tisdag 1 juli 2008

Paulus cirkelbevis

När jag sitter och läser i Dagen om Niklas Piensoho, aktuell som talare under Lapplandsveckan, och hans syn på bibeln och Guds existens har jag samtidigt Bart D. Ehrmans ord i öronen. Bart är professor vid institutionen för religiösa studier vid universitetet i North Carolina och har gett ut flera föreläsningsserier via the teaching company (TTC) inom ämnesområdet den historiske Jesus och bibelns uppkomst. Jag lyssnar för tillfället på den senare av de två.

Jag tänkte skriva några inlägg med kommentarer kring dessa föreläsningar, samtidigt som jag kontrasterar dessa med den djupt religiöst kristna synen på Jesus och Bibeln. Vi Vi börjar med Nikls Piensohs tankar om Guds verkliga existens och vad han kan tänkas ha för argument för denna verklighet, kontrasterat och jämfört med hur Paulus går i cirklar för att berättiga att Jesus, Messias dog som en brottsling på ett kors .

Paulus såg Jesus i en vision, efter Jesus död. Paulus kände inte och hade aldrigt träffat Jesus, men den här visionen ändrade allt för Paulus. Jesus kan inte ha varit straffad av Gud om han återuppstått av Guds hand, han måste vara välsignad av Gud. Hans död kan därför inte ha varit ett straff emot honom eller hans synder. Han var ju trots allt välsignad av Gud. Det måste därför ha varit av någon annan anledning. Det måste ha varit för andras synder. Detta verifieras av att Jesus upstår från de döda. Tro på denna Jesus död och dina synder skall sköljas bort. Cirkeln är sluten.

Med denna tankevända har Paulus uppfunnit den moderna kristna religionen. En tankevända som likt många tankevändor inom kristendomens historia utgår ifrån slutsatsen - Gud finns, Jesus är hans utsände son - hur kan jag omarrangera/omtolka händelser i verkligheten för att passa in i denna bild? Märk väl, det var ingen, trots vad många tror idag, under den tiden som antog att messisas skulle dö för våra synder. Många olika bilder fanns av hur messias skulle komma och vad han skulle göra, men något stöd i Bibeln? eller annorstädes, för att han skulle komma som en brottsling som dör på ett kors för våra synders skull fanns inte. Även detta är en omvänd tankevända - en efterhandskonstruktion ifrån kristna tänkare. Tankegången går så här - Jesus är Messias - Jesus led på korset - Låt oss leta efter passager i Gamla Testamentet som handlar om män som lider för våra synders skull. Med denna efterhandskonstruktion hittar vi Jesaja 53 som stöd för denna slutsats, som i det kristna tänkandet är utgångspunkten - åter en cirkel är sluten.

Intressant är också att höra hur Ehrman visar på hur Paulus inte är intresserad av den religion Jesus lärde ut. Han pratar i princip aldrig om vad Jesus sade och predikade. Det enda som intresserar honom är Jesus död och återuppståndelse. Paulus kristendom blev således i mångt och mycket en religon OM Jesus, inte en religion AV Jesus. Paulus var även den som kom på idén att Jesus skulle återkomma, vid tidernas slut. Ett annat viktigt fundament inom kristendomen. Om vi tror på Paulus på denna punkt, vilket jag antar kristna gör, varför tror vi inte, likt Paulus, att Jesus skulle återkomma en andra gång redan under Paulus livstid? Jo,, därför att Gud existerar, Jesus är hans son, och vi måste anpassa verkligheten (som uppenbarligen säger att Jesus inte återkommit ännu) till denna utgångspunkt. Åter igen ett cirkelbevis då vi använder Paulus skrifter som en trons utgångspunkt.

I ljuset av detta - varför säger nu Niklas Piensoho det han gör?

- Gud finns, oavsett vad vi människor tänker, tror eller tycker, var det budskap han hamrade in i åhörarskaran i stora tältet på Lapplandsveckan.

En typisk utgånspunkt. Det spelar ingen roll vad som händer, vad du tycker eller vad du tror. Vad bevisen säger eller vad någon säger. Jag har rätt. Gud finns. Vi utgår i från slutsatsen.

Det finns, menade han, en andlig hemlighet i berättandet [om Jesus - min anmärkning] som innebär att "när någon berättar om Jesus så berättar Jesus om sig själv genom dig"

Vi får anta att detta, då det ju är en hemlighet, uppenbarats för Niklas i en privat session med Gud, precis som i fallet med Paulus.

Andra bloggare om:
,,, , , , , , ,

8 kommentarer:

Pekka S sa...

Har själv läst och lyssnat på Ehrman. Han verkar ordentligt påläst och genomtänkt. Men som ateist lär jag vara något partisk, eftersom jag gillar hans slutsatser.

Sam sa...

Du är felinformerad. Paulus läror har sina rötter dels i Gamla Testamentet, dels i Jesus undervisning. Se dessa referenser:
Jesus ställföreträdande död: Jesaja 53; Lukas 24:44-48
Jesus återkomst: Daniel 7:13-14; Matteus 24:30-31 och 25:31ff
Samtliga läror i Nya Testamentet har sina profetiska förebilder i GT, som blir uttolkade av dels Jesus, dels hans apostlar.
Vänligen,
Sam.

Matte sa...

Alla bilder av messia delar en bild... han skulle vara en person av "Grandure and power" (B. Ehrman) Jesus stämmer inte in på på detta.

Jesaja 53 REFERRERAR ALDRIG TILL MESSIAS. Judarna på den tiden tolkade inte detta som en referrens till Messias. Detta är en efterhandskonstruktion av kristna.

Alltså: Kristna säger - Jesus led - han är Messias - alltså letar vi i bibeln efter lidanden personer - och säger att de handlar om messias.

Matte sa...

De ord av Jesus som Lukas referrerar till är alltså felaktiga. Det finns inga referenser till en lidande Messias i GT.

Matte sa...

I Daniel 7:13-14 står det om "the son of man" - Inte om Messias. "The Son of man" handlar på många ställen i GT om något annat än Messias.

Återigen är referensen från NT (Matteus) dragen med utgångspunkt ifrån slutsatsen...

samuel.johansson2 sa...

"Judarna på den tiden tolkade inte detta som en referens till Messias."

Praktiskt taget alla kristna under de första åren var judar och därför väl bevandrade i GT, i synnerhet en farisé som Paulus, för att inte tala om Jesus. De hade båda gått i skola sedan sju års ålder med Torah som enda läsebok. De, om några, var judiska i sin teologi. Jesaja 53 föregås av en profetia om Jerusalems befrielse med orden "Din Gud är nu konung!" och följs av en profetia om Sions upprättelse. Hur detta ska gå till redogörs för i kapitel 53. Bland annat med orden: "Herrens vilja ska förverkligas genom honom." Att förneka att allt detta handlar om Messias är insiktslöst. Till detta kommer att Jesus långt i förväg annonserade sin död; se till exempel Johannes 12, särskilt versarna 32-33:" 'Och när jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig.' Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö." Också detta har sin förebild i GT, 4Mosebok 21:9.

Kjell Nordberg sa...

Hälsar dig välkommen till "Svenska kyrkan och medlemskapet" som du når via bannern "namninsamling" på "bildning.se"
Ser fram emot din underskrift, några rader i forumet och gärna dina tankar kring initiativet på din blogg!

Anders Branderud sa...

“Historiske Jesus”?!?

Användningen av denna kontra-historiska självmotsägelse (bevisat av den eminenta avlidne Oxford-historikern, James Parkes, Conflict of the Church and the Synagogue) avslöjar ett förlitande på fjärde århundradets, hedniska, hellenistiska källor.

Emedan forskare debatterar härkomsten av de ursprungliga redogörelserna på vilka de tidigaste omfattande (från det fjärde århundradet, även fragment är från efter-135 i vanlig tideräkning), romerska hedniska, hellenist-omskrivna versionerna var baserade, så finns det inte ett fragment, inte ens en bokstav i NT som har sitt ursprung DIREKT från det första århundradets fariséeiska judar som följde fariséen Ribi Yehoshua.

Historiker såsom Parkes, et.al, har obestridligen bevisat att fjärde århundradets romerska kristendom var den 180 graders polära antites av första århundradets judendom av alla fariséeiska Ribis. Den tidigaste (efter-135 i vanlig tideräkning) sanna kristna var illvilligt antinomian (anti-Torah), hävdade att de efterträdde och ersatte Torah, judendom och det (”andliga”) Israel och judarna. Den ursprungliga kristendomen var anti-Torah från början emedan DSS (viz., 4Q MMT) och all annan judisk dokumentation bevisar att alla första århundradets fariséer var pro-Torah.

Det är ett berg av historisk judisk information kristna har vägrat att behandla på sidan www.netzarim.co.il (see, speciellt, History museum-sidorna som börjar med ”30-99 I vanlig tideräkning”).

Den ursprungliga kristendomen = anti-Torah. Ribi Yehoshua och hans Netzarim, liksom alla andra fariséer, var pro-Torah. En omedgörlig motsägelse.

Att bygga en romersk avbildning från hellenistiska hörsägen-återgivningar - årtionden efter döden av den första århundradets fariseeiska Ribi, och efter en utdrivning med våld av hellenistiska romerska hedningar, av hans ursprungliga judiska efterföljare (år 135 I vanlig tideräkning, dokumenterat av Eusebius) - baserat på skrifterna av en hellenistisk jude som blev avskuren som en avfälling av de ursprungliga judiska efterföljarna (dokumenterat av Eusebius), är cirkelresonemang genom hedniskt-romerska hellenistiska linser.

Det som den historiska fariséeiska Ribin undervisade finns inte i efter-år 135 I vanlig tideräkning hellenistiska romerska hörsägen-återgivningar, utan i judiska beskrivningar av fariséer och fariséeiska Ribis av den perioden.. i Dödahavsrullarna 4Q MMT (se professor Elisha Qimron), inter alia.

Till de kristna som läser: Frågan är, nu när du har blivit informerad, kommer du att följa den autentiska historiska fariséeiska Ribin? Eller att fortsätta följa den efter-år 135 i vanlig tideräkning romerskt-omskrivna antitesen – en avgud?