måndag 19 maj 2008

Vad kan vara sämre...

...än att bara snacka om problemen? Jo, att enbart be för dess lösning.

Varför gör människorna inget istället? Bön funkar inte - så är det bara.

Be mindre, snacka mer. Snacka mindre, gör mer. Gör mer, gör rätt.

Undrar hur mycket tid och energi som har spillts åt verkningslösa fantasiönskningar genom årtusenden? Undrar hur många som istället för att gå till aktion har förlitat sig på högre makter? Undrar hur många liv som gått till spillo av samma anledning? Så sker än idag. Undrar vilka stordåd som hade begåtts om människor inte varit lamslagna av mirakulösa förväntningar? Undrar hur lång tid det skall ta innan människan inser att det är vi som skapar vår framtid, inte någon låtsaskompis, som faktiskt inte hör bön? Han är trots allt på låtsas.

Andra bloggare om:
,,, , ,

3 kommentarer:

cid sa...

Du är mer på Jesu linje än du anar. Jesus fördömde rabblande av långa böner, med ord på ord. Gud hör naturligtvis din bön även utan ord. Framför allt hör han vad du verkligen vill, oavsett vad du säger med din mun. Det är din nöd han hör - även om du inte kan utsäga den. Gud är den som känner dig bättre än du själv.
Bön och arbete hör ihop. Rätt bedit leder till handling. Jesus bad om nätterna och handlade på dagarna. Handlingens män är ofta än vi tänker stora bedjare, kanhända utan att de tänker att de beder. Mycket som kallas bön är inte bön.

Jag undrar vad som skulle hända om du slutade identifiera kyrkorna med kristendom, och istället gick till källan direkt?

Rolf sa...

Vilka bevis har du på att världen är enbart materiell? Varför tror du att religion grundar sig på fantasier? Jag påstår även att ateism till många icketrognas fasa är en religion. Att tro är religion då det inte går att bevisa något är det tro. Icketrons grundpelare går inte heller att bevisa därav ska ateism även ses som en tro. Själv är jag troende i svenska kyrkan men ingen ska tvingas till en speciell tro Tro har alla men den väljer var och en ateism som någon form av gudstro.

l_johan_k sa...

rolf, allt pekar på att världen är materiell. Vill du införa några övernaturliga komponenter ligger bevisbördan på dig.
Ateism kan vara två saker:
- negativ = avsaknad av tro
- positiv = tron att gud inte existerar.
Den positiva ateismen stöds bl.a. av att det finns absoluta principer, t.ex. logik, samt naturens regelbundenhet. Det är också en mer parsimonisk förklaring är gudshypotesen.