lördag 17 maj 2008

Vi har inte lärt oss att pröva saker

- Vi sitter här på avstånd och ser att det som händer i Florida är fantastiskt, men vi har inte lärt oss att pröva saker.
Så uttrycker sig Anna, medlem i en svensk frikyrka i tidningen Dagen apropå Todd Bentley och hans väckelserörelse i Florida där mirakler sägs hända på löpande band. Anna sätter huvudet på spiken genom att i en mening sammanfatta allt som tro och faith står för inom religionen. Det är fantastiskt, vi utgår ifrån att det är ett tecken på guds godhet och existens, men vi har egentligen inte viljan förmågan eller en önskan att faktiskt testa det våra tros-satser påstår om världen. Det gäller naturligtvis inte bara de som tror på mirakler och andra övernaturliga påståenden inom och utom den religiösa sfären idag. Det gäller naturligtvis även de som tror på övernaturliga händelser även genom historien, exempelvis de som tror på att Jesus utförde mirakler och uppstod från de döda. Är de verkligen villiga att höra vad av detta som verkligen går att pröva? Är de verkligen villiga att lyssna till rationella argument, eller kommer den slutsats de redan dragit att stänga av de synapser som skulle göra det möjligt att faktist ompröva sin ställning, att ändra sin slutsats? Jag är skeptisk.

Läs tidigare inlägg om den bluffande helaren?

Andra bloggare om: ateism,sekulärism,Tidningen Dagen, humanism, frikyrkan, moral, religion, bibeln, övernaturlighet, helande, healing

0 kommentarer: