söndag 12 oktober 2008

Hade inte kunna säga det bättre själv...

...men visst har jag varit inne på samma spår som skribenterna i Sydsvenskan. Under rubriken "Gud eller de anställda" problematiserar de det faktum att Lunds Universitet eventuellt kommer att få en rektor som inte tror att människans ursprung ligger att finna i Darwins evolutionslära.

Cecilia Hägerhäll uttalar sig i Sydsvenskan om hur det känns att få bära hundvuvudet som representant för alla "trångsynta", "vetenskapstroende" naturvetare, vars enda fel varit att ifrågasätta, något som vissa inte verkar anse är tillåtet om det gäller en persons åsikter i frågor som kan härledas till dennes religion. Vidare var det nog mest förfarandet vid utnämnandet av Per Eriksson man ifrågasatte.

0 kommentarer: