lördag 17 maj 2008

Friskola i Örkelljunga indoktrinerar barnen

Solängsskolan i Örkelljunga lär ut Bibelns ord som voro de fastslagna fakta, skriver HD i dag. Skolan drivs av kristna mitt i det skånska bibelbältet. Nu får skolan kritik ifrån skolverket. Rättmätig sådan med tanke på att de bland annat brister i och lär ut följande:

Skolan håller sig inte till att lära ut vad kristendomen står för. Den lär ut att de kristna ståndpunkterna är fakta, skriver inspektörerna i sin rapport.
I den lokala kursplanen står det att "målet är att eleven lär sig att Gud har skapat alla människor med lika värde".
Det senare har de faktiskt rätt att lära ut som fristående lokal kurs, konstigt nog. Problemet är att den kursens blandas ihop med religionskunskapsundervisningen.

Enligt IngBritt Sjödahl har undervisningen i religionskunskap och kristendom skett under samma lektionstimmar och under samma ämnesrubrik under lång tid.

— Så har det varit av tradition. Jag har inte sett det som ett problem utan litar på att personalen klarar gränsdragningen.

Herrejösses säger jag, hur naiv kan man vara? Vidare säger IngBritt:
— Bortsett från kristendomskunskapen skiljer sig inte vår religionsundervisning från andra skolors.
Men, det är liksom poängen - att ovanstående inte går att bortse ifrån.

Med anledning av kritiken ska skolan se över kristendomskunskapens koppling till religionsundervisningen.

— Det är möjligt att det finns elever som inte kan skilja ämnena åt. Därför kommer vi att göra en skarpare uppdelning av läroplanens religionsundervisning och vårt eget profilämne, säger IngBritt Sjödahl.

Det är möjligt? Det är fullständigt ofrånkomligt. Det här visar på det absurda att skolor bedrivs av organisationer och människor som har som utgångspunkt att indoktrinera barn med åsikter, inte fakta. Skolan skall lära ut fakta, inte åsikter som de inte har någon som helst möjlighet att objektivt förklara eller bevisa för barnen. De vill ta ifrån barnen rätten att själv göra sig en uppfattning i många av de stora existentiella frågorna genom att programmera dem kring vad som är rätt och fel, vad som är sant eller falskt - enbart med utgångspunkt ifrån deras personliga tro, baserad på tradition, vidskepelse och en bok från bronsåldern. Jag har kallat det övergrepp på barn förut och jag är villig att göra det igen.

Uppdatering: Även Dagen har uppmärksammat nyheten.

Andra bloggare om:
,, , , , , , ,

12 kommentarer:

Johan på snippen sa...

!Friskola i Örkelljunga indorktrinerar barnen", lyder din rubrik.

Vad är "indorktrinerar"? Jag har aldrig hört det ordet förut, om det nu är ett vedertaget ord. Kan du möjligen avse "indoktrinera"? I så fall förstår jag varför du har missat så mycket annat i din artikel på samma gång.

Matte sa...

Tack för påpekandet. Vad är det mer jag missat i min artikel "på samma gång"? Stavningskontrollen kollar inte av ämnesraden. Men det var intelligent av dig att själv lista ut vad ordet skulle stå för.

Nikolaj sa...

"De vill ta ifrån barnen rätten att själv göra sig en uppfattning i många av de stora existentiella frågorna genom att programmera dem kring vad som är rätt och fel, vad som är sant eller falskt - enbart med utgångspunkt ifrån deras personliga tro, baserad på tradition, vidskepelse och en bok från bronsåldern."

Konsekvensen af det synspunkt er vel, at forældre ikke skal have lov at opdrage deres børn efter deres egen overbevisning?

Matte sa...

Jag tycker inte att föräldrar tex har (moralisk) rätt att lära sina barn från en tidig ålder att alla judar är tjuvar och mördare, falska och egoistiska, nej det tycker jag inte. Livskunskap och vetenskap däremot har jag inget emot att de lär ut till sina barn. Jag har dock svårt för föräldrar som försöker lära sina barn vilket politiskt parti som är bäst eller vilken, (om någon) religion som är bäst. De senare fallen anser jag bygger på tro/tyckande och är något som man lämnar bäst åt barnen själva att ta ställning till om de vill när de vill.

Märk väl att jag pratar om moralisk rätt och inte laglig rätt. Naturligtvis inser jag att det är svårt att förbjuda någon förälder att lära sina barn vad som helst, men det motsäger ju inte att jag påpekar vad jag tycker om det. Utbildning och opinionsbildning kallas det senare.

l_johan_k sa...

"indorktrinerar" var väl egentligen ett rätt bra ord för att förklara hjärntvätten.
(dork = idiot)

Nikolaj sa...

"Jag tycker inte att föräldrar tex har (moralisk) rätt att lära sina barn (...) att alla judar är tjuvar och mördare, falska och egoistiska"

Hvad har det med sagen at gøre?

"Märk väl att jag pratar om moralisk rätt och inte laglig rätt. Naturligtvis inser jag att det är svårt att förbjuda någon förälder att lära sina barn vad som helst"

Dermed siger du vel også at du ville forbyde det, hvis det kunne lade sig gøre?

Matte sa...

Nej, det säger jag inte, och det skulle jag inte heller.

magnus sa...

det finns bara en synd och det är moral

personligen tycker jag synd om människor som har blivit formade av en kristen uppväxt..

Anonym sa...

Ja, tänk vad det är synd om barn som är uppväxta i ett kristet hem... Har du någon statistik på detta? Nåt bevis på att dom verkligen mår dåligt? Ett barn som vuxit upp i ett varmt kristet hem (inte strängt religiöst) med Guds kärlek mår nog mycke bättre än barn som är uppvuxna med föräldar som super, misshandlar, sviker (aldrig närvarande)osv. Vad tror du?

Maria sa...

skulle jag låta bli att dela med mig till mina barn det som är det mest centrala i mitt eget liv? Det skulle bli väldigt konstigt. Vi påverkar väl alla våra barn me det vi tror på vare sig vi är troende eller ej.
Det viktiga är väl att man ger utrymme för diskussion och respekterar den ståndpunkt barnet själv kommer fram till. Jag har fyra barn. Mina två äldsta går på kristna friskolor som de själva valt. De har morgonbön, gudstjänst en gång i veckan och bibelkunskap på schemat, men också ett öppet diskussionnklimat där alla åsikter får komma fram. Alla konfessionella friskolor är inte fundamentalistsik och indoktrinerande.

Matte sa...

Maria - det handlar inte om vad du tutar i dina barn hemma - utan vad man i skolan (som vi gemensamt finansierar med skattemedel) lär ut som varandes "fakta" kontra vad som är åsikter eller tro.

Ur Kursplanen:
"målet är att eleven lär sig att Gud har skapat alla människor med lika värde"

Skulle det vara ok med dig om dina skattepengar gick till någon som lärde ut att den enda sanna vägen till lycka och ett gott samhälle är via en kommunistisk dikatur? Som exempel?

En allmän skolplikt för barn där undervisningen bygger på sådant som människor av alla religioner eller annan typ av läggning kan skriva under på är i sig ett måste för att på sikt försvara tankefriheten och därigenom religionsfriheten.

Maria sa...

Nu har jag inte läst läroplanen för alla konfessionella friskolor så jag kan bara uttala mig om de skolor mina barn går på (en högstadie och en gymnasieskola. Undevisningen på dessa skolor följer mycket strikt läroplanen i alla ämnen och de får lära sig både evolutionsteori och om andra religioner. dessutom upplever vi att undervisningen håller en betydligt högre kvalitet än den som rådde på den kommunala skola där de gått tidigare. Sen har de utöver de vanliga skolämnena kristendomskunskap (högstadieskolan) eller bibelkunskap (gymnasieskolan), morgonbön och gudstjänst en gång i veckan. I sina respektive klasser så finns det elever både från kristna hem, men också från familjer där man inte alls tror, men har velat gå på en skola man upplever som bra.
Vi diskuterar mycket kring tron hemma och det är inte på något sätt självklart att mina barn skall vara kristna, det är helt deras eget val och vi uppmuntrar dem verkligen att själva fundera. Jag tror att det är oerhört viktigt att det man kommer fram till är deras "eget", en ärvd oreflekterad tro tror jag är förödande. Sen är det väl klart att jag i de samtal vi har delar mina erfarenheter av livet.
Jag håller med om att konfessionella skolor kan vara problematiskt oavsett om de bygger på religiös tro eller tro på politiska system. Problemet är väl om det blir slutna system, där barnen lär sig att det utanför den egna kretsen är fel och farligt och om man inte följer uppgjorda läroplaner i de vanliga skolämnena. Men som sagt de skolor jag har erfarenhet av så fungerar det inte alls så. Det är också så att mina döttrar själva har valt att gå på sina respektive när de varit tonåringar. Deras småsyskon går i vanlig kommunal skola.