söndag 26 oktober 2008

Kan inte annat än att hålla med Andreas Ekström

När han idag skriver i Sydsvenskan. Även om jag enligt många är en av dessa "kristofober" så värnar jag religionsfriheten. Samtidigt nyttjar jag min yttrandefrihet och vägrar acceptera att jag med hänvisning till just religionsfriheten skall tysta min kritik mot personers åsikter och inställning i sakfrågor. Detta betyder inte att jag motsätter mig Sturmarks och humanisternas uttalande tillsammans med ledaren för Evangelistiska frikyrkan då de säger att ingen får "dömas" endast med hänvisning till sin religiösa övertygelse. Vad jag hävdar (likt Sturmark), gång på gång, är att tillhörighet till ett religiöst samfund med mer eller mindre sannolikhet implicerar en viss inställning i olika sakfrågor. Ingen kan få mig att tycka att det är irrellevant huruvida rektorn för Lunds Universitet är kreationist eller ej. Ingen kan få mig att tycka att det är irrellevant huruvida Lunds Universitets rektor motsätter sig stamcellsforskning eller ej. Även om personen ifråga inte agerar ut sin tro? Det är en svårare fråga som jag tvingar mig själv att fundera vidare på. Precis som Sturmark hävdar jag dock att rektorn för Sveriges största universitet inte kan vara kreationist.   

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


måndag 13 oktober 2008

Sturmark debatterar i Elimkyrkan

Har inte tittat igenom hela ännu, men rektorsvalet i Lund togs upp, bland annat.

Ateism eller kristen tro - vad är rationellt? Det var vad de diskuterade...

söndag 12 oktober 2008

Nytt försök göra vetenskap av skapelseberättelsen

I Dagen rapporteras om en ny bok av Ulf Stenlund. Den handlar om hur det egentligen gick till när världen skapades och hur bibeln faktiskt ändå kan vara sann i sin berättelse. Som Per Kornhall redan hunnit skriva på sin blogg så handlar det om fria fantasier och ingenting som har med vetenskap att göra.

Vetenskapens metod: Detta är våra data - vilka slutsatser kan vi dra ur dem?
Religionens metod: Detta är slutsatsen - vilka data kan vi hitta som vi åtminstone kan påstå stödjer den?

Hade inte kunna säga det bättre själv...

...men visst har jag varit inne på samma spår som skribenterna i Sydsvenskan. Under rubriken "Gud eller de anställda" problematiserar de det faktum att Lunds Universitet eventuellt kommer att få en rektor som inte tror att människans ursprung ligger att finna i Darwins evolutionslära.

Cecilia Hägerhäll uttalar sig i Sydsvenskan om hur det känns att få bära hundvuvudet som representant för alla "trångsynta", "vetenskapstroende" naturvetare, vars enda fel varit att ifrågasätta, något som vissa inte verkar anse är tillåtet om det gäller en persons åsikter i frågor som kan härledas till dennes religion. Vidare var det nog mest förfarandet vid utnämnandet av Per Eriksson man ifrågasatte.

torsdag 9 oktober 2008

Anders Piltz ifrågasätter pressfriheten

I Sydsvenskan ifrågasätter Anders Piltz, själv djupt troende Professor Emeritus tidningens sätt att ställa frågor till den blivande rektorn för Lunds Universitet. Likt många andra kristna som ger sig in i debatten kring tro och vetande på senare tid så använder han ett språkbruk som det är svårt att hitta belägg för. Det handlar om termer som "inkvistation", "millitant", "fördomsfull" eller "fanatism". En kollega hade kollat upp alla de artiklar som exempelvis fanns på Humanisternas hemsida för att leta efter spår efter något i debatten, från de sekulära humanisternas sida, som kunde anses antingen vara millitant eller fanatiskt. Sökandet var fruktlöst.

Det handlar väl som vanligt om de troendes svårighet att acceptera att deras tro och följderna av deras organiserade religion faktiskt får problematiseras och ifrågasättas.

Sydsvenskan försvarar sin rätt att ställa frågor här.

lördag 4 oktober 2008

En pingstvän till rektor

Per Eriksson, före detta medlem av Pingstkyrkan och numera medlem i en församling i samröre med Babtistkyrkan och Evangeliska Frikyrkan är föreslagen som ny rektor för Lunds Universitet rapporterar Sydsvenskan. Lärare på Universitetet protesterar. Med rätta? Vissa hävdar att Per Eriksson bör få chansen att leva upp till fördomarna om pingstvänner. Vilka är då dessa fördomar, och är de fördomar? Är det inte så att man som pingstvän faktiskt ställer upp på tanken om en ung jord, skapad av gud. Att människan är helig och skapad till avbild av gud, inte via en evolutionär process. Kan vi förvänta oss att Per Eriksson inte kommer att påskynda stamcellsforskningen? Jag är rädd för det. Bengt Söderström professor i mikrobiologisk ekologi påpekar att man inte vet om Per har de värderingar det är allmänt känt att pingskyrkan står för. Min fråga är - vilken är anledningen att tro att Per Eriksson inte håller dessa värderingar? Vore inte det mest logiska att han faktiskt, likt pingstkyrkan i stort har en vetenskapsföraktande inställning? Vore inte då det logiska att inte föreslå honom som rektor? Lars Johansson vid Teologiska Högskolan i Örebro skriker i Dagen genast ut "religionsförföljelse - vi har faktiskt religionsfrihet här i landet". Jo, det har vi - men det innebär inte att det är lämpligt att exempelvis anställa en sektledare som förespråkar incest och ritualoffer. Personens åsikter och inställning i sakfrågor (och religion kan väl anses vara en samling åsikter i en stor mängd sakfråor) spelar däremot roll vid tillsättningen av en tjänst som den som rektor vid ett Universitet där fri forskning förespråkas. I artikeln i Dagen utelämnar det faktum att Per vägrar att svara på frågorsom har med stamcellsforskning eller homosexualitet att göra. Hans syn på dessa frågor får vi vänta med att höra svaret på tills han tillträtt sitt ämbete.

Frågan är nog till sist hur möjligt det blir för Per att arbeta på sin post. Minsta lilla agerande som kan tolkas som om han ger mindre resurser eller vikt vid de biologiska institutionerna och hans bakomliggande syfte kommer att ifrågasättas. I slutändand kommer hans förtroende att gå i botten.

Det är även märkligt att religionsfriheten åberopas i detta fall, när Per Erikssons inställning i religiösa frågor definitivt är relevant för hans arbetsuppgifter, samtidigt som tidningen Dagen och dess anhängare försvarar rätten för en kyrka att avskeda eller neka anställning för en ateist som sökt tjänst som kyrkvaktmästare, ett arbete där personens religiösa inställning torde vara högst irrelevant, eller skall vaktmästaren samtidigt arbeta som kurator?

Mer om saken i Sydsvenskan, än mer, och än mer. Lite till faktiskt... Per Erikssons kommentarer, eller avsaknad av hittar du här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,