söndag 13 april 2008

Uppstod Jesus från de döda?

Under några veckor har tråden om Fitna - Koranen och bibeln mer och mer kommit att handla om huruvida bibeln kan ses som ett historiskt dokument - om de händelser som det där berättas om verkligen har hänt på det sätt som beskrivs. Det har framförallt kommit att handla om huruvida Jesus verkligen återuppstod från de döda. Theodor, som är kristen och tror på det som står i bibeln anser att detta även är en korrekt historiebeskrivning ur ett forskarperspektiv. För mig är detta intressant eftersom det säger en hel del om hur en människas tro kan förvrida dess verklighetsuppfattning och hur man bedömer sin omgivning. Seriösa historieforskare, som till exempel Bart Ehrman ställer sig minst sagt tveksamma till de berättelser i bibeln som innehåller övernaturliga fenomen. Att man skulle kräva starkare bevis för påståendet om en händelse, vars motsvarighet vi idag i normala fall skulle titulera som fantasier, vandringssägner, eller ibland rena lögner, verkar inte gälla i fallet med Jesus uppståndelse för den troende, vidare gäller det att "ha ett öppet sinne" då man läser bibeln. Man kan inte läsa den med utgångspunkten att det "bara inte kan ha hänt", dvs. man skall okritiskt ta till sig allehanda påståenden om övernaturliga fenomen som vi idag anser tillhöra den bakersta hyllan på kioskernas tidningshyllor.
Det är också intressant att läsa andra källor och ställa sig frågan var gränsen för bedrägeri går i förhållande till självbedrägeri. På denna site skriver man bland annat:

Det är många som anser Uppståndelsen vara en av de säkraste och bäst bevisade händelserna i historien.
Man frågar sig om detta är ett fall av självbedrägeri, ett desperat försök att med alla medel försöka övertyga de otrogna om Jesus härlighet och övernaturlighet, eller ren och skär lögn? Om det är det första fallet - hur kan man någonsin komma till den slutsatsen och faktiskt tro på den? Även CREDO-akademin kommer inom kort att lägga ut svaret på frågan huruvida Jesus verkligen uppstod på tredje dagen på sin hemsida. Tron och viljan att det skall vara sant kan verkligen försätta berg, eller åtminstone rubba en persons verklighetsuppfattning.

Gå gärna in och ge din syn på saken i den ursprungliga tråden, eller lämna ditt avtryck här.

Andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

3 kommentarer:

Hosanna sa...

Ska läsa ikapp mig på din blogg. Välkommen tillbaka till min ;)

Anonym sa...

Ärligt talat har Credoakademin bra svar på de frågorna de ställer upp! Jag kan ställa upp på de mesta svaren utifrån ett filosofiskt tankesätt. Men inget där övertygar mig om att Gud skulle finnas separat från oss i himlen. Eller att Gud skulle vara en Kristen Gud med de attribut som det innebär.

Man får ibland intrycket, tycker jag, att bibeln är skriven så att den tidens människor med den världsbild de hade, lättare ska kunna förstå världen.

Alltså att man beskrivit människans inre värld, dess medvetande, den inre energin. Att människan har mycket inbyggd godhet visar t.ex. många experiment gjorda i vår tid och att världen utvecklas och transcenderar föregående tillstånd är ganska logiskt i vår tid.

Men om man hade skrivit Bibeln på det här "new-ageiga" sättet så hade den inte fått samma genomslagskraft. Tror det var smarta och visa människor som ville visa hur underbart livet är och att den inre dimensionen är viktig, och sen vävde man myter runt det för att göra det konkret. :-D

Anonym sa...

Bibeln är en boktitel och ska således skrivas med STOR bokstav. :-)