lördag 17 maj 2008

Karismatisk villfarelse

I Dagen skriver man i dag att det är den karismatiska teologin som förenar de kristna församlingar som når framgångar idag. Redan andra meningen in i artikeln skriver man något verkligt suspekt:

Miljontals människor tar emot Jesus som Frälsare. Sociologer och historiker är överens om att de områden som berörs, förändrar samhället och upprättar människovärdet.

Que? Sociologer och historiker är överens om att vad? Det här känns som en grov förenkling av verkligheten. Man kanske pratar om två sociologer och historiker, en av varje. Eller vad menar man egentligen? Vidare skriver man i artikeln att det som kännetecknar karismatisk teologi är att bibeln tas emot som Guds ord av de troende, i sin helhet. Jag undrar varje gång jag hör något liknande om man verkligen menar både gamla och nya testamentet, i sin helhet. Tycker man verkligen att man skall döda sitt barn om det smädar föräldern, eller att en kvinna skall dödas om det visar sig att hon inte var oskuld på sin brölloppsnatt? Jag undrar det jag. Om man inte tycker det, så infinner sig naturligtvis genast en självmotsägelse och det faktum att man själv väljer de delar ur bibeln som stämmer med den egna redan existerande moralen. Alternativt så krävs en slags egen tolkning av vad som egentligen menades med skriften, allt utifrån utgångspunkten att den egna moralen gäller. Det finns dock dem som vill tolka in att det som skrevs i gamla testamentet bara gällde vid den tid det skrevs. Redan det är förskräckligt. Var gud verkligen så ond då? Vad är det i så fall som säger att han är god nu? En del skulle svara att Jesus gör skillnaden. Men, då kan man invända att det som han sade bara gällde då. Det står trots allt i gamla testamentet att lagen som framlades av Moses skulle gälla för evigt.

Det visar sig vara Stanley Sjöberg som är upphovsman bakom artikeln. Jag undrar fortfarande vad han menar med den där inledande meningen...

Andra bloggare om:
,,, , , , , ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

För att jag anser att ditt anställningsavtal, ditt hyreskontrakt eller andra avtal du ingått gäller helt och fullt, att de är sanna och har med verkligen att göra....ger inte mig rätt till ditt jobb eller till din lägenhet, som är din slutsats du drar i ditt inlägg....ett avtal ett testamente som gäller gäller för alla som tror på det?

Det är bara att läsa i texten, det står vilka avtalsparter som avses....kristna har ingen möjlighet att bli en avtalspart i det gamla förbundet. Varför citerar du inget om avtalsparterna?

Matte sa...

Nineve, jag förstår inte tungomål. Kan du förtydliga?

l_johan_k sa...

Nineve har fullt upp med att ljuga om Darwin.