lördag 31 maj 2008

Veckans nyhetsklipp

Efter en osedvanligt stressig vecka på jobb är det dags att sätta sig och se över veckans nyheter kring religiösa frågor och vetenskap. Här nedan följer kortare texter om Peter Singer, Scientologernas härförare Tom Cruise, religiösa friskolor, Guds existens, Jonas Gardell, med mera.

Läser i Sydsvenskan att Peter Singer varit på besök i Stockholm och pratat om djurens rätt kontra människans. Han lägger bland annat fram tesen att den religiösa synen på livets helighet är roten till mycket av det onda här i världen. En intervju med Professor Singer kan höras på Point of Inquiry, min absoluta favorit-podcast.

Dagens skvallerspalt
Tom Cruise startar religiös friskola. Läs mina tidigare inlägg om Scientologerna här.

IDG.se
Skriver, kanske lite otippat en artikel om religiösa friskolor. Jag hänvisar till mina inlägg här.

Diskriminering eller inte?
En man blev vägrad praktikplats då han av religiösa skäl vägrade ta företagets representant i hand. Huruvida det var det som kostade honom praktikplatsen eller inte lär bli upp till rätten att bedöma då DO stämt arbetsförmedlingen i frågan. Hade varit okej att hälsa genom att spotta kvinnan i ansiktet om så hade varit tradition enligt min tradition? Eller räcka finger? Kvinnoförakt borde inte premieras i dagens samhälle. Traditionellt, religiöst eller rent outbildat "bonnigt" sådant.

Gud finns bara i hjärnan
Ungefär det var den fullständigt logiska slutsats man drog om man tog av sig de religiösa skygglapparna när man tittade på Existens i veckan. Nu ondgör man sig på Dagens redaktion över hur "inskränkt" detta synsätt är. Bara för att vi kan förklara religiösa upplevelser med modern neuropsykologi så betyder det ju inte att Gud inte kan existera. Nä, det må vara hänt, men det ökar ju inte direkt antalet argument för hans existens, utan är snarare ytterligare ett exempel på hur vetenskapen övertar det självklara förklaringsföreträde som religionen haft i många områden Gud minskar sina domäner, bit för bit. Han behövs inte längre ens för att förklara religiösa upplevelser och uppenbarelser.

Bön fungerar inte
Hur mycket vissa skribenter på tidningen Dagen än vill så fungerar inte bön. Jag vill påstå att de flygare som istället för att spetsa sina sinnen och koncentrera sig på flygningen tog till bön då bensinen i deras flygplan tog slut, minskade sina chanser att överleva. Undrar hur många genom världshistorien som i liknande utsatta situationer fått sätta livet till i sin tilltro till gud? Att de sen överlevde var naturligtvis tur. Att bön inte fungerar har jag tidigare skrivit om.

Gardells hatt
Jonas Gardell har fått sin Doktorshatt, och nu bloggas det om huruvida Jonas Gardells Jesus är den riktige Jesus eller inte i den kristna delen av bloggosfären. Flera i fakultetsstyrelsen hade nog gärna stämt in i den inskränkta syn på människan ett par bibliska glasögon kan ge dig, och ville förvägra Gardell hatten.

Vatikanen
Vatikanen fortsätter på sin sedan hundratals år inslagna väg baserad på diverse delar av bibeln och därmed en hel del manschauvinism, genom att förvägra kvinnor att bli präster. Det kanske är fullt logiskt givet de skrifter de lever efter. Bort med skriften säger jag.

Andra bloggare om: Grant Stubbs, Owen Wilson, Religion, ateism, Bön, Abort, Djurens Rätt, Jonas Gardell, Vatikanen, sexism

2 kommentarer:

John sa...

Jag är feminist samt genusvetare och avskyr alla former av könsdiskriminering. Min första reaktion på den unge mannens vägran att ta kvinnan i hand var densamma som din. Tills jag tänkte efter lite, och insåg att jag inte kan veta om det verkligen var kvinnoförakt det var frågan om. Det KAN ha varit det, men det kan lika gärna varit frågan om en syn på könsseparatism som finns inom Islam. Man kan avsky sådan uppdelning mellan könen, men för att döma den unge mannen måste man veta att det i den unge mannens fall dessutom ligger en värdering kring vilket kön som är "bäst" eller överordnat. Vet man inte vilket, så kan det faktiskt lika gärna handla om synen på sexualitet, där män och kvinnor av sexualmoraliska skäl ej får ha fysisk kontakt. Jag delar DO:s uppfattning i ärendet trots att jag ogillar religiös könsuppdelning. Religionsfriheten kan inte upphävas om man vill ha kvar demokratin.

Robin Bolinsson sa...

Religionsfriheten ska inte heller gå ut över de mänskliga rättigheterna, som de gör i fruktansvärt många fall. Här är ett exempel; http://www.aftonbladet.se/nyheter/article333217.ab

Läs gärna Sturmarks inlägg om religionsfriheten;
http://www.sturmark.se/item.php?item_id=328&PHPSESSID=c8cc75829a6b6523c11a36d9b6e4bbd0