onsdag 30 april 2008

Ironiskt, patetiskt eller komiskt?

Vilken av ovanstående överskrifter som passar bäst in på det intryck man får när man läser följande artikel i tidningen Dagen får läsaren själv bestämma. Ni kanske tycker att det snarare är rättskaffens?

Det handlar kort och gott om medlemmar av frikyrkor som förfäras av intåg av diverse nyandliga strömningar inom kyrkoväsendet, såsom yoga, meditation qigong etc. etc. Låt mig klargöra att jag inte heller har mycket till övers för dessa rörelser, men till skillnaden ifrån de frikyrkliga i artikeln så är jag inte heller någon hycklare. Vi pratar om människor som tror på andar (eller åtminstone en sådan), att döda kan återuppväckas, att en sedan 2000 år gammal människas kropp och blod kan förtäras som snacks (tidernas återvinning eller en form av kannibalism?) och att tungomålstalan är småtrevligt till kafferepet. I artikeln säger man att man är "orolig över utvecklingen", att "ger man lillfingret så tar det snart hela handen". Jag antar att man är orolig för konkurrens. Eller vad menar man egentligen?

Ytterligare en (skrattretande?) passage lyder:

Efter de mer allmänna orden blir Evy Juneswed mer konkret i sin kritik, angående kristen djupmeditation i allmänhet ("det måste vi varna för, det räcker väl att meditera utifrån Guds ord?")

Menar Evy att vi skall inskränka yttrande och till och med tankefriheten, eller anser hon sig själv veta vilken den enda rätta formen av religionsutövande är?

Radband har inte Evy heller mycket för:

- Och så är det ett radband, och detta lärs ut av pastorer och präster... radband har sina rötter i yogan - bara det skulle väl räcka för att vi inte ska befatta oss med det?

I slutet av artikeln blir det direkt allvarlig. Nästintill en fientlig stämning infinner sig:

När pausen börjar stegar en man fram, frågar om jag är från Dagen och förklarar att denna konferensdag är "starten på en gräsrötternas gerillakrig".

Jesus som actionfigur lär få ett rejält uppsving.

Andra bloggare om , ,,,, ,

Sekulärt är sunkigt?

Ungefär den frågan ställer sig Anita Goldman i Aftonbladet i sin recension av THE STILLBORN GOD en bok jag inte läst, men som verkar högst intressant. Frågorna hon ställer sig må vara relevanta, men påståendena hon gör anser jag inte direkt vara belagda:

Själv efterlyser jag – inte endast i Lillas bok, utan generellt – en mycket mer djupgående analys av vad den stora separationen inneburit för människan och för vår värld. Jag tror inte vi kan tänka bort uppkomsten av en mekanistisk gudlös världsuppfattning med dess avhelgade natur från miljöförstöringen. Eller en biologistisk syn på människan från det extrema förtingligandet av människan i förhållande till sitt arbete som det moderna projektet har inneburit. När vi gjorde oss av med Gud, gjorde vi oss också av med erkännandet och upplevelsen av att det existerar absoluta och heliga värden. Vårt förhållande till vårt eget arbete, till naturen, till vår historia och upplevelse av plats och tid har blivit gravt lidande. Marknadsvärdet är det enda som gäller.
- Anita Goldman -

De felaktiga slutsatserna hon drar är att gudlöshet skulle leda till exempelvis miljöförstöring. I motsats till vad? Var man rädd om naturen under de tvåtusen år av kristet välde vi gått igenom? Är det genomkristna USA det som står för att bevara världen och hålla nere klimatpåverkande utsläpp? Är det snarare inte tvärt om, de sekulära samhällena som värnar om att bevara jorden, jordens resurser och djurliv för kommande generationer?

I den stora nationen i väster tror närmare hälften av medborgarna att jordens undergång är nära. Är det då inte bara en del av vägen mot Armageddon att naturen slår tillbaka? Framförallt så är det ju ingen mening att försöka rädda världen, när himmelriket och Kristus återkomst är nära.

Nej Anita, det är i den dogmatiska teistiska världsbildens välde som naturen är underställ människan, där världen och naturen är skapad för människan, det är i denna världsbild där naturen inte kan gå sönder (om inte för att världens undergång är nära) som människan tillåter förfall och miljöförstöring. I det sekulära humanistiska samhället låter vi vetenskapen berätta för oss vilka alternativen för vår framtid är. Det är upp till oss, och inte en gud att skapa vår den. Det är upp till oss att välja. Om vi sedan som globalt samhälle gör felaktiga val, vems fel är det då? Svensson eller Bush?

Och Anita, jag har sagt det innan, och jag säger det igen. Man kan vara god utan gud.

Andra bloggare om , ,,,,

måndag 28 april 2008

Sveriges första religiösa Universitet?

Nu har jag inte hunnit läsa in mig på alla detaljer kring den nyhet som tidningen Dagen skriver om i dagens tidning, nämligen att Teologiska Högskolan får examinationsrätt för en utbildning inom Mänskliga Rättigheter. Fint nog är väl det, men att en religiös organisation får rätt att dela ut examen, är det riktigt rätt? Det ringer inte rätt i mina öron i alla fall. Troligen hade detta varit konstitutionsvidrigt i det stora landet i väster. Är inte detta ett omgiftermål, om så i liten skala, mellan Stat och Kyrka? Får vem som helst bedriva högskola?

Hur fungerar det med Teologiska Högskolan i Stockholm i dag? Har deras utbildningar idag redan status som högskoleutbildning? Det låter ju så på namnet. Högskolans huvudmän är Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan.


Andra bloggare om , , , ,

En moralisk Helle Klein?

Är det moraliskt försvarbart av Aftonbladet att utlåta sin ledarspalt till en tjänstledig medarbetare för att denne skall kunna göra reklam för sitt nya/tillfälliga bredvid-jobb? Helle är församlingspräst i Nacka och gör ogenerat reklam för församligens verksamhet i sin krönika. Är det moraliskt försvarbart att en ledarskribent får utrymme att basunera ut sin personliga religiösa åskådning till miljoner läsare? Räcker det att släta över den bias som tidningen därmed visar genom att skribenten hänvisar till att även Imamer och andra var inbjudna till evenemanget? Njae, jag är skeptisk. Är det ytterligare ett tecken på den kristna medievänster som det för ett tag sedan, på denna blogg och i andra delar av bloggosfären? Kanske är det så. Undertecknad håller korpgluggarna öppna.

Andra bloggare om , , , ,

söndag 27 april 2008

"Hade lärjungarna dåligt minne?"

Så inleder Aletheia sitt blogginlägg angeånde den växande oneness-rörelsen som tidningen Dagen skriver inte bara en artikel om utan två de senaste dagarna.

Aletheia skriver bland annat:

Matt 28:19 ”döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn”. Ha-ha! Jesus-only-rörelsen har fel och de som döper i Faderns och Sonens och den helige Andens namn har rätt


och påpekar senare att de andra apostlarna vid flera tillfällen skriver att du skall döpa i jesu namn. Eller i faderns namn, och frågar sig om lärjungarna hade dåligt minne? Slutsatsen hon drar är i alla fall baserat på dessa bibelavsnitt att Matteus hade rätt. Min fråga är: hur kan du vara så säker på det? Jo, som vanligt eftersom premiss och slutsats här får omvänd ordning i beviskjedjan. Den rätta läran är ju den som säger att du skall döpa i faderns, sonens och den helige andens namn. Så är det ju. Då måste rimligen de passager i bibeln som uttrycker detta vara rätt, och alla andra ha fel. Problemet är ju att den källa som finns att tillgå är bibeln. Att använda en slutsats dragen med bibeln som källa för att reda ut vilka delar av utsnitten i bibeln som är sanna eller inte strider naturligtvis emot all logik. Mitt förslag är att alla har fel. Mitt förslag är att, om ni vill gå igenom en ritual med ert barn - döp det i kärlekens namn, i dess eget namn, i ditt namn, men varför blanda in en tvåtusen år gammal skröna i det hela?

Vad skriver man då tidningen dagen? Jo, en av frågorna man ställer sig är huruvida rörelsen är farlig. Har du hört på maken? Skulle den vara farlig bara för att den lär ut en annan version av en myt? Farlig för vem menar man? Varför använda sig av det ordet? Menar man farlig i andemeningen att den kan tänkas dra anhängare till sig ifrån de mer etablerade frikyrkorörelserna? Är det en kanske en konkurrent att ta på allvar på den grundlösa trons marknad? Det synsättet avslöjar man senare genom att uttrycka sig i termer av att "det finns en marknad för sådana grupper".Andra bloggares åsikter om , , , , , ,

lördag 26 april 2008

Mänskligheten nära total utrotning

Matte skrev nyligen ett blogginlägg om träd som är cirka 9550 år, vilket helt krockar med kreationisternas syn på jordens ålder. Faktum är att på aftonbladet idag kan man läsa att forskare hittat spår av att mänskligheten var nära total utrotning för ungefär 70 000 år sedan. Orsaken var då torka.
Ännu ett tecken på att "Young Earth" kreationisterna är helt ute och cyklar, som vanligt...

Andra bloggares åsikter om , , , , ,

torsdag 24 april 2008

En kokt med bröd och en pucko


Läs här. Veckans pucko, alla gånger.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

onsdag 23 april 2008

Varför skulle Statsministern träffa Sveriges religiösa ledare?

I Dagen idag skriver man och beklagar sig över att Fredrik Reinfeldt inte vill träffa de religiösa ledarna i Sverige. Varför, frågar sig bland annat ledaren för Sveriges kristna råd. Svaret kan kanske skönjas i följande uttalande ifrån den sistnämnde:

Det handlar inte om religiösa frågor, utan om mer övergripande frågor för Sverige, säger Lennart Molin på Sveriges kristna råd om syftet med mötet.
Varför skulle Statsministern vilja träffa landets religiösa ledare om det inte handlade om frågor kopplade till just religion, religionsutövande eller religionsfriheten? Antar man att man, enbart i egenskap av religiösa ledare har en gräddfil till makten - att man skulle besitta expertkunskaper inom andra områden, och i så fall vilka? Klimatdebatten? Infrastruktur, eller kanske utbildning? Vill man kanske diskutera andlig sjukvård? Vad vet jag. För mig är det lite av en gåta. Är det frustration över att religionen inte längre har den självklara plats i diskussioner kring moral och riktningen för det framtida samhället som lyser igenom?

Tänk er följande rubrik :

Statsministern vill inte träffa oss, varför? Det handlar ju inte om jakt eller fiske, utan om mer allmänna frågor.

- Ordföranden för svenska jägarförbundet i tidningen Jakt och Fiske -

Andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Är Intelligent Design en vetenskap?

Kort och gott så är svaret på denna fråga nej. Det har diskuterats en hel del om det på denna blogg, i övriga bloggosfären, i TV och i övriga media. På sätt och vis gör man de amerikanska kreationsternas bröder inom CREDO och andra Intelligent-Design förespråkande samfund en tjänst genom att ge dem tid för exponering, och genom att ge sken av att en vetenskaplig debatt faktiskt existerar i frågan enbart genom att diskutera med dem. Någon verklig vetenskaplig debatt existerar inte i frågan. Däremot studerar forskare fenomenet Intelligent Design. Det kan jag förstå. Samhällsfenomenet ID och andra dogmatiska, sekteristiska rörelser är ytterst fascinerande. Religionspsykologi är i sanning mäkta intressant.

Mikael Behe fick bildligen byxorna neddragna under Dover-rättegången där hans och andras argument för att Intelligent Design är en vetenskap kläddes av ett efter ett. Foto: Bradley C. Bower /AP

För att illustrera vad jag menar så fick jag av en ID förespråkare här på bloggen veta hur inskränkt jag är i min vetenskapsfundamentalism, att jag inte kunde erkänna de skrifter som ID-förespråkare publicerat i USA som äkta vetenskapliga artiklar. Jag tänkte därför ge mig i kast med åtminstone någon punkt på den lista av publikationer som Bo i Hägersten ansåg, på direkt inrådan av the Discovery Institute, vara fullgoda vetenskapliga publikationer som gav stöd åt ID. Jag fastnade för en monografi om ID som publicerades av Michigan state University Press och bestämde mig för att gå till källan med problemet. Här nedan kan ni läsa svaret på frågorna som jag ställde om monografin. Svaret kom ifrån en Sales and Marketing Manager på förlaget:

Thank you for your interest in our book Darwinism, Design and Public Education by John Angus Campbell and Steven C. Meyer. To answer your question, all of our books that we publish at Michigan State University Press are peer-reviewed and this particular one is part of our Rhetoric and Public Affairs Series that has its own editorial board. The series editor is Martin J. Medhurst and can be reached at Martin_Medhurst@baylor.edu should you want to discuss anything with him. Hopefully you understand that this book covers the rhetoric of both sides of this very controversial subject, and viewing one article wouldn’t be a good representation of the entire book. If you’re interested in a copy of the book, you can purchase it at our website www.msupress.msu.edu

Uppenbarligen är artiklarna i monografin publicerade som en del av en studie om retoriken i debatten kring ID - ett sociologiskt arbete, inte ett naturvetenskapligt arbete, ett faktum som Barbara Forrest redan utrett i arbetet kring Dover-rättegången för något år sedan. Att ID förespråkare fortfarande använder detta i en lista för att ge ID kredibilitet som vetenskap är därför löjeväckande, men kanske inte så konstigt. Här handlar det om att upprepa sina lögner, även om dessa inte av (alla) förespråkarna uppfattas som lögner, så ofta som möjligt. Med många halmstrån kan vävas en kompakt matta att lägga över och skymma sanningen.

En av mina mentorer inom det vetenskapliga området hade för vana att alltid gå till källan med sina frågeställningar. Vad vill Bo i Hägersten att jag härnäst skall gå till källan med i mina undersökningar kring listan av publikationer som anses ge stöd för ID, där vissa till råga på allt sägs ha gått igenom Peer-Review förfarandet? I det här fallet hade monografin gått igenom Peer-Review men på helt annan grund än den att de skulle vara sakliga och korrekta i sin framställan av fakta. Snarare tvärt om.

Per Kornhall håller föredrag om sin bok Skapelsekonspirationen på ABF på Sveavägen i stockholm den 5'e maj.

Andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Träd äldre än jordklotet!

Extra Extra!

Träd i Dalarna äldre än jorden. Läs om det här, samt här. De där forskarna kan hitta på! Jorden är ju rimligen mellan 4-6000 år gammal.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

tisdag 22 april 2008

Påven - en av tidernas största hycklare?

Påven träffade några av de katolska sexualbrytarprästernas tusentals offer. Jag har skrivit om det tidigare, men tyckte ändå att det var värt ett eget inlägg. Visste du att påven var den som under den förre påven lade upp planerna för att skeppa runt sexualbrotsslingarna inom organisationen, utan att ge dem sparken eller anmäla dem till polisen? Visste du att påven därmed undanhöll ett stort antal sexualbrottslignar ifrån rättvisan? För honom är det naturligtvis viktigast att de sonar sina synder och tar upp det med honom där uppe när den tiden kommer. Lagen av landet spelar väl mindre roll. Bill Maher har under de senaste dagarna fått ta emot massiv kritik för sitt utspel att :


Hade påven varit ordförande för en större organisation som drev dagis i stället för företrädaren för en religion - då hade han suttit i fängelse idag.


Jag kan inte mer än konstatera att det ligger något i det. Han har hjälp till att skyla under mattan tusentals brott som både i USA och här hemma skulle ge åratal i fängelse för förövarna.

Jag säger det igen - Påven: En av våra största hycklare?

Uppdatering 21 juli 08: Påven är på turné i Australien. Något jag skrivit om tidigare. Även denna gång handlar det om att be om ursäkt för sexövergrepp. Kul turné han är ute på. Kanske borde han angripa källan till problemet istället för att ursäkta sig efter det att brottet är ett faktum. Riktigt brutalt är det att be om ursäkt genom att be offrent medverka i en mässa utförd av samma organisation som fostrat och skyddat de pedofiler som begått övergreppen.


Dagen om påvebesöket.


Andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Tro inom politiken

Att verka i världen under tron att man gör rätt. Det är det inte bara så kallade troende som gör. Att verka i tro utan belägg det vill säga. Att verka efter en dogm, efter en ideologi eller av ren tradition. Det har ju fungerat innan, det är vad partiboken säger eller det står så i Koranen/bibeln. Okunskap är nyckelordet. Inte bara okunskapen som sådan, utan även det självuppehållande system som dogmen innebär. Att vägra ta in ny kunskap i rädsla för att behöva förkasta hela system av tro, hela ideologier eller religioner.
Jan Björklund ger oss ett exempel på detta där tidiga betyg är den heliga lösning på de problem som partiet arbetat med - en bättre skola, vad det nu innebär. Det är inte heller oviktigt vad betygen kallas. För att skilja ut just Björklunds religion, förlåt, politik, ifrån alla andra sämre, osanna religioner, så är det viktigt att de heter A, B, C, D, E...
Det är viktigare att hävda dogmen än att ta reda på sanning om världens tillstånd. Likt intelligent design-förespråkarna så hävdar man dock en viss vetenskaplighet inom politiken, men man plockar russinen ur kakan, de resultat där vetenskapen inte emotsäger den egna trons grundvalar, vilket naturligtvis diskvalificerar alla vetenskapliga anspråk. Är detta bara gnälligt politikerförakt? Nja, jag vill som sagt att våra, framförallt gemensamma, beslut tas grundade på kunskap, inte på tro.

Hans-Åke Scherp uttalade sig i frågan i Svd för någon månad sedan.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

måndag 21 april 2008

Be om bättre skördar

I Dagen i dag skriver man (stolt?) att regeringen bjudit in Svenska Kyrkan för att diskutera den globala livsmedelskrisen. Man undrar vilken roll deras blir jämte livsmedeslverket, jordbruksverket m. fl. inbjudna organisationer. Hittar vi ledtråden i Gunilla Carlsson's (KD) uttalande kring det viktiga med mötet:


- Ett viktigt område är att titta på hur Sverige kan stödja utbudssidan och stimulera ökad jordbruksproduktion framför allt i Afrika söder om Sahara, säger Gunilla Carlsson i ett pressmeddelande.

Vill man kanske få hjälp med att be om bättre skördar i södra afrika?


Andra bloggares åsikter om , , , , , ,

söndag 20 april 2008

Är vetenskapen andligare än religionen?

Ofta får man höra att vetenskapen förstör och förminskar de känslor av förundran och häpnad som man står inför då man blickar ut i världen och unversum. Att vetenskapen på något sätt skulle motverka människans inneboende förmåga att förundras och häpna inför världens förunderlighet. Att vetenskapsmannen vill plocka isär och ta sönder den vackraste blomma och förminska den till "en hög molekyeler". Påståendet kommer nästan alltid från människor som (ännu?) inte fått uppleva det fantastiska universum som öppnar upp sig om man bara vågar ge sig ut i det okända och faktiskt ta reda på hur exempelvis det där med evolutionen fungerar. Hur fantastiskt det blir när man verkligen förstår det enkla, vackra med evolutionen. Hur den faktiskt berättar för oss hur vi alla varelser på denna planet är släkt med varandra. Hur, genom årmiljonerna olika varelser steg för steg förändrats för att bättra passa in i en hela tiden föränderlig omgivning.
Eller motsvarande på en helt annan skala, hur vi , våra kroppar och dess innersta beståndsdelar bara är ett steg i ett kosmiskt kretslopp, där våra atomer bokstavligen bakats i det inre av stjärnor som exploderat för miljarder år sedan, för att samlas i nya stjärnor, bakas ihop på nytt till tyngre atomer, för att senare, med graviationens hjälp lägga sig till temporär vila på vår planet.
Visste du att du idag har vattenmolekyler i din kropp som en gång passerat igenom jesus struphuvud?

Att vetenskapen inte förminskar den känsla av förundran inför världen som många utan vetenskaplig bakrund, exempelvis religiösa anser sig få då de blickar utåt, eller inåt, beskrivs av Richar Feynman i följande lilla klipp.Jag tycker synd om dem som stänger sina sinnen inför den enorma värld som öppnar sig då man sätter sig in i hur världen fungerar. Världen blir så mycket större, de fenomen man stöter på blir så ofantligt många gånger fler och i många fall än mer mirakulösa - på ytan. Det jag faktiskt tycker mest illa om vad det gäller religion är att det just säger till människan att inte söka längre - svaret finns redan - världen är beskaffad på det sätt den är, därför att det är guds vilja. Du behöver inte förstå eller undersöka, du behöver inte söka verklig kunskap. Du behöver bara tro.

Andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

lördag 19 april 2008

Tom Cruise och Scientologerna

Läser man skvallerpress likt aftonbladet så är idag nyheten att Tom Cruise och Katie Holmes genomgår en äktenskaplig kris. Inte för att jag trodde det var en nyhet, men men. Hur lätt kan det vara att leva med Tom Cruise? Hur lätt kan det vara att bli kär i en fullständigt dedikerad scientolog?

Scientologi är en lära som bygger på science-fiction författaren L. Ron Hubbards fantasier om att vi egentligen är besatta av varelser från rymden. Följande är ett urklipp ur rörelsens hemligare läraror, utklippt från Wikipedias artikel på svenska om scientologirörelsen:

I kursmaterialet för OTIII berättas om Incident 1 som hände för fyra kvadriljoner år sedan, då thetanerna utsattes för ett högt knäckande ljud som följdes av en flodvåg av "luminiscens" som i sin tur följdes av en häststridsvagn med en trumpetande kerub. Sedan blev thetanerna överväldigade av mörker. Det här implantatet ska ha öppnat porten till universum och dessa traumatiska minnen ska ha skiljt thetanerna från deras tidigare statiska, gudalika tillstånd.[2]

Det hela låter som berättelser man får höra ifrån människor med en paranoid schizofren störning. Det skall tilläggas att ovanstående som sagt är en del av den hemliga läran, som först lärs ut då medlemmen av sekten anses mottaglig för denna sanning, en mottaglighet som till stor del mäts i hur mycket pengar personen ifråga skänkt till rörelsen. Varför dras då så många till denna rörelse vars läror är så fullständigt.... obeskrivligt konstiga? Varför dras så många kändisar? Ett svar kan vara att, precis som för andra grupperingar och läror, så ger det individen en känsla av samhörighet, att vara en del av något större. I Toms fall så verkar det, om man tittar på den video som rörelsen frenetiskt försöker stoppa, men som poppar upp på nätet lite då och då, vara ytterst uppfyllande för hans enorma ego.

Likväl ser vi scientologernas apostlar röra sig på våra större städers gator, erbjudandes ett personlighetstest som rimligen kommer att visa på svagheter som bara kan förbättras om du går med i apostlarnas lilla klubb. Mitt råd är - gör det inte. Det kan bokstavligen döda dig. Det finns så mycket att skriva om denna sekt att jag får fullständig skrivkramp. Får återkomma i ämnet.

Andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Foto: AP

torsdag 17 april 2008

Jag håller med fundamentalisten

I tidningen Dagen intervjuas idag biskop Lennart Koskinen som uttalar sig om kyrkans vikande medlemssiffror och kopplar det till ett minskande antal dop. Han påstår att det sällan är på grund av brist på tro som föräldrarna inte döper sina barn. Menar han därmed att det stora flertalet av dagens föräldrar är troende? Så säger väl ändå inte statistiken.Lennart KoskinenEller menar han i annat fall att även föräldrar utan tro skall döpa sina barn? Frågan jag i så fall ställer mig är - varför då? Enbart av tradition? Eller är hela meningen att dopet skall fungera som en nyrekryteringsbas för den forna statskyrkan?
När jag läst klart artikeln ser jag ett blogginlägg om densamma med titeln: "Varför döps barn?" Inlägget är skrivet av en i bloggosfären känd fundamentalist och bokstavstroende, vars frågeställning är densamma som min. Är inte meningen med dopet att "barnen kan ta emot Jesus och bli frälsta". Jo, så var väl tanken från början. För de flesta har det väl på senare tid blivit mer en form av tradition. Men om du inte är troende. Varför skall du då döpa ditt barn? Gå inte på varken fundamentalistens lov om paradiset, eller biskopens säljsnack. Gör något annat för ditt barn. Visa att du älskar ditt barn, det är du som kan frälsa ditt barn, genom din kärlek och genom att uppfostra det till en individ med fri vilja och förmåga till kritiskt tänkande - fri från dogmer, fri från indoktrinerande påbud med modersmjölken.

Foto: Jim Elfström/Ikon

Andra bloggares åsikter om , , , , , ,

onsdag 16 april 2008

Påven skäms

Påven skäms över kyrkans övergrepp mot barn skriver man i dagen. Det gör han rätt i. Vidare beskrivs kortfattat hur kyrkan skyddar sexförbrytarna och låter de vara kvar i tjänst inom organisationen.Påven - Gör allt han kan för de utsatta i världen?

Vi gör allt för att bistå dem som skadats av övergreppen, tillade han.

Påven alltså. Tja, miljardskadestånd. Ger man barnen och deras anhöriga det? Det skulle man ju ha råd med. Gör man allt? Verkligen allt? Lögnare.

Uppdatering 18 april
Påven bestämde sig oväntat, enligt skånskan, att träffa några av de tusentals sexualbrotssoffer som katolska präster sodomerat i USA. Kunde inte låta bli att klistra in vad ett par av dessa sa inför samtalet:

Om vi går där och serveras en stor portion plattityder, kan jag garantera att jag kommer att vara den förste att påpeka att denne man saknar den moraliska auktoriteten att leda kyrkan. Jag väntar mig mer än en ursäkt.

Miljonskadestånd? Det har vatikanen råd med. Lätt.

Uppdatering 22 april
Lyssnade precis igenom senaste avsnittet av The Atheist Experience. De pratar om att den nuvarande påven under den förra påvens regeringstid var den som planterade systemet att skyffla runt sexualförbrytarna inom katolska kyrkan. Det var han som arbetade fram strategin som har undanhållit dessa PIIIP ifrån lagen. Jag tycker än mer illa om mannen nu än i går, och det verkar fortfarande vara möjligt, tack och lov.

Andra bloggare om: , , , , , , , ,

Guds hemvist är i de tvetydiga begreppens lexikon

I bloggosfären har mordet på Engla aktualiserad den klassiska frågan om huruvida gud är god och allsmäktig på samma gång. Som vanligt är det svårt att få ett svar av någon typ som går att tolka för en vanlig dödlig, av de som säger sig vara kristna. Inte så konstigt enligt mig. I slutändan handlar det om att det är nödvändigt, för att upprätthålla den kristna tron, att de begrepp som vi använder när vi talar om gott och ont, allsmäktighet, vilja, mening, mirakel och liknande inte får ges en klar definition. Det handlar om begreppsbildning. Vad skulle hända om vi verkligen frågade oss huruvida gud samtidigt kan vara god och allsmäktig, och vi krävde att den som svarar på frågan använder sig av ordens innebörd, som de används i vardagen. Vi vet alla vad vi menar när vi säger god, eller ond. I stort. Vi vet vad vi menar när vi säger allsmäktig, eller omnipotent. Det skulle då helt enkelt vara omöjligt att svara ja på frågan huruvida gud samtidigt är god och allsmäktig. Om du som individ stod på och såg någon drunkna eller dödas, fast du hade all möjlighet att utan risk för egen person, rädda vederbörande. Du gör det till råga på allt gång på gång, år ut och in. Du kanske till och med är den som iscensätter drunkningsolyckorna och barnamorden. Finns det någon här som skulle tveka att kalla dig ond? Om du dock verkligen var god, i hjärtat, och inte kunde rädda personen som drunknade. Finns här då någon som skulle kalla dig allsmäktig?

Denna användning av orden gäller inte när vi pratar om gud. Det är då nödvändigt att svänga till orden och säga, jag vet inte riktigt hur det funkar, eller, det är svårt det där. En hel hög av ursäkter, alla lika intetsägande flödar normalt sett ut ur den utfrågade personens mun. Nu hittade jag faktiskt ett exempel där en kristen, som jag tolkar det, klart och tydligt skriver att gud, givet att han finns, inte både kan vara allsmäktigt och god.

Tesen kring begreppsbildning kan även drivas när det gäller hur bibeln skall tolkas. Orden byter mening, orden har tvetydig mening, orden bör tolkas utifrån situation till situation, de bör ses som metaforer. Hade det inte varit så - då hade vi, likt vissa fundamentalister tvingats erkänna oss till en verkligt rutten bronsåldersmoral, där dödsstraff, aga, förnedring, ojämlikhet, barnamord, kvinnomord, tortyr tillhör en vanlig människas av gud godkända vardag.

Det är denna tvetydighet och brist på klarhet i begreppsbildningen som skiljer religion från riktigt kunskap - där utgångspunkten är en vilja att enas om begreppen, så att vi alla kan prata samma språk och uppnå en gemensam förståelse och beskrivning av de fenomen vi ser omkring oss.

Vi kan som exempel nämna det som Pekka skriver på orsakverkan där ett mirakel skulle kunna definieras som att en fotograf lyckades fotografera den misstänkte mördaren av Engla, strax innan dennes brott. Inte nog med att det är ett väldigt tamt mirakel - det är ytterligare ett exempel på hur förvriden och selektiv den troendes verklighetsuppfattning lätt blir. Det är lätt att se miraklet, men inte lika lätt att se att Engla själv inte var värd att räddas av ett mirakel. Vad hade hon gjort världen för ont? Frågar jag den gud jag inte tror på.


Gud bor i orden, de dåligt definierade, de luddigt uttryckta, de tvetydigt tolkade - det är där du finner hans rike på jorden.


I said that.

Svenskan om den misstänkte gärningsmannens erkännande.

, , , , , , , , , ,

tisdag 15 april 2008

Kommer nu dödsstraffsdiskussionen åter på tapeten?

Som trollharen så insiktsfullt skriver på sin blogg så blir det nog svårare att utan egentlig eftertanke skrika på dödsstraffets återinförande när vi har ett namn, en bild och en bakgrund till den person som nu utfört detta senaste, och även kanske tidigare hemska dåd. Så vitt jag hunnit läsa mig till har inte representanter från pressen tagit upp tråden om dödsstraff, och gott nog är väl det. På diverse bloggar kan man dock läsa en och annan person som slänger ur sig uttalanden i stil med: "då måste man ju vara säker på att det var han...", "att han gjort det flera gånger", "vi måste ge familjen upprättelse" etc etc. Vill vi leva i ett samhälle där det anses att få upprättelse att leva efter devisen "ett öga för ett öga?". Jag har tidigare skrivit om den fundamentala, men även inte så fullt fundamentala kristenhetens inställning till dödsstraffet (se Ämnet dödsstraff) flera gånger på denna blogg.

Jag ser inga tvingande teologiska eller moraliska invändningar mot dödsstraff

säger exempelvisStefan Gustavsson, en ledande teolog i sfären kring tidningen Dagen i en artikel i samma tidning. 'Nough said! Om det är den moralen som härleds ur bibeln, då väljer jag ur eget huvud bort HELA bibeln och tänker själv istället. Varför inte hänga på och en gång för alla deklarera att liknande bronsålders- moralfilosofi tillhör just bronsåldern?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

"Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm?"

Titeln står inom citattecken eftersom det är överskriften till senaste inlägget på CID's blogg som du hittar här. Nu tror och hoppas jag inte att alla troende tycker och tror som Carl Ingmear, något han själv medger att de inte gör, men hans poäng är i alla fall följande, något förenklat:

SKRIFTENS HELIGHET OCH auktoritet har under mer än 300 år brutits ner, steg för steg. Den som bryter mot ett bryter mot allt. Har man ändrat på ett, så är den heliga Skrift inte längre helig och då finns inget skydd för någon lära. Men om Bibeln ÄR Guds ord, då är den helig och då finns det självklart inga omoderna, ogiltiga eller oviktiga läror eller ord. Här finns ingen medelväg.

Frågan är relevant. För CID finns ingen medelväg. Skrotar vi något av de påbud som står i bibeln med utgångspunkten att vi idag inte kan tolka texten som man gjorde förr, så måste vi skrota alla påbuden, alla budskapen, för hur vet man vilka som skall tolkas som det står, och vilka som behöver tolkas utifrån dagens samhälle och dagens människor? Om vi utgår ifrån följande två ansatser, så blir det hela väldigt enkelt att förklara:

1. Bibeln består inte på något sätt av Guds bud.
2. Vi väljer de bitar ur bibeln att leva efter som stämmer med en redan inneboende moral, som inte kommer ifrån någon högre ord, utan snarare är nedärvd och därmed universell, i och för sig i vissa detaljer infogade i individens aktuella levnadssituation.


Alternativet är att ge CID rätt - antingen är alla bibelns ord de vi skall leva efter (inklusive de som säger att vi skall slå ihjäl våra barn om de smädar sina föräldrar) eller så går det inte att säga vilka av påbuden som vi idag skall leva efter. Det är upp till oss att välja, efter eget huvud. Ett tredje altnernativ är att en gud har gett oss i uppgift att efter eget huvud bestämma vad som är rätt och fel i bibeln, en gissningslek som i så fall under århundraden har lett till miljontals människors lidande och död. En inte alltför trevlig gud måste slutsatsen i så fall bli. Varför inte bara skriva ned vad vi skall gå efter, hur det skall tolkas, i vilken tid vi nu än lever?

Andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

måndag 14 april 2008

Är det hit vi är på väg?

På tal om hemskolning och Maranata, som det debatterats om exempelvis i DN, hittade jag följande på Signerat Signerts blogg.Jag får rysningar när jag ser det. Det som begås i denna film är inget annat än mentala övergrepp på dessa barns fritänkande. Det är hjärntvätt och direkta lögner som barnen matas med. Man frågar sig, skulle detta kunna vara möjligt i Sverige? Sker detta kanske redan i Sverige i dag, fast mer dolt bakom de religiösa friskolornas dörrar? Enligt Per Kornhall så är det fallet. Även om förespråkare för Intelligent Design, aka kreationsim, i Sverige som till exempel Mats Selander (se Mats och Pers diskussione i morgonsoffan här) försöker tona ned det hela. De som förövar barnen i filmen en del av sin rätt till fritänkande och objektiv vetenskapsbaserad kunskap har i alla fall det gemensamt med de svenska företrädarna för samma rörelse att evolutionen och big bang bara är teorier, eller möjligen enbart filosofier eller rent av en typ av religion, alternativt att teorin om intelligent design även den är vetenskaplig. Man vill steg för steg töja på och förändra begreppens innebörd. Man saknar dock, i alla fall om man får bedöma utifrån det de säger utåt, all insikt i vad som utgör en vetenskaplig teori, eller vad vetenskap som aktivitet innebär. Eller så vet man vad det är och vad det innebär, men väljer att servera barnen en alternativ sanning, allt för det större goda. Maranata skriver följande på sin hemsida:

Evolutionsteorier som ständigt förnyas och förändras, ifrågasätts och diskvalificeras, upphöjs ändå till vetenskap och presenteras som suverän och odiskutabel kunskap i svenska skolors lärosalar, alltmedan den kristna elevens tro, övertygelse och inre vetskap ständigt kränks och såras. Samtidigt tvingas den kristet troende pedagogen väga varje ord på våg i den kristna friskolans obligatoriska undervisning för att inte tro och övertygelse ska lysa igenom och av eleverna upplevas som påverkan och kränkning.

Det är sant att en lärare varje dag får väga sina ord. Det är deras jobb och det som de är ålagda enligt läroplanen. Att undervisa det som baserats på vetenskaplig forskning, att lära eleverna vara tänkande, källkritiska individer. Inte att tro på innehållet i en bok som någon form av Dogma, eller att tro på någon enbart i egenskap av auktoritet. Vill vi säkerställa individens religionsfrihet, inbegripande frihet från religion, samt fostra fritänkande människor bör vi å det snaraste begränsa möjligheten till hemundervisning av religiösa skäl samt de religiösa friskolorna. Upforstras du in i en religion ifrån barnsben och upp i tonåren så har du inget fritt val, din religionsfrihet är åsidosatt.

Andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

söndag 13 april 2008

Kristen moral?

Följande är skrivet av denna bloggs första gästskribent. Robin heter han och får sägas representera den yngre generationens religionskritiker. Om du också vill skriva något inlägg ibland, så säg till så går det säkert att ordna. Välkommen Robin!

I Expressen den 11 april, kunde man läsa om en mamma som huggit ner sin dotter, med motiveringen att hon trodde att dottern var besatt av djävulen. Är det den kristna moralen som de "frälsta" så ofta talar om? I en annan artikel kan man läsa om hur en kristen sekt, kallad Maranata, bedriver en skola där aga och hjärntvätt hör till studierna. Det finns extrema folk från alla olika religioner säger ni, och jag kan inte mer än att hålla med. Problemet ligger i att sådant beteende faktiskt har stöd i bibeln.
I gamla testamentet står det t.ex. i Syr 30:1;

Den som älskar sin son agar honom ofta, då kommer han till slut att få glädje av honom.
I nya testamentet står det, i Heb 12:6;
Ty den Herren älskar, den tuktar han, och han agar var son som han har kär.
Är det denna moral som de kristna förespråkar? För är det inte så att man skall följa bibeln, och jesus ord? Om inte, vad menas då med kristen moral? Var det inte apostlarna som sade; "Man måste lyda gud mer än människorna"? Jag som humanist och ateist följer hellre svensk lagstiftning, än en bok som skrevs för 1700-1900 år sedan. Har jag dålig moral?

/Robin

Andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Uppstod Jesus från de döda?

Under några veckor har tråden om Fitna - Koranen och bibeln mer och mer kommit att handla om huruvida bibeln kan ses som ett historiskt dokument - om de händelser som det där berättas om verkligen har hänt på det sätt som beskrivs. Det har framförallt kommit att handla om huruvida Jesus verkligen återuppstod från de döda. Theodor, som är kristen och tror på det som står i bibeln anser att detta även är en korrekt historiebeskrivning ur ett forskarperspektiv. För mig är detta intressant eftersom det säger en hel del om hur en människas tro kan förvrida dess verklighetsuppfattning och hur man bedömer sin omgivning. Seriösa historieforskare, som till exempel Bart Ehrman ställer sig minst sagt tveksamma till de berättelser i bibeln som innehåller övernaturliga fenomen. Att man skulle kräva starkare bevis för påståendet om en händelse, vars motsvarighet vi idag i normala fall skulle titulera som fantasier, vandringssägner, eller ibland rena lögner, verkar inte gälla i fallet med Jesus uppståndelse för den troende, vidare gäller det att "ha ett öppet sinne" då man läser bibeln. Man kan inte läsa den med utgångspunkten att det "bara inte kan ha hänt", dvs. man skall okritiskt ta till sig allehanda påståenden om övernaturliga fenomen som vi idag anser tillhöra den bakersta hyllan på kioskernas tidningshyllor.
Det är också intressant att läsa andra källor och ställa sig frågan var gränsen för bedrägeri går i förhållande till självbedrägeri. På denna site skriver man bland annat:

Det är många som anser Uppståndelsen vara en av de säkraste och bäst bevisade händelserna i historien.
Man frågar sig om detta är ett fall av självbedrägeri, ett desperat försök att med alla medel försöka övertyga de otrogna om Jesus härlighet och övernaturlighet, eller ren och skär lögn? Om det är det första fallet - hur kan man någonsin komma till den slutsatsen och faktiskt tro på den? Även CREDO-akademin kommer inom kort att lägga ut svaret på frågan huruvida Jesus verkligen uppstod på tredje dagen på sin hemsida. Tron och viljan att det skall vara sant kan verkligen försätta berg, eller åtminstone rubba en persons verklighetsuppfattning.

Gå gärna in och ge din syn på saken i den ursprungliga tråden, eller lämna ditt avtryck här.

Andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

torsdag 10 april 2008

Svensk kyrklighet för dödsstraff?

För uppdatering om abort, scrolla ned några rader...

En gammal tråd som jag hittade på Birger Schlaugs många gånger insiktsfulla blog. Det visar sig att många av de svenska frikyrkosamfunden, men även, om än så på avigvägar, svenska kyrkan kan sägas stå bakom dödsstraffet. Tanken har visa munkar likt Göran Skytte, Svenska Egangeliska Alliansen och företaget bakom Tidningen Dagen bakom sig. Birger skriver om det här och här. Tidningen dagen skriver en artikel om det här, där Stefan Gustavsson, teolog och författare, bland annat, mycket riktigt påpekar att bibeln många gånger förespråkar döddstraff, exempelvis om en son smädar sin fader eller moder. Är det konstigt att många med mig ser religion som modern till mycket ondska och våld här i världen, när till och med ledande teologier inom kristna samfund berättigar våldets användande i religionens namn? Att samma rörelse som motsätter sig kvinnans rätt att avsluta en graviditet, där inget varelse får lida som resultat, och där ingen människa behöver sörja någons bortgång, inte ser några moraliska problem med att ta en tänkande, kännande, av släktingar älskad människas liv. Det är för mig en enormt stor gåta. Men, som det sägs, tron kan väl försätta berg, och "the lord works in mysterious ways".

Jag uppdaterar artikeln i dag den 14 april med en länk till en artikel i dagen om modernt användande av fosterdiagnostik. En diagnostik som skulle minska antalet aborter, en diagnostik som inte skulle skada någon, som inte skulle beräva någon livet och som det är upp till den gravida mamman att välja att genomföra eller inte. Detta kommenterar skribenten i dagen som att "antalet barn med downs syndrom riskerar att minskas". Jag ställer frågan - är det verkligen nödvändigtvis något dåligt? OM man kunde välja att få ett barn som är friskt, på alla sätt och vis, vore det då fel? Vem skulle få lida för det? Att påstå att de som genomför ett sådant test bidrar till att minska människovärdet för de personer som idag lever med downs syndrom är oärligt. Att inte vilja ha ett barn med downs syndrom är inte samma sak som att säga att man inte skulle älska sitt barn om det hade downs syndrom. Det handlar om icke existerande människor. Vi väljer bort potentiella människor varje gång vi inte har sex vid en kvinnas ägglossning. Det ser vi inget fel med eftersom det alltid har varit så. Att som artikelförfattaren i slutet påpeka:

Hade kub-testet, som hon inte efterfrågade men erbjöds och tog emot, givit utslag hade dottern med stor sannolikhet aldrig blivit född.

Är ett klassisk argument mot alla typer av aborter och diagnoser av foster, men det argumentet är precis samma som att påstå att:
Hade inte kondomen spruckit så hade inte lilla Emma i dag funnits

eller

Hade vi använt preventivmedel så hade inte lilla Emil funnits idag

Gud vet hur många människor som väljs bort varje dag av vanliga svenskar som dagligen använder sig av preventivmedel. Det är oärligt, och i min mening omoraliskt att plocka fram en idag levande sprudlande varelse och med argumentet "hade jag använt testet så..." om man inte är villig att genomföra samma argumentation i exemplet med kondomer och p-piller. Hade man använt sig av argumentationen i det senare fallet så hade det i och för sig blivit tydligt hur genomskinligt och tunnt argumentet är.

Alltså:
Är preventivmedel fortfarande lika illa omtyckt av den troende? Anklagar den kristna fortfarande alla som väljer bort potentiella levande varelser genom att aktiv sätta på sig en kondom? Är inte situationen med fosterdiagnostik bara ytterligare ett steg? Peka på den varelse som idag skulle fara illa av tekniken. Det går inte, för det personerna finns inte, och kommer aldrig att finnas. Det ligger liksom i sakens natur.

Andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Konspiration eller inte?

Mats Selander och Per Kornhall debatterade härom morgonen intelligen design i TV4's morgonsoffa (för filmen på Youtube se nedan). Detta då Per precis kommit ut med en bok där han påpekar att det finns krafter som vill få in intelligent design som en del i den naturvetenskapliga undervisningen i exempelvis gymnasiet. Mats Selander är bland annat med i Credoakademin som ser till att kristen fundamentalism och bostavstrogenhet sprids ut till våra gymnasieskolor och universitet via student- och elevorganisationen CREDO som jag skrivit tidigare om i detta inlägg.

Nu är jag ju inte opartisk, men det är inte svårt att se att det var Per som vann diskussionen. En av frågorna som senare diskuterats av Mats på hans blog är huruvida det är "dumt" av "humanisterna/sekuläristerna/vetenskaptroende" att kalla det hela för en konspiration. Pers bok är nämligen betitlad skapelsekonspirationen och du kan läsa några avsnitt ur boken på siten evolutionsteori.se. Att det som ligger bakom hela intelligen-design rörelsen från början kunde kallas en konspiration är inget konstigt. Fast å andra sidan så är det idag så pass öppet känt att hela den evangelistiska rörelsen har samma mål som det som beskrivs i The Wedge Strategy att det kanske är att överdriva att kalla det för en konspiration i det här fallet. Fast jag har å andra sidan inte läst alla belägg som Per lägger fram för att i dagsläget kalla det en konspiration. Även om han är en upptagen man i dagsläget så kanske han har lust att komma in och kommentera det här? Vem vet (OBS - uppdatering: Per har nu kommenterat och förtydligat sig i en kommentar här- gå in och läs). Mats kontrar å andra sidan med att tycka det är fjantigt av humanisterna att kalla The Wedge strategy för en konspiration, och jämför med om humanisterna skulle skriva ett dokument som innehöll funderingar kring följande målsättningar

  • hur motverka att vetenskapliga rön används som indikatorer på Guds existens?
  • hur sporra forskning som kan förklara allt på ett rent naturalistiskt sätt?
  • hur motverka religiös påverkan i skolan?
  • hur påverka den breda kulturen i en sekulär riktning?

Vore det en konspiration? Mats tycker att svaret är nej, och därför kan inte heller Wedge dokumentet anses vara en del av en konspiration. Återigen - för att något skall kallas en konspiration så måste väl ett visst mått av dold agenda finnas? Att vissa av de punkter som Mats skriver ovan är ett mål för humanisterna är väl ingen hemlighet och inget som humanisterna hymlar om - alltså kan ingen konspiration föreligga. Om sedan Mats kunde ge exempel på forskning som inte syftar till att förklara allt på ett rent naturalistiskt sätt så kunde han ju propagera för att det skulle bedrivas forskning inom dessa områden. Det han då skulle stöta på problem med är att detta inte skulle gå under beteckningen vetenskap. Per skriver vidare att skapelsekonspirationen är en väldokumenterad konspiration och Mats menar därför att det inte kan vara en konspiration. Jo, det kan det väl säger jag, ialla fall ett dåligt försök till konspiration. Men, å andra sidan, om Mats öppet går ut och säger att "vi som medlemmar i Credoakademien vill att intelligent design skall undervisas som ett alternativ till de nu etablerade teorierna kring arternas uppkomst under naturvetenskapslektioner i skolan" då är jag säker på att även Per kan ta tillbaka påståendet i en uppföljande bok. Det gör naturligtvis ingen skillnad i sakfrågan - intelligent design är inte en vetenskaplig gren idag. I den mån det skulle kunna kallas en vetenskaplig hypotes så är den i alla möjliga fall vederlagd till förmån för Darwins evolutionslära varför det inte finns någon egentlig anledning att vidare testa hypotesen. Anser då Mats själv att ID är vetenskap? Han säger så här på svenska evangeliska alliansens hemsida:

- Jag håller med om att ID inte ska undervisas på biologilektioner, men det betyder inte att ID är ovetenskapligt.


Han måste därför rimligen anse att ID är vetenskap, eller åtminstone vetenskaplig. Att med det som ståndpunkt vilja smyga in ämnet under, vilken lektionstimme som helst, är naturligtvis lika illa som att vilja se det undervisas under naturvetenskapslektioner. Eller är jag lite konspiratoriskt lagd nu?

Selander säger vidare i samma artikel:

- Det är alltid svårt att veta vad man hoppas på och vad man förväntar sig. Jag hoppas att jag skall kunna leverera en rättvisande kritik av Kornhall och jag vill att svenskar skall förstå att den sekulära evolutionsläran inte är en självklarhet.

En fråga till Mats: Vad menar du med den sekulära evolutionsläran? Finns det fler än en evolutionslära? Vad menar du med att den inte är en självklarhet? Självklar hur då?

Här kan du läsa Mats kritik till boken/diskussionen.

Här kan du läsa Pers kommentar till Mats kritik.

Per pratar här om sin bok på Vetenskapsradion i P1.

Andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Vem är rädd för Geert Wilders?

Ungefär så inleds DN's artikeln om Geert Wilders och hans islamofobiska film Fitna som handlar om islamism och allt elände som - enligt författaren - följer i dess namn. Om detta har det redan skrivits och diskuterats mycket på detta forum i denna tråd. En intressant observation som gjordes av någon (minns ej var) i bloggosfären är att vissa jämför Islamisterna (eller möjligen muslimerna) med Nazisterna (förövaren) under 1940-telet, medans andra jämför Islamisterna/muslimerna med judarna under samma period. Snacka om ett samhällsfenomen som kan ses ur diametralt olika perspektiv.

Foto: Ann-Sofie Rosenkvist, DN

Andra bloggares åsikter om , , , , ,

onsdag 9 april 2008

Vad är en militant sekulärist?

Den frågan skulle jag vilja ställa till Elaine Storkey författararen av en artikel i gårdagens Dagen samt till Anders Gustafsson som skriver en utrikesblogg på samma tidning.

I England har kyrkan lagt sig i den regelrätta politiska gången i en debatt gällande lagstiftning inom exempelvis stamcellsfrågan. Vad vi "militanta sekulärister/ateister" (som jag inte riktigt vet vad det är) vill är egentligen inget annat än att olika religiösa samfund skall hållas utanför den politiska sfären i det att ingen religion skall tillåtas påverka lagstiftningen, något som de militanta evangelisterna på tidningen Dagen verkar ha svårt att förstå. Staten och lagstiftningen skall vara fullständigt neutral i religionsfrågan och alla skall ha rätt till religion samtidigt som alla skall ha rätt till frihet från religion.

Att lagstifningen kring exempelvis rätt till föräldraskap genom konstgjord befruktning skall bestämmas av någons relika moralstandard från bronsåldern är för mig att skända denna frihet. Vidare hävdas i artikeln att de religiösa krafterna i parlamentet skulle vara garant för en korrekt etisk debatt. Är det upp till kyrkan att definiera vad som är en korrekt etisk debatt?

Den här snutten i artikeln:

Om det finns ödesdigra brister i religiös fundamentalism, så finns det också avgörande svagheter i den militanta sekularismen. Här finns likheter kring det absoluta och exklusiva, liksom i att vara fångad i sitt självrättfärdiga försvar.

Hade nog mått bra av en förklaring. Känns inte som helt självklar kritik i mina ögon. Är det något jag som sekulärist tar fullständigt avstånd emot så är det absolutism, i att göra absoluta uttalandet kring någon fråga. Jag påstår exempelvis inte att den kristna guden inte finns, bara att hans existens verkar vara ytterst osannolik.

Andra bloggares om , , , , , , , , ,

måndag 7 april 2008

Schlaug i tagen - i Dagen

Birger Schlaug skriver på sin blogg om diskussionen han förde med Filadelfiapastorn Niklas Piensoho. Diskussionen publicerades som en artikel i Dagen. Det är spännande att se hur kristna om och om igen påstår att det skulle vara nästintill "skämmigt" att gå ut med att man är troende. Birger håller inte med. Inte jag heller. Är det något som är tabu i dag, så är det att uttala att man tycker att någon som anser att bibeln innehåller historiska händelser, likt de då en person går på vatten, väcker upp de döda, väcker sig själv från de döda, avlas av en oskuld och flyger genom skyn till himlen lider av vanföreställningar. Nu påstår jag inte att dessa personer lider av vanföreställningar, men jag noterar att en person som exempelvis säger sig tro på tomten, troll, utomjordningar eller hemliga agenter som förföljer dem och vill förgifta deras kroppsvätskor, skulle klassificeras som lidande av just vanföreställningar. Jag ställer mig därför frågan - vilken är skillnanden? Mer än att i fallet med bibeln så är det en enorm mängd människor som delar din uppfattning att en massa fullständigt osannolika händelser verkligen har hänt - utan det minsta tillstymmelse till bevis mer än att det just står i bibeln, vilket naturligtvis inte håller speciellt långt som historisk bevisning.

Andra bloggares åsikter om , , , , , ,

söndag 6 april 2008

Krig är man van vid - men kränk inte en troende!

Tidningen dagen skrev för någon vecka sedan om incidenten där Tommy Körberg skämtade om hur "schizofrent" det vore att förvänta sig ett svar på sina böner. Är det att kränka någon? Vore det att kränka den schizofrene som ser UFO-n och vättar, konspirationer och implantat innanför skallbenet, om man påpekade för denne att han/hon troligen är schizofren? Är inte situationen med Körberg i princip densamma?

Vidare är det intressant att höra hur Allan Wendefors, före detta pastor i Svenska Alliansmissionen är "van vid hårda tag". Krig är alltså något som för honom vardagsmat. Men något han har lärt sig är att "man inte kränker troende människor". Finns det alltså inget farligare än en troende som känner sig kränkt? Varför är det så att religionen som enda samhällsföreteelse inte är tillåtet att kritisera? Om en persons agerande i mina ögon är vansinnigt, irrationellt och kanske till och med skadligt för mina medmänniskor - varför skall jag då inte få stå upp och säga det rakt ut? Utan att riskera åtal för förtal. Hur var det nu med yttrandefriheten? Är vi på väg tillbaka till 1600-talet? Tja, om vi inte ser upp så är det kanske fallet...

Att tillägga finns att Tommy redan under nästkommande konserter lovat upprepa sitt yttrande. Och det har han rätt till. Expressen skriver vidare om detta här där Bitte Assarmo försöker sig på en Freudiansk hobby-analys av Tommy Körbergs egentliga orsak till varför han fäller nedvärderande uttallanden om troende. Patetiskt enligt mig.

Andra bloggare om , , , , ,

Om vi inte är ensamma...

...i universum. Vart lämnar det då den kristna och andra trosläror? Om det visar sig finnas liv, vilket inte är speciellt svårt att tänka sig, och kanske till och med intelligent liv på andra ställen i kosmos - hur kommer då apologeterna inom de olika världsreligionerna att skruva sina geniknölar för att bortförklara bibelns och koranens texter? Kommer de att överleva ännu ett steg i decentraliseringen av människans status i universum? Eller kommer de snarare att stärka sin roll i det att de nu inte bara har andra religioner att positionera sig emot, utan till och med andra planeter. Kommer kampen om de troende bara att flyttas ett steg ut i universum? Att tolka om bibeln har ju gått förr, så varför inte även den här gången om det skulle behövas? Ett tidigt försök till förberedande apologetik hittar du exempelvis här.

Läs aftonbladets artikel här. Bild från NASA.

Andra bloggare om , , , , ,,

lördag 5 april 2008

Schulmans - en del av den kristna mediemakten?

Lite skämtsamt skulle man kunna påstå att bröderna Schulman är en del av den kristna mediemakten som det skrivits om tidigare på denna blogg och lite överallt i bloggosfären. I alla fall efter att ha läst följande artikel i tidingen dagens webbupplaga. Frågan är om inte bröderna schulman är representativa för en stor mängd av de svenskar som kallar sig religiösa i Sverige idag, i det att de troligen inte har läst större delarna i bibeln.
Jag utmanar härmed bröderna på att läsa igenom hela bibeln (jag har inte heller läst den från pärm till pärm, jag erkänner...), diskutera innehållet på denna blogg och sedan se om de fortfarande håller kvar vid sin kristna tro och fortfarande vill se bibeln som något viktigt i deras liv. De får gärna tjuvkika lite på den här sidan. Kolla in bröderna schulmans nya sida 1000apor som bland andra aftongladet skriver om här.

När får vi se Henrik Schyffert gå ut med att han är med i livets ord?

Andra bloggare om , , , ,

Mormonsektledare fängslad

Enligt DN så omhändertogs idag de kvinnor/flickor som gifts bort till ledaren för sekten Fundamental Church of Jesus Christ of latter day saints (FLDS). Warren Jeffs bröt sig ur Mormonkyrkan och bildade sekten då han tyckte det var väldigt viktigt att få gifta sig med så många småflickor han ville. Sekten äger tydligen över 100 miljoner dollar. Är det moraliskt att sitta på så mycket pengar utan att låta dem arbeta för något gott om man anser sig vara djupt religiös? Katolska kyrkans egendomar hade räckt för att, om inte utplåna världens fattigdom och svält, så i allafall minska den radikalt. I ställte väljer man att gräva ner pengarna i fastigheter och kostnaden för rituella ceremonier. Om detta, kyrkans hyckleri, skriver bland annat Christopher Hitchens i sin bok "God is not Great".

Även svd, aftonbladet och naturligtvis dagen skriver om händelsen. DN uppdaterar idag den 6 april med mer information om Warren Jeffs.

Uppdatering 7 april
Dn skriver vidare om sekten i dagens nätupplaga. Det verkar inte som om sekten Warren Jeffs, och hans far varit ledare för bröt sig ur mormonkyrkan. Det verkar istället som om Warren då han tog över sekten ifrån sin far passade på att anpassa sekten efter mormonkyrkans äldre seder av månggifte.

Uppdatering 15 april
Svenskan meddelar i dag att många av mödrarna till de omhändertagna barnen i dag har fått åka hem igen. Frågan är nu - är det rätt att släppa hem barnen om de uppenbarligen hotas av att behöva leva i incestuösa pedofila förhållanden?

Vill du veta mer om mormonkyrkan ur ett kritiskt perspektiv så vill jag tipsa om följande podsändningar från Minnesota atheists: Mormonism part1, mormonism part 2.

Andra bloggare om , , , ,

Om religionen - vetenskap och sanning

I ett tidigare inlägg, om Fitna - filmen, så har det debatterats rätt flitigt här på bloggen. Har plockat ut mitt senaste inlägg som var ett svar på det faktum att man som vetenskapsman på något sätt vill förminska det förunderliga med världen. Att man "tror" på vetenskapen som en gud. När en av debattörerna påstod att det var det religiösa tänkandet som gav upphov till vetenskapen kunde jag inte låta bli att tända till, med alla de kollegor som genom århundradena har fått sätta sina liv till och blivit kuvade, hotade och tysdade i sin jakt på kunskap och sanning. Läs debatten här.

Matte skrev nyss:

Jag tror inte att vetenskapen någonsing kommer att ha svar på alla fågor. Jag tror att det alltid kommer att finnas detaljer och att frågställningarna kommer att förfinas och förflyttas till allt djupare plan. Jag tror dock att de fenomen i naturen som vetenskapen inte kan förklara ständigt kommer att minska. Kanske kommer de en dag att vara så få att, i all praktisk hänseende, människor kommer att anse att vetenskapen har förklarat allt, tex kring hur hjärnan och medvetandet fungerar. Det skulle kunna vara så. Men jag vet inte, och det har jag aldrig påstått.

Vad jag däremot hoppas är att människans tänkande i frmatiden inte kommer att begränsas av dogmer , bla de som kommer ur bibeln, där människor i tusentals miljoner räknat (om vi räknar in koranen) utgår ifrån att allt redan är sagt, allt redan är känt, att sanningen redan finns där - att det som vi inte kan förklara i ord - inte kan förklaras i ord därför att "the lord works in mysterious ways - and who are we to question him?".


Andra bloggare om , , , , , .