lördag 16 augusti 2008

Stor humor

Den här artikeln handlar om stor humor. Man undrar verkligen om det är på allvar. Jag kommer att fortsätta tolka fingret som det det faktiskt fungerar bra till, att visa var man skall trycka när man skall gå över övergångsstället. Men om man för en sekund väljer att tolka fingret som att det pekar på Gud, vad är det då man trycker på egentligen? Petar man Gud i ögat? Eller handlar det om ett annat hål? Det blir mitt dolda budskap. Tolkningsföreträde gäller för gångare.

Uppdatering: Nu har DN uppmärksammat den sensationella (men gamla) nyheten.

2 kommentarer:

Anino sa...

Nej nej, de har fått det helt om bakfoten. Fingret betyder att det finns en och endast en gud, upphöjd i sin helighet vakar Han över sina trogna och berör oss med sina nudliga bihang!

Frasse sa...

Aha! Så när man trycker på knappen kör man fingret i spaghetti!