Vilket anklagelse är värst kan man fråga sig *smil*. Den första är dock relativ vanligt. Ämnet tog bland annat upp i den excellenta dokumentären "Judgement day: Intelligent Design on Trial" som sändes på SVT för inte allt för länge sedan. Finns säkert delar på youtube. Dokumentären drar, näst intill bokstavligen, ner byxorna på kreationistmaffian då den avslöjar hur lokala politiker och affärsmän kontaktats av anhängare av kreationiströrelsen och deras försök att plantera in kreationismundervisning och kritik mot evolutionen i gymnasieskolans biologiundervisning.

Länk till ABC's artikel om korsbränningen.


Andra bloggares åsikter om , , , ,

Löjeväckande snorkigt Dagen

Dagen skriver nu om Humanisternas insändare som jag kommenterade igår. Det är nästan löjeväckande - även Dagen faller i gropen att jämföra kristen propaganda med idrott. Jag återupprepar mig - fotboll är inte opinionsbildning. En bättre jämförelse är med politik - det handlar ju om hur vi skall leva våra liv, vad vi skall tänka tycka och tro, vad vi skall prioritera i livet, som människor och som samhälle. Skulle Dagen tycka det var ok om Sverigedemokraterna, och endast Sverigedemokraterna, tilläts predika sitt budskap tre-fyra timmar i veckan utan möjlighet för meningsmotståndare att ställa frågor eller kommentera? Vi får även reda på att (tror inte det var en nyhet iofs) Dagens dotterbolag kommer att producera en kristen realityshow som kommer att sändas i TV8. Detta meddelas med näsan i vädret efter kommentaren: "Det är inte svårt att förstå att Humanisterna är oroliga. Det finns nämligen tydliga tecken på att den kristna tron är på frammarsch även i etermedierna." följt av ett "vi är fler än ni haha!" Vilket ju inte är så konstigt då kyrkan i århundraden tvångsrekryterat medlemmar under flera hundra år. Artikeln visar inget annat än att när det gäller att skilja mellan äppen och päron i egen sak, då ryker de religiösa skyddsglasögonen på. Pinsamt.


Andra bloggares åsikter om , , , , ,

Kådisbellan

En märla i röven skulle man ibland vilja ge denne Påve. Förbannad är det lätt att bli. Nu vet jag inte om han är orsak till det uppenbara brott mot yttrande och mötesfrihet som verkar vara i dagande inför hans besök i Sydney, men förbannad blir man nästan bara av att se honom. Varför? Kolla in mina artiklar om Påven samt om ämnet katolska kyrkan samt dess syn på homosexualitet.


Andra bloggares åsikter om , , , , , ,

tisdag 1 juli 2008

Jag ger humanisterna rätt

Ett antal medlemmar av föreningen Humanisterna skriver i dag ett inlägg på Svenska Dagbladet, som det är mycket svårt att inte instämma helhjärtat i. Det handlar om hur kristenheten har en gräddfil in i TV och radio via mässor, helgmålsböner och liknande, som sänds oredigerade helt utan kritiskt granskning. Det visar sig, påpekar skribenterna, bryta mot sändningslagen. Inte helt förvånande kanske. Jag har tagit upp ämnet förut, bland annat här.

Med detta sagt är det spännande att läsa övriga bloggares reaktioner på insändaren. Föga förvånande har många troende svårt att skilja på äpplen och päron. Någon ställer frågan "varför har sportintresserade en frifil in i TV?", utan att för en sekund fundera över att sport inte handlar om opinionsbildning, sport är i någon mening fullständigt oviktigt. En TV-sänd mässa är ingen dokumentär om religion, det är propaganda för religion. Hade denna skribent tyckt det var ok om ett specifikt parti fick två timmars sändningstid i den statliga televisionen utan kritiskt granskning av kommentarer eller med motsvarande sändningstid för oppositionen? Sen finns det de som faktiskt tar frågan på allvar också, ur en bland annat rent juridisk synvinkel. Tydligen är det en kristdemokrat som sitter i ledning för den utredning om sändingsavtalet för SVT som nyss genomförts. Det är nog inte så svårt att lista ut vad den utredningen kommit fram till i den här frågan...

Andra bloggares åsikter om , , ,

Paulus cirkelbevis

När jag sitter och läser i Dagen om Niklas Piensoho, aktuell som talare under Lapplandsveckan, och hans syn på bibeln och Guds existens har jag samtidigt Bart D. Ehrmans ord i öronen. Bart är professor vid institutionen för religiösa studier vid universitetet i North Carolina och har gett ut flera föreläsningsserier via the teaching company (TTC) inom ämnesområdet den historiske Jesus och bibelns uppkomst. Jag lyssnar för tillfället på den senare av de två.

Jag tänkte skriva några inlägg med kommentarer kring dessa föreläsningar, samtidigt som jag kontrasterar dessa med den djupt religiöst kristna synen på Jesus och Bibeln. Vi Vi börjar med Nikls Piensohs tankar om Guds verkliga existens och vad han kan tänkas ha för argument för denna verklighet, kontrasterat och jämfört med hur Paulus går i cirklar för att berättiga att Jesus, Messias dog som en brottsling på ett kors .

Paulus såg Jesus i en vision, efter Jesus död. Paulus kände inte och hade aldrigt träffat Jesus, men den här visionen ändrade allt för Paulus. Jesus kan inte ha varit straffad av Gud om han återuppstått av Guds hand, han måste vara välsignad av Gud. Hans död kan därför inte ha varit ett straff emot honom eller hans synder. Han var ju trots allt välsignad av Gud. Det måste därför ha varit av någon annan anledning. Det måste ha varit för andras synder. Detta verifieras av att Jesus upstår från de döda. Tro på denna Jesus död och dina synder skall sköljas bort. Cirkeln är sluten.

Med denna tankevända har Paulus uppfunnit den moderna kristna religionen. En tankevända som likt många tankevändor inom kristendomens historia utgår ifrån slutsatsen - Gud finns, Jesus är hans utsände son - hur kan jag omarrangera/omtolka händelser i verkligheten för att passa in i denna bild? Märk väl, det var ingen, trots vad många tror idag, under den tiden som antog att messisas skulle dö för våra synder. Många olika bilder fanns av hur messias skulle komma och vad han skulle göra, men något stöd i Bibeln? eller annorstädes, för att han skulle komma som en brottsling som dör på ett kors för våra synders skull fanns inte. Även detta är en omvänd tankevända - en efterhandskonstruktion ifrån kristna tänkare. Tankegången går så här - Jesus är Messias - Jesus led på korset - Låt oss leta efter passager i Gamla Testamentet som handlar om män som lider för våra synders skull. Med denna efterhandskonstruktion hittar vi Jesaja 53 som stöd för denna slutsats, som i det kristna tänkandet är utgångspunkten - åter en cirkel är sluten.

Intressant är också att höra hur Ehrman visar på hur Paulus inte är intresserad av den religion Jesus lärde ut. Han pratar i princip aldrig om vad Jesus sade och predikade. Det enda som intresserar honom är Jesus död och återuppståndelse. Paulus kristendom blev således i mångt och mycket en religon OM Jesus, inte en religion AV Jesus. Paulus var även den som kom på idén att Jesus skulle återkomma, vid tidernas slut. Ett annat viktigt fundament inom kristendomen. Om vi tror på Paulus på denna punkt, vilket jag antar kristna gör, varför tror vi inte, likt Paulus, att Jesus skulle återkomma en andra gång redan under Paulus livstid? Jo,, därför att Gud existerar, Jesus är hans son, och vi måste anpassa verkligheten (som uppenbarligen säger att Jesus inte återkommit ännu) till denna utgångspunkt. Åter igen ett cirkelbevis då vi använder Paulus skrifter som en trons utgångspunkt.

I ljuset av detta - varför säger nu Niklas Piensoho det han gör?

- Gud finns, oavsett vad vi människor tänker, tror eller tycker, var det budskap han hamrade in i åhörarskaran i stora tältet på Lapplandsveckan.

En typisk utgånspunkt. Det spelar ingen roll vad som händer, vad du tycker eller vad du tror. Vad bevisen säger eller vad någon säger. Jag har rätt. Gud finns. Vi utgår i från slutsatsen.

Det finns, menade han, en andlig hemlighet i berättandet [om Jesus - min anmärkning] som innebär att "när någon berättar om Jesus så berättar Jesus om sig själv genom dig"

Vi får anta att detta, då det ju är en hemlighet, uppenbarats för Niklas i en privat session med Gud, precis som i fallet med Paulus.

Andra bloggare om:
,,, , , , , , ,

Är AIDS Guds straff?

Den frågan ställde Billy Graham, Evangelikal ledare i USA 1992, varpå han själv svarade: "Jag vet inte, men jag tror det". Graham träffade nyligen och fick stöd av John McCain i sin kamp mot samkönade äktenskap. Är det en politiker som söker stöd från liknande galenpannor vi vill ha som ledare för världens enda supermakt de kommande åren? Jag ryser inför tanken.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
, ,

söndag 29 juni 2008

Tro som våldsverkare

Uppdatering - Homosexanklagad politiker i Malaysia
Som uppföljning till inlägget för ett par dagar sedan (se nedan) om den kristna tron som upphovsman bakom mycket av dagens förföljelse av homosexuella kan vi i dag lägga till historien om Malaysias oppositionsledare, som är anklagad för att ha haft ett homosexuellt förhållande och därför tvingas gömma sig på Turkiska Ambassaden i Kuala Lumpur. Både Turkiet och Malaysia är i någon mening Muslimska stater, men rimligen ser man lite mer sekulärt på homosexualitet i Turkiet. Många muslimska länder har (se nedan) tagit efter den kristna traditionen av att se homosexualitet som något syndigt som därmed bör bestraffas. Läs mer om antigayretorik här.

Tro som våldsverkare
Läser i Dagen att en demonstration för homosexuellas rättigheter i Bulgarien slutade med en bensinbombsattack. Inför demonstrationen hade både den ortodoxa kyrkan och lokala muslimska ledare förkastad demonstrationen och dömt ut homosexualitet som en sjukdom, som något omoraliskt och syndigt. Och visst, så uttrycks det i alla fall i bibeln. Brandbombarna gjorde dock ett dåligt jobb eftersom inga dödsfall rapporterats:

If a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination: they shall surely be put to death; their blood shall be upon them. -- Lev.20:13

Etc Etc

Så är då detta ursprunget till våldet mot homosexuella? Jag läser följande på wikipedia:

Prior to the rise of Christianity, homosexuality had been accepted as normal expression of sexuality by all ancient cultures

Att bryta denna tradition tog Islam efter. I dag är homosexualitet straffbart med döden i åtminstone följande länder:
Men även individer utövar våld mot homosexuella. Ofta understödda av det lokala trossamfundet, som i det aktuella fallet i Bulgarien. Frågan är hur många tusentals människor som fått sätta livet till på grund av det som skrevs i bibeln? Det pinsamma är att det pågår än idag, även i Sverige. Med samma mönster. Åke Green - lägg ner.

Den fråga jag lämnar till dig som troende är - tror du att det som står i bibeln är Guds ord? Diskutera gärna, lägg en kommentar. Läs mer om vad jag skrivit i frågan här. Aftonbladet om attacken. DN.

Lite glädjande nyheter i smolkbägaren hittar du här, och här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,