onsdag 23 april 2008

Är Intelligent Design en vetenskap?

Kort och gott så är svaret på denna fråga nej. Det har diskuterats en hel del om det på denna blogg, i övriga bloggosfären, i TV och i övriga media. På sätt och vis gör man de amerikanska kreationsternas bröder inom CREDO och andra Intelligent-Design förespråkande samfund en tjänst genom att ge dem tid för exponering, och genom att ge sken av att en vetenskaplig debatt faktiskt existerar i frågan enbart genom att diskutera med dem. Någon verklig vetenskaplig debatt existerar inte i frågan. Däremot studerar forskare fenomenet Intelligent Design. Det kan jag förstå. Samhällsfenomenet ID och andra dogmatiska, sekteristiska rörelser är ytterst fascinerande. Religionspsykologi är i sanning mäkta intressant.

Mikael Behe fick bildligen byxorna neddragna under Dover-rättegången där hans och andras argument för att Intelligent Design är en vetenskap kläddes av ett efter ett. Foto: Bradley C. Bower /AP

För att illustrera vad jag menar så fick jag av en ID förespråkare här på bloggen veta hur inskränkt jag är i min vetenskapsfundamentalism, att jag inte kunde erkänna de skrifter som ID-förespråkare publicerat i USA som äkta vetenskapliga artiklar. Jag tänkte därför ge mig i kast med åtminstone någon punkt på den lista av publikationer som Bo i Hägersten ansåg, på direkt inrådan av the Discovery Institute, vara fullgoda vetenskapliga publikationer som gav stöd åt ID. Jag fastnade för en monografi om ID som publicerades av Michigan state University Press och bestämde mig för att gå till källan med problemet. Här nedan kan ni läsa svaret på frågorna som jag ställde om monografin. Svaret kom ifrån en Sales and Marketing Manager på förlaget:

Thank you for your interest in our book Darwinism, Design and Public Education by John Angus Campbell and Steven C. Meyer. To answer your question, all of our books that we publish at Michigan State University Press are peer-reviewed and this particular one is part of our Rhetoric and Public Affairs Series that has its own editorial board. The series editor is Martin J. Medhurst and can be reached at Martin_Medhurst@baylor.edu should you want to discuss anything with him. Hopefully you understand that this book covers the rhetoric of both sides of this very controversial subject, and viewing one article wouldn’t be a good representation of the entire book. If you’re interested in a copy of the book, you can purchase it at our website www.msupress.msu.edu

Uppenbarligen är artiklarna i monografin publicerade som en del av en studie om retoriken i debatten kring ID - ett sociologiskt arbete, inte ett naturvetenskapligt arbete, ett faktum som Barbara Forrest redan utrett i arbetet kring Dover-rättegången för något år sedan. Att ID förespråkare fortfarande använder detta i en lista för att ge ID kredibilitet som vetenskap är därför löjeväckande, men kanske inte så konstigt. Här handlar det om att upprepa sina lögner, även om dessa inte av (alla) förespråkarna uppfattas som lögner, så ofta som möjligt. Med många halmstrån kan vävas en kompakt matta att lägga över och skymma sanningen.

En av mina mentorer inom det vetenskapliga området hade för vana att alltid gå till källan med sina frågeställningar. Vad vill Bo i Hägersten att jag härnäst skall gå till källan med i mina undersökningar kring listan av publikationer som anses ge stöd för ID, där vissa till råga på allt sägs ha gått igenom Peer-Review förfarandet? I det här fallet hade monografin gått igenom Peer-Review men på helt annan grund än den att de skulle vara sakliga och korrekta i sin framställan av fakta. Snarare tvärt om.

Per Kornhall håller föredrag om sin bok Skapelsekonspirationen på ABF på Sveavägen i stockholm den 5'e maj.

Andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

6 kommentarer:

Jens sa...

Jag är för en öppnare diskussion om evolutionen och jag tror att vi alla skulle må bra av att vidga tankarna lite kring vissa vetenskapliga aspekter. Somliga saker kan vi inte förklara. Det skulle ju kunna finnas saker utanför den vetenskapliga domänen, som vetenskapen inte kan täcka in med de förutsättningar vetenskapen bygger på. Kom och tänka på något som Whitehead en gång sa om vetenskaplig materialism:

"There persists," says Whitehead, "[a] fixed scientific cosmology which PRESUPPOSES the ultimate fact of an irreducible brute matter, or material, spread through space in a flux of configurations. In itself such a material is senseless, valueless, purposeless. It just does what it does do, following a fixed routine imposed by external relations which do not spring from the nature of its being. It is this assumption that I call 'scientific materialism.'"

Man kan ju alltid komma på teorier och hypoteser som förklarar vissa fenomen, men som dock inte fullt ut kan följa de vetenskapliga kraven. "Problemet" är att det då inte får kallas vetenskap. Att jag sätter "problem" inom fågelskitar är för att det då oftast totalt ignoreras av vetenskapen, vilket är trist enligt mig.

Det andra problemet är dock som Matte visar och propagerar likt en prästerson, att om vi ruckar på det vetenskapliga så ökar riskerna för all sorts dålig pseudo-vetenskap som lätt blir till dogmer.

Riktigt bra, och sannolika hypoteser är alltid intressant, men inte alltid vetenskap... vi borde därför inte försöka få allt att låta som att det "visst är vetenskap"... men snälla, kan vi inte vara lite öppnare för att vi faktiskt inte vet allt och ibland kanske det kan vara bra att vara öppen sinnad och tänka utanför lådan?

Matte sa...

Jens: Jag förstår inte meningen med ditt inlägg.

1. Vad är det vi inte kan förklara idag, som inte vetenskapen eventuellt kan förklara i morgon?

2. Vad menar du att andra stycket skall visa? Att kosmologi inte är vetenskap? Att det är "fult" med materialism? Spelar det någon roll för sakers tillstånd och dess riktighet vad vi tycker om dem?

3. Vad menar du är krav för vetenskaplighet, och ser du ett problem med att vissa hypoteser/modeller inte "får" kallas vetenskap? Kan du exemplifiera?

4. Kan du ge ett exempel på en riktigt bra och sannolik hypotes som inte är vetenskap?

5. Återigen: Snälla, kan du sluta påstå att vetenskapsmän inte är öppna för att vi inte vet allt. Är det något vetenskapsmän vet, så är det att det finns en väldig massa saker vi inte vet, mångfaldigt fler än gemene man kan räkna upp... Kan du räkna upp något? Se punkt 1+4

Jens sa...

"1. Vad är det vi inte kan förklara idag, som inte vetenskapen eventuellt kan förklara i morgon?"

Suck, du ser inget problem med den här frågan... att den utgår från något och kanske utesluter något annat??

"2. Vad menar du att andra stycket skall visa? Att kosmologi inte är vetenskap? Att det är "fult" med materialism? Spelar det någon roll för sakers tillstånd och dess riktighet vad vi tycker om dem?"

I grund och botten syftar jag på att vi, hur mycket vi än inte vill erkänna det, har en utgångspunkt när vi gör något. Vetenskapen vilar på utgångspunkter, förutsättningar som vi tar för givet.. "det bara är så" och när någon säger ett pip som inte fullt ut vilar på vetenskapens grunder så är det ju inte bevisat och då kan man ju lite grand skita i det, eller hur? Är det inte så att vi bara kan hänvisa till forskning som är allmänt accepterad och peer-reviewed? Resten är ointressant... tydligen

Svar på fråga tre... ja jag ser ibland problem med det. Tror Matte inte att forskning styrs efter ideologi, pengar och vissa människors intressen? Då är det ju inte orimligt att tänka sig att vissa saker kanske inte får lika mycket uppmärksamhet trots det kanske vore en bra idé. Eller är vetenskapen helt felfri?

Svar på fråga fyra... det beror på vad vi menar med "bra", du kommer ju på förhand tycka att allt jag föreslår suger baserat på ditt resonemang. Men jag tycker t.ex. att Rupert Sheldrake (wikipedia och läs lite) har intressanta idéer. De experiment han har utfört har däremot inte varit möjliga att utföra av andra forskare med samma resultat, vilket gör att vi inte bör kalla det vetenskap. Men som sagt, hans idéer och hypoteser är intressanta i mitt tycke.

Sista delen du skriver är ju lite ironisk om du läser det jag skriver ovan.. vetenskapsmän KAN INTE vara jätte öppna eftersom de då öppnar upp för "pseudo-vetenskap", vilket du verkligen är emot... att de inte förstår allt tror jag så klart också att de tror. Men att de tror att de kommer att förstå NÄSTAN allt om bara de får några tusen år på sig, det är jag övertygad om desto mer man pratar med vetenskapsmän. Snacka om självförtroende... eller tro.. möjligtvis. :-p

Jens sa...

För övrigt är Behe's hypoteser intressanta enligt mig. Jag tycker han går för långt i slutsatserna OCH han hävdar vetenskap.

Det mest vetenskapliga Behe har gjort är en observation att världen är så komplex att vi idag inte kan förklara det med vetenskapen. Han drar slutsatsen att design ligger bakom. Han utför inget experiment för att bevisa tesen. Inga peer-reviews håller... alltså han är långt ute när han hävdar vetenskap.

MEN hans idéer är intressanta om man plockar bort just den kristna guden ur ekvationen.

Det jag ser som intressant är hur världen är så komplex, hur utvecklingen kommit så långt, varför utvecklingen började överhuvudtaget, vad meningen med livet är.

Det är också intressant att teismen förutspådde att Gud fanns i det tidlösa, i evigheten. Medan vetenskapen inte hade en aning, förrän Einsteins relativitetsteori sa att tiden stannar i ljusets hastighet.

Jag tycker saker och ting är fascinerande och det är kul att diskutera, men självklart inte genom att kalla saker för vetenskap när det inte är det.

Däremot är det frustrerande med en vetenskaps fundamentalist (jag använder det ordet om dig, ja) som konstant ifrågasätter och härleder allt till "ja men är det vetenskapligt bevisat, vad säger vetenskapen, visa fakta etc." då har man en snäv världsbild enligt mig. Du måste sitta och prata för mycket vetenskap hela dagarna... prova att fantisera lite ibland, kan göra dig gott, du blir inte religiös fanatiker för det. ;-)

Matte sa...

Ok jens. Jag antar att du nu försökt svara på den fråga som jag ställt så många gånger: Vad är det för fenomen i naturen som du anser vetenskapen inte kan eller kommer kunna besvara som kräver "något mer" än vetenskap för att förklara.

Du har kommit fram till samma sak som Behe:

"Världen är för komplex..."

Visst, det är stört omöjligt i dag att tex simulera i en dator universums utveckling från Big Bang fram till idag och få som resultat fiskmåsar och alligatorer, precis som världen är idag. På samma sätt är det omöjligt att förutsäga var en partikel skall ta vägen när den går genom en dubbelspalt.

MEN om det kom fram någon metod att verkligen ta reda på detta, så skulle det ju naturligtvis bli en del av (natur)vetenskapen. Att Behe anser att världen är så komplex att det behövs en utomstående påverkande kraft bortom de kända och okända naturlagarna betyder ju inte att andra forskare gör det, och det gör de inte - helt enkelt därför att det inte finns någon anledning. Du måste erkänna att du tycker att världen är för komplex... du har egentligen inga mer belägg för det än så.

Följande:
Det mest vetenskapliga Behe har gjort är en observation att världen är så komplex att vi idag inte kan förklara det med vetenskapen.

är alltså ett nonsens-argument då det ställer "vi vet inte allt idag" emot "därför måste det finnas en transcendent kraft" som den enda lösningen. Det finns ju oxå möjligheten att vi inte har/kommer aldrig ha möjligheten, av praktiska eller principiella skäl, att ta reda på allt som går att veta - utan att det därför finns något som går "utanför" naturlagarna. För det är väl fortfarande det du påstår?

För övrigt så har du ingen aning om hur mycket jag fantiserar- om saker som är vetenskap idag, om saker som skulle kunna upptäckas av vetenskapen, om saker som inte har ett dugg med vetenskap att göra.

Varför helt plötsligt blanda in min person i det hela?

Jens sa...

"Att Behe anser att världen är så komplex att det behövs en utomstående påverkande kraft bortom de kända och okända naturlagarna betyder ju inte att andra forskare gör det, och det gör de inte - helt enkelt därför att det inte finns någon anledning. Du måste erkänna att du tycker att världen är för komplex... du har egentligen inga mer belägg för det än så. "

Jag kan tänka mig en inomstående påverkande kraft som är icke-lokal och som KANSKE vetenskapen inte kan finna, eller kanske den kan det. Men jag är tveksam till den Gud som Behe förespråkar.

Måste jag då tro på något eftersom jag tycker världen är för komplex? Tja, egentligen inte, det jag försöker säga är att världen sannolikt är för komplex för att vi ska kunna veta, det är nog snarare min tro. Att som du säger, att det inte finns någon anledning att tro på en Gud, håller jag inte riktigt med om. Beror givetvis på vad vi menar med Gud, men jag anser mig finna tillräckliga anledningar för att hålla dörrarna öppna iaf.

Sanningen är att vi inte vet varför något finns istället för ingenting, vi vet inte mycket om varifrån våra tankar kommer och varför just den ena tanken kommer och inte den andra.. vi har mycket kvar att veta om medvetandet. Jag är tveksam till att vi kan hitta matematiska formler till allt detta... så om jag vill använda ordet Gud/högre intelligens/kreativitet/impuls/eros etc. så tycker inte jag att det är helt olämpligt, filosofiskt menat. Ur vetenskaplig synpunkt är det nog bättre att lämna sådana ord borta.

I framtiden kanske vi med exakta formler kan förutspå allt, exakt hur en människa kommer att leva sitt liv från födseln till döden, typ som spel där vi vet allt på förhand. Men det är INTE sannolikt enligt mig, så jag fantiserar vidare.

"Varför helt plötsligt blanda in min person i det hela?"

För att du är gullig?? :-p