måndag 12 maj 2008

Frihet från religion

I Svenskan skriver man idag om den grundlagsutredning som är på gång. Som förbundet Humanisterna redan påpekat så är i någon mening lagen om religionsfrihet överflödigt eftersom alla de friheter lagen innebär redan existerar i andra delar av lagstiftningen. Gott så långt. Därefter skriver man att det som ändå talar för att ha kvar lagen är att religionsfrihet även borde innebära möjligheten till frihet från religion, något som lagen inte i dag uttryckligen säger. Skribenten föreslår därför en ändring där denna senare nämnda frihet konkretiseras. Ett kanske lite mer provokativt, men dock förslag, skulle vara att ta bort lydningen om religionsfrihet, i termer av friheten att utföra riter, tro på vad man vill, samlas i föreningar etc. men införa det som faktiskt inte redan finns, nämligen rätten till frihet från religion. En invändning skulle då kunna vara att man i så fall även borde införa andra "frihet från" lagar som exempelvis - frihet från idrottsutövande, frihet ifrån att ha en politisk åsikt och liknande. Friheten att inte tvingas göra saker som går emot ens fundamentala moraliska uppfattning eller intressen. På något sätt blir det lite löjligt att diskutera denna typ av lagar då de närmast ter sig självklara, som vi har det i vårt samhälle idag. Fast å andra sidan kan vi i dag stifta lagar för att förhindra påtvingade åsikter och handlingar i framtiden. I andra länder är inte frihet ifrån religion lika självklart - det är ett i det närmaste ett faktum att man påtvingas en viss religion och dess seder. Man kunde därför se det som ett manifest, ett politiskt utspel, riktat emot andra länders styren i vår samtid, samt emot vårt eget styre i en framtid. Hmmm, jag vet inte riktigt vart den här diskussionen för mig. Jag vet inte om jag är redo att ta ställning. Är du?

Vad som däremot definitivt saknas i grundlagen är en fullständig neutralitet i förhållandet mellan religion och stat. I dagens läge måste exempelvis landets statschef tillhöra den reformistiska kristna kyrkan. Han är även ålagd att bekämpa "musselmaner". Det tycker jag borde kunna tas bort. Så även öppnandet av riksdagen med en gudstjänst, om vi nu inte vill hålla liknande ritualer även för andra religioner vid samma tillfälle. Det som borde skrivas in i grundlag är alltså en fullständig separation mellan stat och kyrka.


Andra bloggare om:
,,, , , , ,

2 kommentarer:

Jens sa...

Jag är inte redo att ta ställning... undrar om det ens går att ta någon vettig ställning.

Som du sa, det är "frihet från + lägg in fritt ord" som är omöjligt, eller näst intill.

Ungefär som att säga att vi ska vara objektiva eller neutrala (jämför Sveriges agerande under andra världskriget). Vi kan nog bara vara "objektiva" i rent vetenskaplig mening... i dessa frågor är vi fast i att välja, känns som människans natur.

Nisse sa...

En religion från Mellanöstern har förpestat vårt sammhälle i 1000år.

Nu kommer nästa -än värre- religion från Mellanösterna och skall totalt omvälva vårt samhälle och tvinga oss våldta, mörda, halshugga bränna bilar mm.

Ut med ALL religion.