torsdag 30 juli 2009

Hör gud bön? Fungerar bön?

Två olika frågor. Relaterade, men inte identiska. Vad menar man, som kristen, eller rent generellt när man säger gud hör bön? Hör gud alla böner? Hör gud alla typer av böner? Eller bara vissa? Hör han inte de typer av bön som skulle röja hans existens en gång för alla? Hör han bara därmed ovetenskapliga böner? Eller kan det vara så att han bara hör de böner som inte kräver något ingripande ifrån hans/hennes sida? Sådana böner som individen själv är fullt kapabel att förverkliga, utan ingripande från en övernaturlig entitet.

Det finns evidens för att gud (märkväl att jag här talar i termer av att gud finns, vilket är en premiss som jag naturligtvis inte tror är sann, men "for the sake of the argument" så behövs det här) inte hör de förböner som bads för de sjuka som skall genomgå svårare operationer.
Men fungerar då bön? Det beror på vad man menar. Den som menar att bön kan hela vid svår sjukdom, eller få lemmar att växa tillbaka, den har nog svårt att hitta bevis för det. Men det som menar att bön fungerar som avslappningsmetod, som ett sätt att lugna ner sig och hämta andan i en stressig vardag, den kan säkert hitta stöd för detta i litteraturen. På samma sätt kan nog sägas gälla den som hävdar att bön fungerar som en tankesamlare, som ett sätt att fokusera på en viss uppgift. Inget konstigt med det. Drar man det till sin spets kommer man snart in på ovetenskapliga marker. När bön kan bli farligt. Exempelvis gäller detta de som använder bön på samma sätt som det förespråkas i "The Secret". Där bön, eller positivt tänkande, dras till sin spets och där man istället för att exempelvis gå till en läkare om man tror sig lida av exempelvis bröstcancer skall tänka positivt, så kommer allt att gå bra. Hur många människor har inte dött, och dör än i dag därför att de tar till bön istället för att försöka reda ut sin situation med rationella medel? Hur många har inte dött på sina bara knän under diverse naturkastrofer genom historien, bedjandes om att deras gud skulle rädda dem? Hörde gud inte deras böner? Eller hör han inte den typen av böner? Är hans hörsel selektiv?

Den kristne troende kan invända att det bara är den kristna bönen, till den kristne guden som gud rimligen kan ta till sig, och som därmed fungerar. Inte den typ av magiskt tänkande som förespråkas i "The secret" eller av någon annan religions heliga bok. Men hur är det med den saken? Många av de studier som gjorts på inverkan av bön på exempelvis hälsa och upplevt välmående handlar inte specifikt om kristen bön utan kunde lika gärna gälla meditation. När jag frågade Carl-Henric Jaktlund på tidningen Dagen i en diskussion via twitter så verkade han inte speciellt villig att plocka fram någon specifik studie av de som fanns listade på wikipedia-sidan ifråga, utan ansåg att helheten gav bevis nog för guds existens. Men som sagt, i så fall handlar det om den typ av evidens som inte kräver någon gud. Speciellt inte någon kristen gud. Min fråga blir således - tror man som troende inte på att gud hör all typ av bön, eller tror man att gud bara hör vissa typer av bön? De som lämpligt nog inte behöver någon gudom för att förverkligas?

De kristna säger att gud hör bön deras böner. Gäller inte detsamma även för vad en muslim menar när han säger att gud hör bön? Alternativet är att det inte spelar någon roll vilken gud man dyrkar och riktar bönen till. En utsaga som jag inte tror många troende förespråkar. Alltså borde det exempelvis gå att utreda vilken gud som finns, om någon, och om denne hör bön, exempelvis genom att analysera överlevanden vid naturkatastrofer. Om en ovanligt stor mängd muslimer, i förhållande till sin andel, överlevde flygplanskracher, eller andra olyckor, skulle man naturligtvis börja fundera på vad detta berodde på. Så vitt jag vet finns det ingen som hävdar detta åt varken ena eller andra hållet. Inte heller att de som ber skulle ha en högre överlevnadsfrekvens än de otrogna. Det finns nog anledning att tro att sanningen snarare är den motsatta.

Edit: Länk till artikel i Dagen av Carl-Henric

måndag 27 juli 2009

Är ateism en religion?

Har spenderat x antal twitterposter på detta tema. Har länge varit ett poppis ämne bland troende, exempelvis på senare tid genom Göran Rosenbergs artikel i DN. Hittade en poängfull bloggpost i ämnet som du hittar här. Kan inte låta bli att få med en gammal favorit här på sidan. Kalle & Hobbe.

lördag 25 juli 2009

Endemoniada skriver om missuppfattningen att ateism är en religion

Här hittar du inlägget. Kunde nog inte sagt det bättre själv.Vem är galningen Stefan Gustavsson?

Är du en galning om du låter livet går förbi, sittandes och skrapandes lotter -som du betalar för, naturligtvis? Eller är du en galning om du spenderar tiden med att förtjäna ditt uppehälle exempelvis genom kreativitet eller årt arbete?


Stefan Gustavsson likställer Jesus och religion med att just skrapa lotter. I denna ljudfil kan du om du spolar fram till 09:45 höra hur han erkänner att Jesus och religion är och kan vara precis som skraplotter - med stor sannolikhet är det en nitlott du skrapar.

Ändå hävdar han att människor skall fortsätta skrapa, och skrapa. För OM det är en vinst så är den stor så stor.

Problemet med skraplotter är att, det enda du vet innan du skrapar är att chansen till storvinsten är så liten så liten.

Du väljer själv - spendera livet med att skrapa (och visst, vissa tycker säkert skraplotter är det roligaste i världen - good on them!) eller med att leva och utvecklas.


Bildkälla: Credoakademien, ljudkälla: credo.nu

tisdag 21 juli 2009

gud hör tysta böner lika bra som uttalade

Det påstår sig Torsten Åhman veta i en artikel i Dagen. Jag undrar bara hur han kommit fram till den slutsatsen. Jag är iofs rätt säker på att han har rätt. I alla fall ur det perspektivet att gud inte hör den alls. Eller vänta, antingen hör han dem inte eller så finns han inte. Mitt tips går till alternativ två.Icke minigolfande leder till folkmord

Jackie Jakubowski skriver i dag i Dagen en relativt balanserad artikel där det faktiskt ges credit för Humanisternas arbete mot förtryck i religionens namn. Men för att platsa i Dagen måste man naturligtvis ändå ta till Nazistreferenser när man pratar om det sekulära (humanistiska?) samhället."Men samtidigt är det av vikt att inte glömma att ett sekulariserat samhälle inte är någon garanti för tolerans och fredlig samexistens. Det senaste århundradet har bevittnat två sekulära ideologier - kommunismen och nazismen - i vilkas namn tiotals miljoner liv har släkts."

Halmgubben är uppenbar. Det är inte i Humanismens namn som människoliven spillts. Det finns inget i den humanistiska livsåskådningen som talar om våld eller intolerans. Så är inte heller fallet för de som kallar sig ateister. Att kalla sig ateist innebär enbart att man inte skriver under på uttalandet "jag tror att gud existerar". Hur man kan dra slutsatser kring individens övriga uppfattning och handlande utifrån detta är för mig och många med mig en gåta. Med samma argument som förs i artikeln kan man göra gällande att det det faktum att ledarna för ett samhälle (som för att liknelsen skall hålla måste vara en diktatur) inte spelar minigolf*, inte är någon garanti för ett fredligt samhälle präglat av icke våld. Slutsatsen som vi då som artikelförfattare vill att läsaren skall dra är att icke minigolfspelande leder till folkmord av grova proportioner.
För övrigt är det vida känt att Hitler var inspirerad av och använde ett kristet språk och hänvisningar till kristen mytologi. Läs exempelvis följande utdrag ur "Mein Kampf":

"I believe that I am acting in accordance with the will of the Almighty Creator: by defending myself against the Jew, I am fighting for the work of the Lord.."

Johan Hakelius visar i aftonbladet att den kristna "trenden" inom socialdemokratin och socialdemokratiska media håller i sig. I sin krönika betitlad "Missionärerna är inga trista fjantar" kommer han till missionärernas försvar. Som om det nu behövdes. Eller handlar krönikan egentligen om att han vill kasta skit på humanisterna och deras kampanj? Jag har ialla fall svårt att se någon annan poäng med artikeln.


*Vi antar här att Stalin och Hitler inte spelade minigolf.