söndag 29 juni 2008

Tro som våldsverkare

Uppdatering - Homosexanklagad politiker i Malaysia
Som uppföljning till inlägget för ett par dagar sedan (se nedan) om den kristna tron som upphovsman bakom mycket av dagens förföljelse av homosexuella kan vi i dag lägga till historien om Malaysias oppositionsledare, som är anklagad för att ha haft ett homosexuellt förhållande och därför tvingas gömma sig på Turkiska Ambassaden i Kuala Lumpur. Både Turkiet och Malaysia är i någon mening Muslimska stater, men rimligen ser man lite mer sekulärt på homosexualitet i Turkiet. Många muslimska länder har (se nedan) tagit efter den kristna traditionen av att se homosexualitet som något syndigt som därmed bör bestraffas. Läs mer om antigayretorik här.

Tro som våldsverkare
Läser i Dagen att en demonstration för homosexuellas rättigheter i Bulgarien slutade med en bensinbombsattack. Inför demonstrationen hade både den ortodoxa kyrkan och lokala muslimska ledare förkastad demonstrationen och dömt ut homosexualitet som en sjukdom, som något omoraliskt och syndigt. Och visst, så uttrycks det i alla fall i bibeln. Brandbombarna gjorde dock ett dåligt jobb eftersom inga dödsfall rapporterats:

If a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination: they shall surely be put to death; their blood shall be upon them. -- Lev.20:13

Etc Etc

Så är då detta ursprunget till våldet mot homosexuella? Jag läser följande på wikipedia:

Prior to the rise of Christianity, homosexuality had been accepted as normal expression of sexuality by all ancient cultures

Att bryta denna tradition tog Islam efter. I dag är homosexualitet straffbart med döden i åtminstone följande länder:
Men även individer utövar våld mot homosexuella. Ofta understödda av det lokala trossamfundet, som i det aktuella fallet i Bulgarien. Frågan är hur många tusentals människor som fått sätta livet till på grund av det som skrevs i bibeln? Det pinsamma är att det pågår än idag, även i Sverige. Med samma mönster. Åke Green - lägg ner.

Den fråga jag lämnar till dig som troende är - tror du att det som står i bibeln är Guds ord? Diskutera gärna, lägg en kommentar. Läs mer om vad jag skrivit i frågan här. Aftonbladet om attacken. DN.

Lite glädjande nyheter i smolkbägaren hittar du här, och här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

fredag 27 juni 2008

Intervju med Greg Graffin

Jag rekommenderar denna intervju med Greg Graffin, sångare i Bad Religion, utförd av Humanist Network News. Greg berättar bland annat om hur bandet fick sitt namn, samt sin humanistiska livsinställning. Visste du att Greg har disputerat i zoologi? Med avhandlingen:

"Monism, Atheism and the Naturalist Worldview: Perspectives from Evolutionary Biology."


Aftonbladet: Moget Punkguld

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Fan med!

Kunde inte låta bli att skratta lite lätt när jag läste följande i Aftonbladet, och kan inte heller riktigt låta bli att tänka "skyll dig själv" när jag tänker efter. Till att börja med - om man skall tatuera in en så stor bild på ryggen, varför inte kontrollera lite mer "på djupet" hur pass skicklig tatueraren är? Varför fanns inte texten, som blev felstavad, med på skissen? Frågorna är många. Kanske tatureraren är ond, eller så är Gud ond, eller så är tatureraren en ond guds hantlangare, eller så får Paulina ligga som hon bäddade? Välj själv valfri klyscha. Och herrejösses - hon godkände själv texten!

Hur tänker man sedan när man går med på att hänga ut hela härligheten i Aftonbladet? Dessa frågor, dessa frågor!

Bild: Aftonbladet - privat

torsdag 26 juni 2008

Danska Amnestys kyrkogrupp upprörd

I Danmark finns tydligen en speciell kyrkogrupp inom Amnesty, vilket verkar lite märkligt. Vad krävs för att vara med i den? Nåväl, gruppen ifråga har blivit arga för att Amnesty International nedvärderat arbetet mot religiös förföljelse och omprioriterat resurser till sociala och kulturella rättigheter, en typ av prioriteringar som görs med några års mellanrum. Det är naturligtvis trist att denna typ av prioritering överhuvud taget måste göras, men så är fallet. Vad som är intressant är hur kyrkogruppen reagerar på beslutet. Så här säger en representant för gruppen:

Vi er meget uenige med Amnesty om prioriteringerne. Der sker en voldsom forfølgelse af kristne verden over. Det er helt urimeligt, at folk ikke kan have den tro, de gerne vil have«, kirkegruppens danske formand Inger Christensen

Varför nämner Inger förföljelsen av just kristna? Är inte gruppen medveten om förföljelsen av Buddister, Muslimer och Hinduer världen över? Att ha en speciell grupp för förföljelsen av en tillhöriga till en speciell religion tycker jag verkar märkligt och här skiner protektionismen av den egna, rätta läran igenom i sättet att uttrycka sig. Ungefär som om man inom Amnesty skulle ha en grupp som sysslar med förföljelsen av liberala eller konservativa eller kommunister. För övrigt stödjer jag helhjärtat Amenstys arbete världen över.

IQ inget bra mått

Att IQ är ett mått med begränsningar vad det gäller att bedöma människor är inte något nytt. Att en Dansk forskare möjligen kommit fram till en korrelation mellan grad av religiositet i ett land och genomsnittlig IQ nivå blir därför som mest ett relativt ointressant fynd. David Martin säger till Dagen att undersökningens slutsats att man blir dummare av att bo i ett land med hög religiositet är nonsens. Men är det egentligen vad undersökningen säger? Läser man i den andra av Dagens artikel så uttalar sig forskaren i fråga och säger att:

Men det betyder inte att man nödvändigtvis blir dummare om man tror på Gud, fastslår Helmuth Nyborg. Det betyder att man med stor sannolikhet redan är det, om man bor i ett mycket religiöst land.

Nu har jag inte läst forskningsrapporten, men här råder någonstans lite informationsbrist. Har David Martin läst rapporten eller har han bara fått den rapporterad till sig? I vilket fall baseras hela hans kritik på en i så fall felaktig tolkning av vad forskarteamet egentligen säger. Artikeln i Dagen bygger mycket på Politikens artikel där forskaren Helmuth Nyborg intervjuas. Att det ens kan kallas en nyhet är konstigt om man läser det här. Den danske forskaren hade redan för ett år sedan motsvarande resultat ute i tidningarna. Enligt dessa resultat skulle vår grad av religiositet i stor grad vara bestämt av vårt genetiska arv. Nåväl, vi borde egentligen vänta med att diskutera resultaten tills någon oberoende forskningsgrupp försöker replikera resultaten. Frågan är dock om det finns någon grupp som vill?

Kommentarer till Dagens artiklar
I både Dagen och Politiken uttalar sig en kristen tankesmedja Theos såhär:

hela det akademiska tankesättet har en religiös utgångspunkt, och att några av världens största tänkare har varit djupt religiösa

Det här är intressant. För mig som vetenskapare och därmed akademier är detta ett konstigt uttalande. Mitt akademiska tankesätt har en långt ifrån religiös utgångspunkt Det är fritt från auktoritetstro och på förhand givna svar (av typen Gud gjorde det, eller, det står i bibeln). Den vetenskapliga metoden är så långt ifrån religiösa dogmer man kan komma. Att några av världens största tänkare varit religiösa är inget konstigt historiskt sett. Att andelen vetenskapsmän som i dag tror på gud ligger långt under genomsnittet är även det lika fullt ett faktum. Att det finns en korrelation mellan utbildningsnivå och gudstro är ingen nyhet och kan möjligen kopplas samman med de nyfunna forskningsresultaten. Korrelationen mellan intelligensnivå och religiositet skulle i så fall vara en indirekt sådan. I länder med låg utbildningsnivå är det även troligt att religiositeten är hög.

Fria funderingar
Kan det ändå ligga något i påståendet att religion gör dig dummare? Jag funderar ett tag och inser att för att svara på det så måste man först reda ut vad som gör en person intelligent. Att det delvis är medfött är säkert sant. Denna faktor kan vi nog i och för sig bortse ifrån eftersom vi alla världen över i medel nog är rätt lika rent genetiskt. Att intelligens går att träna upp är också det en sanning. Att träna sig i olika tankesätt, kritiskt tänkande, ifrågasättande och problemlösning är något som torde påverka hjärnan att utveckla tankebanor som leder till högre IQ. Kan det finnas en poäng i att religion i sig dämpar det kritiska tänkandet samt det (vetenskapliga) problemlösningstänkandet? I religionens hjärta, framförallt den bokstavstroendes, ligger att lära sig att inte ifrågasätta. För barnet är ifrågasättandet - att ställa frågor, det som utvecklar dess förmåga att lösa problem och inhämta kunskap av oerhörd vikt. Kan det vara så att när samma barn i sin religiösa inskolning får som svar "för att det står i Torah/Koranen/Bibeln" förlorar delar av denna förmåga? Eller att den inte tränas lika väl och ofta?

Andra bloggares åsikter om , , ,,

onsdag 25 juni 2008

Behövs facket i kyrkan?

Pastor Tommy Lilja, föreståndare för Folkkyrkan i Sölvesborg, Ronneby, ifrågasätter om församlingarna verkligen är så dåliga arbetsgivare att facket behövs.

Läser jag i blänkaren för en artikel i Dagen. Tommy nobbar därför facket och påpekar att det är Jesus som är hans arbetsgivare. Här följer lite värdefull information till Tommy-tvivlaren.
Läs mer: "Att vara pastor är inget vanligt jobb."

Andra bloggares åsikter om , , , , ,

tisdag 24 juni 2008

Andelen religiösa i USA minskar

Uppdatering gällande Dagens artikel om James Dobsons angrepp på Obama: läs mitt andra inlägg i frågan här.

Enligt Pew Forums senaste undersökning så minskar andelen religiösa i USA. Den absolut största religionen, alla varianter av kristendom inräknade, har minskat från 87% 1990 till dagens 75%. Intressant nog är det enbart 71% som tror på en Gud eller motsvarande universell kraft. Vad kallar sig de närmare 30% som inte tror på en Gud? Ateist är det inte så poppis att kalla sig i USA varför undersökningen valde att kalla denna post "unaffiliated", vilket 16% ansåg sig vara.

En fråga om demokrat vs. republikan?
Intressant är att minskningen av antalet kristna inte avtagit lika snabbt under perioden 2001 till idag som den gjorde under demokraternas tid vid makten. Kan kanske 9/11 och den allmänt patriotiska och Gudfruktiga stämning som rådde därefter förklara detta? Kommer därmed andelen kristna att sjunka snabbare när Obama och demokraterna tar plats i vita huset efter årsskiftet?

Det finns inga mirakel
Skrev Peter Le-Marc en låt som hette. I USA tror 75% på mirakel. Fler än som tror på en Gud. Intressant. I Aftonbladetartikeln skriver man att nio av tio tror på Guds existens. Det går inte riktigt ihop med det som skrivs i Dagen eller det jag läst på Pew's hemsida. Får kolla upp det. Även om jag tror att det är aftonbladet som felar. Skulle ialla fall inte vara första gången.

Läs även: Obama is my man!
Dagen om religiositeten i USA och om religiösa ledares attack på Obama

Andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Nya felslut i Dagen

Ohederligheten hos Dagen gällande den artikel i DN där ett antal kristna läkare skrev om kondomanvändning och avhållsamhet fortsätter idag då man bland annat skriver:

Enligt läkarna räcker det inte att enbart propagera för en ökad kondomanvändning för att stoppa den kraftiga ökningen av könssjukdomar.


Nu var det ju inte riktigt så rubriksättningen gav vid hand att det förhöll sig. Så här stod det i DN:

Ökad kondomanvändning inget skydd mot sexsmitta

Och så här löd rubriken i Dagen:

Bara en förändring av livsstil kan minska könssjukdomarna

Ser ni mönstret? Det handlar alltså om att ökad kondomanvändning inte alls skulle ge något skydd mot sexsmitta. Att enbart förändringar... Påståenden som faktiskt kan tolkas som att kondom inte ger skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar vilket i sin tur kan leda till att ungdomar faktiskt utsätter sig för risken att ha oskyddat sex! Denna typen av absoluta påstående verkar typisk för den kristna lobbyn och är ett hån även mot det bud som artikelförfattarna troligen skriver under på: Du skall icke bära falsk vittnesbörd mot din nästa. Kommer vi att få se Dagen eller skribenterna att be om ursäkt för detta uppenbara försök att förvanska bilden av verkligheten till förmån för sin religiösa agenda? Jag är tveksam.

Logiken i artikeln är att det inte fungerar att försöka få ungdomar att använda kondom, varför vi istället måste få dem att avhålla sig ifrån sex. Min fråga blir - hur realistiskt är det?

En parentes är att i nuläget röstar 90% av Dagens läsare för att skolan skall uppmuntra eleverna till sexuell återhållsamhet. Språkbruket avslöjar återigen agendan. Uppmuntras görs man till att göra något, oftast något positivt. Att uppmuntras till att inte göra något, hur går det till?

Läs mitt ursprungliga inlägg om artikeln. Dagens ursprungliga artikel.

Andra bloggare om: ateism,sekulärism,Tidningen Dagen, humanism, moral, religion, bibeln, bibeln, sexualitet,HIV, könssjukdomar

måndag 23 juni 2008

George Carlin död

En sann humanist har gått i graven läser jag på DN. George Carlin var inte nådig i sitt häcklande av religiöst och annat hyckleri. Se några klipp av George här nedan.

Om religion...


De tio budorden...


Tio budord enligt George kan du även lyssna på här.
Jag som precis bara hunnit upptcäka honom... Tacka gud för youtube!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Ändrade siffror på gott och ont

SENTINO ger KD 3,0%. Allt är gott.
SENTINO ger SD 4,0%. Det är åt helvete.

Bara 1000 personer intervjuade. Detta ger en felmarginal på KD's siffra på 3,0% plus minus 0,6%. I realiteten är ju osäkerheten troligen större. Folk vet ju inte riktigt vad de tycker.

Glädje och ilska i samma undersökning. KD får gärna vara kvar i riksdagen så länge SD inte kommer in.

Källor: Dagen, DN

söndag 22 juni 2008

Om att vrida på orden

De (kristna) läkare som i Dagens Nyheter basunerar ut att ett "Ökad kondomanvändning inget skydd mot sexsmitta" vrider och vänder på orden till fullo för att få hem sitt kristet ideologiskt färgade budskap - Sex är fel - Ha det mindre! Innebörden av rubriken är direkt felaktig. Det finns inte en chans att om du som individ ökar din kondomanvändning, ifrån att exempelvis använda kondom varannan gång till varje gång du har sex, inte skulle skyddas mot exempelvis HIV. Till skribenternas försvar hoppas jag att det inte var dessa som satte rubriken.

Kondom inte längre som skydd mot graviditet?
En intressant notering är att man inte verkar inse att ungdomar inte enbart använder kondom som skydd mot sjukdomar utan även för att förhindra graviditeter. I texten lyser det igenom att skribenten vill ge sken av att sex är fult och att det finns en ångestfyllt laddad kopplingen till sjukdomar, en koppling som gör att användning av kondomer är i motsättning till att kunna se sex som något positivt och njutbart.

Nonicoclolasos går igenom många argument lite mer i detalj på sin blog.

Tidningen Dagen hänger på
Naturligtvis basunerar Dagen upp nyheten på sin hemsida och skriver en minst lika definitiv och vinklad rubrik: "Bara en förändring av livsstil kan minska könssjukdomarna". Detta är naturligtvis lögn och en förbannad sådan. Påstår man verkligen att en ökning av användandet av kondom, då ungdomar och andra har sex, inte skulle minska smittspridningen jämfört med om de hade haft oskyddat sex? Det motsägs ju även av den forskning som skribenterna själva lägger fram i sin debattartikel. Här handlar det uppenbart om ett mer eller mindre medvetet sätt att blanda ihop korten och dess betydelse. Givet att ungdomar har sex så skyddas de av att använda kondom, det verkar inte varken Dagen eller de 12 skribenterna vilja skriva rakt ut. Givet att fler människor har mer sex så kommer naturligtvis fler att smittas - det basunerar man gärna ut.

Er agenda är solklar
Tidningen Dagen och ni läkarskribenter - erkänn - ni är inte primärt ute efter att minska smittspridningen, ni är primärt ute efter att öka spridningen av ert kristna evangelium.

Bildkälla: http://www.stevewellsart.com

Andra bloggare om: ateism,sekulärism,Tidningen Dagen, humanism, moral, religion, bibeln, bibeln, sexualitet,HIV, könssjukdomar

lördag 21 juni 2008

Obama is my man!

Jag har medvetet legat lågt vad det gäller att titta över de amerikanske presidentkandidaterna och deras åsikter. Jag råkade som av en händelse se följande lilla snutt av Obama, hållandes ett anförande i en kyrka. Jag måste säga att det är mäkta imponerande. Om jag bara hade snutten här nedan att gå på och hade rätt att rösta, så hade jag lagt min röst på Obama.

Uppdatering: Religiös ledare attackerar ObamaAndra bloggare om:
,, , , , , ,

Vattnet klyver människorna

I en artikel i Dagen idag handlar det om vatten som klyver människor av tro, inte om människor som klyver vatten, likt Moses. Det påstås att det vatten som rinner ur en grotta i en katolsk kyrka i Bronx har helande krafter, något som delar de troende och föder uppenbara hatkänslor, vilka kan spåras i artikelns kommentarspår. Vem har den rätta tron? Vem tolkar bibeln rätt? Vem hädar och vem är rättfärdig? Religion innehar en enorm delande - klyvande kraft. Religion i sig är inte enande. Att människor som tror på samma heliga skrift, på samma påstådda Gud inte kan enas, utan snarare går i polemik med varandra - polemik som på många ställen i världen ändat i ändlösa krig, är för mig ett av de starkaste argumenten till att vara emot religion, framförallt den organiserade religionen.

Att det inte rinner något heligt vatten ur grottan i fråga, det håller jag i det här fallet med de protestantiska och andra, motståndarna till katolska kyrkan om. Samtidigt låter jag mig därmed besudlas av religionens klyvande kraft, utan att egentligen ha något direkt val mer än att hålla käft.

Mer läsning om katolska kyrkan och övernaturliga fenomen.

Andra bloggares åsikter om , , , , ,

torsdag 19 juni 2008

Att neka den fria viljan

Hur pingströrelsen genom att frånta barn den fria viljan att själv välja tro, form av tro eller fortsatt icketro skall säkra sin fortlevnad skriver Dagen om gällande Nyhamnsveckan där planer och strategi för framtiden läggs fram. Bloggen Orsakverkan går förtjänstfull igenom de troendes strategi och pekar på hur bisarr argumentationen är. Läsvärt.

Andra bloggares åsikter om , , , , ,

Muta in barnen i kyrkan

Visst är det pinsamt av Svenska Kyrkan att de tar till mutor för att, åtminstone på pappret, öka antalet troende svenskar. I Lund, som på många andra ställen, lockar kyrkan med diverse alternativa sysslor till själva konfirmationen. Fotboll är det som gäller i det här fallet. Om detta har jag skrivit tidigare. Troligen handlar det inte i det här fallet om kollektivanslutning av hela fotbollslag till konfirmationsläger, men jag orkar ärligt talat inte undersöka frågan närmare.

Läs mer om mutade konfirmander här.

Andra bloggare om:
,, , , , , , , ,

Pinsamt Dagen

Visst är det konstigt att man i en dagstidning i Sverige idag, nämligen Dagen, kan skriva följande:

Enligt uppgifter ska människor ha uppstått från de döda, 19 stycken dokumenterade fall, men det bevittnade inte Margret och Conny Sundin med egna ögon.

samt:

- Men vi såg bland annat hur benen växte ut på en man som hade protes. Han var tvungen att ta av den.

utan att det följs av ett endaste uns av ifrågasättande eller uppföljning. Om det verkligen var som det skrivs, varför lägger inte redaktionen ned några miljoner av sin budget på att verkligen hitta belägg för det som sägs? Det skulle definitivt rendera i Nobelpris om man kunde bevisa det som skrivs. Det skulle även kunna leda till enorma framsteg inom medicinsk forskning. Tänk om det gick att sprida den kunskap som den påstådda helaren besitter? Det skulle kapa sjukvårdskostnader och befria människor ifrån lidande. Hur kan det komma sig att de påstått dödas uppståndelse och de påstått utväxta lemmarna, så fort man vill syna dem i sömmarna, försvinner - liksom tonar bort? Lösningen är enkel på dessa för de troende oerhört besvärande frågorna kring vad som är sanning respektive inte, nämligen att det aldrig inträffat. Helaren är en bluff och hans påstådda helande har aldrig skett. Den som kan bevisa motsatsen är värd ett Nobelpris. De som påstår att helaren kan hela, men inte gör allt de kan för att förädla denna kunskap är djupt omoralisk och självisk.

Mer om helaren hittar ni här.

Andra bloggare om: ateism,sekulärism,Tidningen Dagen, humanism, frikyrkan, moral, religion, bibeln, övernaturlighet, helande, healing

onsdag 18 juni 2008

Är kristendom en sjukdom?

När man läser kommentarerna ifrån vissa kristna kring det faktum att forskare visat att sexualiteten sitter i hjärnan och troligen är medfödd så blir man, kanske inte så förvånande, rätt paff.

Man skulle kunna fråga sig om denna typ av kristendom är en sjukdom, om det blivit något fel på deras hjärnor. Att möjligheten till religiositet även den går att spåra till vissa centra i hjärnan är ingen nyhet. Kanske det blivit något fel i dessa centra? Men jag vill inte tro det, det är emot min syn på allas lika värde, fast även sjuka människor är lika mycket värda iofs. Som tur har har jag ingen skrift jag behöver följa som säger emot denna min instinkt i frågan.

Jag anser inte att kristendom är något medfött, utan troligen beror på något som går fel i hjärnan under individens tidigare levnadsår - oftast är detta fel skapat av föräldrar och den närmaste sociala och kulturella omgivningen. Om det varit medfött så skulle man inte kunna bli fri från sin kristenhet, något som, även om det verkar vara svårt, då programmeringen av en ung hjärna är svår att få ogjord, faktiskt sker då och då.

Om homofobi av många slag har det skrivits om på denna blogg tidigare.
Korrekt länk till DN.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

måndag 16 juni 2008

Dansk sekt predikar på statens bekostnad

Helt enligt Aftonbladet. Det hade varit intressant att höra vad sekten heter. Får läsa lite mer på källan Extrabladets hemsida. r hittar vi den informationen och, ja, vad skall man säga? Det är naturligtvis fel av danska staten att dela ut integrationspengar till en organisation som gör annat för de pengar de tilldelats. Det är däremot inte så förvånande att en kristen sekt som sysslar med tungomålstalande använder sina pengar till just mission, det kunde jag listat ut i förväg, och det borde även den danska staten ha kunnat.


Andra bloggares åsikter om ,

söndag 15 juni 2008

Råkristna rasar över homoprästvigsel

Visst låter det som en kvällstidningslöpsedel? Men det är Dagen som tar upp att i England utförde en präst en ritual för att välsigna ett par homosexuella kollegor. Inom ramen för ritualen utväxlades löften och ringar, ungefär som en kristen vigsel, men utan juridisk status. Ugandas ärkebiskop kallade genast ritualen, som alltså inte var en regelrätt vigsel, för hädisk! Här finns flera saker att kommentera, och frågor att ställa. Vad har Ugandas ärkebiskop att göra med vad en individ i Egnland, som råkar vara präst, gör på sin fritid med sina kompisar? Varför får eller vågar inte prästen viga sina kollegor och ge dem samma juridiska status, och slutligen - när skall Svenska kyrkan ge samma rättigheter till de båda könen då de utfärdar juridisk status åt gifta par?

Det här ämnet har diskuterats på denna blogg förut, bland annat här och här.

Andra bloggares om , , , , , , ,

Svenska ungdomar allt mindre religiösa

Tidningen Dagen skrev för någon dag sedan om en stor internationell undersökning som visade att endast 20% av de svenska åttiotalisterna trodde på Gud. Kort därefter började bortförklaringarna ifrån studentpräst X om att de svenska ungdomarna visst trodde på Gud, de bara kallade det inte för Gud, eller Jesus. Sanningen är nog dock den att svenska ungdomar verkligen är bland de mest sekuläriserade i världen. Jag skulle dock inte kalla det endast 20%, utan att snarare hela 20% av de svenska ungdomarna tror på Gud. För visst är det intressant att det fortfarande är en av fem ungdomar som tror på en övernaturlig härskare. Det har naturligtvis sina förklaringar, i termer av ett socialt arv exempelvis, men även genom intensiv lobbying och upprättandet av evangeliserande skolgrupper som för vidare sin tro och rekryterar apostlar.

Andra bloggare om:
,,, , , , , , , ,

onsdag 11 juni 2008

Man hoppar Jenka i Norge

I Norge kom i dag, via Dagen, ett par historier som får en att tro att man där hoppar Jenka. Man tar två steg framåt genom att ändra äktenskapslagen till en könsneutral sådan, men katolska kyrkan meddelar att man anställer en exorcist. Vad det gäller könsneutrala äktenskapslagar så borde det vara en självklarhet i den mån äktenskap har juridisk innebörd. Självklart skulle man kunna frånta kyrkan att utfärda ett juridiskt äktenskap, och enbart utföra en religiös ritual. I det fallet hade jag inte brytt mig om att många präster fortfarande är homofoba och inskränkta. De har ju trots allt bibelns berättelser som rättesnöre. Om detta har skrivits på denna blogg förut.

Att katolska kyrkan anställer exorcister än i dag är faktiskt inte så ovanligt. I Sverige uppdaterade man så sent som 1999 beskrivningen av hur en exorcism skall utföras. Även om det är störtlöjligt så har jag svårt att se något harmfullt med det, mer än att det håller kvar delar av mänskligheten i medeltiden.Andra bloggares om , , , , , , , ,

måndag 9 juni 2008

Minimiålder för klosterskap

Nu byggs det första klostret i Sverige på 450 år, kan man läsa i Dagen. Det är i viss mening sorligt tycker jag. Framförallt efter att ha sett (delar av) filmen Nunnan, där en ung kvinna följdes efter att 18 år gammal ha bestämt sig för att spendera resten av sitt liv i kloster. Nu är frågan, i vilken mening var det ett fritt val av en vuxen tänkande individ? Mamman till den unga kvinnan som i en alltför tidig ålder valde att tillbringa resten av sitt liv innanför lås och bom sade följande:

- Min innersta önskan var att alla mina barn skulle välja Gud odelat och bli nunnor och munkar, avslöjar mamma Stella i filmen, men avbryts av sin make som i bakgrunden muttrar fram ett "vansinne!

Vilket tyder på att mamman uppfostrat henne till, att hon har fött upp henne till, ett liv i kloster. Får jag föreslå att det krävs en lägsta ålder på åtminstone 25 år, genomförd prästubildning eller liknande, innan ett beslut att gå i kloster skall kunna ses som individens verkliga vilja. Om du godtager en 18 åring för ett liv i kloster så måste vi inse att denne person troligen inte spenderat ett enda år levandes i ett eget hem med möjligheten att fritt från föräldrar och andra starka påtryckningar skapa sig en egen uppfattning om världen. Har beslutet väl tagits så kommer den unga hjärnan (som inte är fädigväxt förrän vid 25 års ålder) att formas in i klosterlivet och troligen bli kvar där. Är det att försätta den fria viljan ur spel och därmed ett direkt oetiskt handlande? Jag är nog benägen att tänka att så är fallet.

Andra bloggares åsikter om , , , , ,

Bok om den kristna högerns framväxt - recension

I Sydsvenskan recenseras idag en, vad det verkar, spännande bok om den kristna högerns framväxt i USA. Boken heter Crazy for God och är författad av Frank Schaeffer. Författaren konstaterar att idag är det långt mindre sannolikt att någon som inte proklamerar sin tro på Gud blir vald till president än en kvinna eller en afro-amerikan. Boken lär vara välskriven och kvick. Ateistisk sommarläsning i hängmattan kanske?

Andra bloggares åsikter om ,

söndag 8 juni 2008

Framgång i Egypten

I Egypten har man nu gått ett steg mot ett sekulärt samhälle fritt från övernaturlighet och orsakslösa människoförnedrande handlingar genom att förbjuda kvinnlig könsstympning. Helt enligt Dagen. Kvinnlig och manlig omskärelse är vanligt i många kritsna, judiska och muslimska samhällen. Enligt bibeln är det obligatoriskt med manlig omskärelse, men huruvida den kvinnliga omskärelsen är direkt kopplad till någon religiös text är jag inte på det klara med, men att det rent generellt kan kopplas till religionens motstånd till framförallt kvinnans sexualitet, samt viljan att kontrollera denna, torde inte vara en speciellt kontroversiell gissning.


Andra bloggares åsikter om , , , , , ,

lördag 7 juni 2008

Grattis till Unga humanister!

Som fått statsbidrag för att utveckla sin verksamhet. Jag hittade nyheten på Dagens hemsida, där den kommenterades i all sin korthet. Den intressanta läsningen finns i kommentarerna till artikeln. Man ställde nämligen frågan: "Är det rätt att ge ateistiska organisationer statsbidrag?". En, när man tänker efter, helt otrolig fråga att ställa om den på något sätt speglar Dagens redaktions inställning till rätten att få statsbidrag. Det intressanta är snarare det som Knut Stahle poängterar på sin blogg, det faktum att det finns statsbidrag som enbart de föreningar som står för tron på det övernaturliga kan få, ett bidrag som föreningen Unga Humanister sökt men därmed inte beviljas. Kommentarerna från de som svarat på enkäten på Dagen är i delar stor underhållning. Här följer några godbitar.

Jag har svårt att tro att alla medlemmar i "Unga Humanister" inte tror på någonting övernaturligt överhuvudtaget. Detta är dock vad organisationen står för. I så fall skulle jag gärna vilja se en lång utredning för det påståendet, och logiska förklaringar på alla under som t.ex. katolska kyrkan har godkänt. Så, nej, jag anser inte att de skall beviljas statsbidrag.

Att ta katolska kyrkan på ordet när det gäller att bevisa mirakel är väl som att tro på allt som sägs i TV-shop reklamen. Nästa kommentar:

Håller med den kommentaren upptill. Varför ska man ge stadsbidrag åt något sånt, har vi inte tillräckligt av allt sånt här i världen.

Har vi inte tillräckligt med sådana kommentarer här i världen? Vi går vidare:

...men vi lever ju iett land där alla har lika rätt att framföra sina åsikter, även de mest ondksefulla och bisarra. Det innebär ju att bidrag kan ges till alla möjliga konstiga föreningar och sällskap.

Att kalla unga människor som inte råkar tro på det övernaturliga för bisarra och konstiga är rätt bisarrt med tanke på att det sägs av någon som tror att man kan återuppväcka de döda och gå på vatten. Det är dessutom direkt förolämpande. Nästa:

Ett tillägg förresten; varför ska en organisation som motarbetar en av de grundläggande rättigheterna i en rättsstat få statsbidrag?

Och vilken rättighet är det kan man fråga? Om personen syftar på religionsfrihet så är denne helt fel ute.

Enligt mig, är då ateismen deras religion om man så får kalla.
Då måste man också kunna ge kristna statsbidrag om det inte görs redan...
Jo, men nu är det ju inte du som definierar vad som är religion och inte. Ateism är inte en religion. Slå upp det i ordboken.

Andra bloggares åsikter om , , , ,

torsdag 5 juni 2008

Varför ha skolavslutning i kyrkan?

Av vilken anledning är det så viktigt att ha skolavslutning i kyrkan? Om det enda svar du kan komma på är i stil med "det är tradition", eller "så gjorde ju jag och nu vill jag att mitt barn skall göra det". Så räcker det inte som anledning. Om anledningen är att lokalerna är fina och akustiken är bra, så är det en sak - men då finns inte heller någon anledning att blanda in några religiösa moment. Många kyrkor är vackra och har bra akustik. Många kyrkor passar som samlingslokaler inför en skolavslutning. Men blanda inte in religion i skolavslutningen. Sjung inte uppenbart religiösa psalmer. Varför skall man göra det på en skolavslutning? Har du någonsin frågat dig det? Sjung den blomstertid nu kommer, men bara första versen. Låt inte en präst hålla i ceremonin, om det nu fortfarande sker i landet. Det är pinsamt att läsa representanter för KD och andra som hänvisar till svensk tradition, när det enda de vill är att predika för sin religion. I Spanien är det fortfarande tradition med tjurfäktning, det betyder ju inte att det är rätt. Vad har egentligen barnen att förlora om de religiösa elementen tas bort ifrån avslutningen? Är det inte snarare för föräldrarnas skull i så fall vi vill hålla fast i den traditionen? DO gör rätt när de ifrågasätter att religiösa inslag skall tillhöra den obligatoriska undervisningen, inte därför att det riskerar att kränka någon, utan därför att det inte finns någon anledning att dessa inslag skall finnas med. I Marks kommun har rektor bestämt att avslutningen skall ske i skolan, emot en, uppges det, majoritet av föräldrar och elever (?). Det hedrar rektorn att denne står fast vid sitt beslut. De som propagerar för att hålla fast vid religiösa inslag i avslutningsceremonierna, likt denne krönikör på Dagen verkar inte se att det är något konstigt med att predika inför barn under skoltid. De inser inte att detta tillhör en annan tid, som jag personligen snart hoppas vi ser som en svunnen tid. Man raljerar i stället och gör sig rolig genom att fundera kring att det borde vara förbjudet att sjunga bä bä vita lamm, för då skulle djurvännerna bli ledsna. Det visar att man inte riktigt förstått att det finns ett problem här.

Andra bloggares åsikter om , , , , , ,