torsdag 10 april 2008

Konspiration eller inte?

Mats Selander och Per Kornhall debatterade härom morgonen intelligen design i TV4's morgonsoffa (för filmen på Youtube se nedan). Detta då Per precis kommit ut med en bok där han påpekar att det finns krafter som vill få in intelligent design som en del i den naturvetenskapliga undervisningen i exempelvis gymnasiet. Mats Selander är bland annat med i Credoakademin som ser till att kristen fundamentalism och bostavstrogenhet sprids ut till våra gymnasieskolor och universitet via student- och elevorganisationen CREDO som jag skrivit tidigare om i detta inlägg.

Nu är jag ju inte opartisk, men det är inte svårt att se att det var Per som vann diskussionen. En av frågorna som senare diskuterats av Mats på hans blog är huruvida det är "dumt" av "humanisterna/sekuläristerna/vetenskaptroende" att kalla det hela för en konspiration. Pers bok är nämligen betitlad skapelsekonspirationen och du kan läsa några avsnitt ur boken på siten evolutionsteori.se. Att det som ligger bakom hela intelligen-design rörelsen från början kunde kallas en konspiration är inget konstigt. Fast å andra sidan så är det idag så pass öppet känt att hela den evangelistiska rörelsen har samma mål som det som beskrivs i The Wedge Strategy att det kanske är att överdriva att kalla det för en konspiration i det här fallet. Fast jag har å andra sidan inte läst alla belägg som Per lägger fram för att i dagsläget kalla det en konspiration. Även om han är en upptagen man i dagsläget så kanske han har lust att komma in och kommentera det här? Vem vet (OBS - uppdatering: Per har nu kommenterat och förtydligat sig i en kommentar här- gå in och läs). Mats kontrar å andra sidan med att tycka det är fjantigt av humanisterna att kalla The Wedge strategy för en konspiration, och jämför med om humanisterna skulle skriva ett dokument som innehöll funderingar kring följande målsättningar

  • hur motverka att vetenskapliga rön används som indikatorer på Guds existens?
  • hur sporra forskning som kan förklara allt på ett rent naturalistiskt sätt?
  • hur motverka religiös påverkan i skolan?
  • hur påverka den breda kulturen i en sekulär riktning?

Vore det en konspiration? Mats tycker att svaret är nej, och därför kan inte heller Wedge dokumentet anses vara en del av en konspiration. Återigen - för att något skall kallas en konspiration så måste väl ett visst mått av dold agenda finnas? Att vissa av de punkter som Mats skriver ovan är ett mål för humanisterna är väl ingen hemlighet och inget som humanisterna hymlar om - alltså kan ingen konspiration föreligga. Om sedan Mats kunde ge exempel på forskning som inte syftar till att förklara allt på ett rent naturalistiskt sätt så kunde han ju propagera för att det skulle bedrivas forskning inom dessa områden. Det han då skulle stöta på problem med är att detta inte skulle gå under beteckningen vetenskap. Per skriver vidare att skapelsekonspirationen är en väldokumenterad konspiration och Mats menar därför att det inte kan vara en konspiration. Jo, det kan det väl säger jag, ialla fall ett dåligt försök till konspiration. Men, å andra sidan, om Mats öppet går ut och säger att "vi som medlemmar i Credoakademien vill att intelligent design skall undervisas som ett alternativ till de nu etablerade teorierna kring arternas uppkomst under naturvetenskapslektioner i skolan" då är jag säker på att även Per kan ta tillbaka påståendet i en uppföljande bok. Det gör naturligtvis ingen skillnad i sakfrågan - intelligent design är inte en vetenskaplig gren idag. I den mån det skulle kunna kallas en vetenskaplig hypotes så är den i alla möjliga fall vederlagd till förmån för Darwins evolutionslära varför det inte finns någon egentlig anledning att vidare testa hypotesen. Anser då Mats själv att ID är vetenskap? Han säger så här på svenska evangeliska alliansens hemsida:

- Jag håller med om att ID inte ska undervisas på biologilektioner, men det betyder inte att ID är ovetenskapligt.


Han måste därför rimligen anse att ID är vetenskap, eller åtminstone vetenskaplig. Att med det som ståndpunkt vilja smyga in ämnet under, vilken lektionstimme som helst, är naturligtvis lika illa som att vilja se det undervisas under naturvetenskapslektioner. Eller är jag lite konspiratoriskt lagd nu?

Selander säger vidare i samma artikel:

- Det är alltid svårt att veta vad man hoppas på och vad man förväntar sig. Jag hoppas att jag skall kunna leverera en rättvisande kritik av Kornhall och jag vill att svenskar skall förstå att den sekulära evolutionsläran inte är en självklarhet.

En fråga till Mats: Vad menar du med den sekulära evolutionsläran? Finns det fler än en evolutionslära? Vad menar du med att den inte är en självklarhet? Självklar hur då?

Här kan du läsa Mats kritik till boken/diskussionen.

Här kan du läsa Pers kommentar till Mats kritik.

Per pratar här om sin bok på Vetenskapsradion i P1.

Andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

8 kommentarer:

Per Kornhall sa...

Hej!

Låt mig förklara valet av ordet konspiration såhär: Man vill använda i det här fallet en påstådd vetenskap för att åstadkomma något annat, nämligen en omvälvning av hela samhället. Det konspiratoriska är väl just att de delar i rörelsen som skall stå för detta "vetenskapliga" försöker påskina att de inte är delar av denna omdaning utan att de är strikt vetenskapliga. Detta finns också i Selanders argumentation, tycker jag.

Nej om en världsomvandlare säger att det är det de vill göra - då skulle inte jag använda ett så negatvit belastat ord som konspiration. Men med det sätt som man i USA och annorstädes försöker komma in bakvägen i skolsalar då är det rimligt tycker jag - och det blev en bra titel på boken.

Det är dessutom så att designrörelsen som väl bättre karakäriseras som neo-skapelsetroende först förnekade The Wedge-dokumentet. Det var inte tänkt för allmänheten. Historen bakom detta kan man läsa i min bok. De kröp till korset (om uttrycket tillåts) först efter att ha det blivit helt uppenbart att dokumentet var äkta.

Per

Matte sa...

Tack för kommentaren och förtydligandet Per. Jag frågade precis Mats på hans forum om han var beredd att öppet förklara att han vill se att intelligent design skall undervisas under NV-undervisningen på gymnasiet. I så fall är jag beredd att plocka ur honom ur konspirationen då han spelar med öppna kort.

Att drivkraften bakom hans engagemang ifrån början bottnar i The Wedge strategin, dvs en konspiration, det är naturligtvis fortfarande lika sant.

Om du kommer ner till sydligare breddgrader vore det kul att träffas, om inte annat efter något föredrag. Några planer på det?

mvh
Matte

Matte sa...

Per: Får ta och köpa in din bok till skolan förresten... skulle sitta bra i vårt bibliotek.

Matte

Anonym sa...

Intressanta synpunkter här. Det är inte lätt med alla olika perspektiv som finns.. antingen det är ID, kreationism eller som jag vill uttrycka det "det finns inbyggd kreativivtet/utveckling i evolutionen" och då drar jag inga dogmatiska slutsatser eller hänvisar till ID eller kreationisterna och jag är snarare ytterst skeptisk till dem. Jag är snarare för att "mjuka upp" de patent som de traditionellt hårda vetenskaperna står för och vara öppen för nya paradigm i vårt tänkande. Men jag vill göra det på ett så vetenskapligt sätt som möjligt med de kriterier det innebär.

Oavsett är jag YTTERST kritisk till att man skulle undervisa ID på biologi lektionerna. Det hör nog definitivt mer hemma på filosofi lektionerna. Vad framtiden än utvisar, för vem vet, vi kanske diskuterar det på biologin om 50 år, så är det nog ingen bra idé. Vet inte var Mats står i frågan men jag tror nog han har goda intentioner.... liksom Per naturligtvis.

Angående konspirationer... de finns säkert, men vi får vara försiktiga att kasta anklagelser omkring oss. Tycker det var bra att du tog upp den här diskussionen Matte!

Matte sa...

Jo Jens, man skall vara varsam med hur man använder orden. Men - Per har rätt i att benämna skapelsekonspirationen som just en konspiration. Ialla fall om man även tänker på historien om The Wedge Strategy och ID's "skapelse" i USA, samt hur strategin benomdrivs där även idag. Huruvida det även är en konspiration här i Sverige, ja det tänkte jag nog läsa på lite mer kring. Tex i Pers bok som jag tänkte inhandla snarast :)

Anonym sa...

Vet inte om jag orkar läsa den men jag är säker på att du delar med dig! ;-) Jag håller för övrigt med dig om USA, där är det mycket skumma saker.

Anonym sa...

hej.
jag är ingen expert på några av dessa ämnen. men jag finner dem ytterst intressanta. jag hittade också denna blogg för en halvtimme sedan och har därav inte läst igenom hela. Rätta mina fel.

jag är kristen och har varit på flera av Mats Selanders semenarier. Jag finner er diskussion som otroligt viktig och aktuell. Jag tror på att guds existens är sanning liksom andra tror att den är osann. Sanning fruktar inga frågor.

Det enda jag egentligen har grunder till att säga och vill berätta är att Mats Selander är en otroligt respekterande människa. Jag har hört honom undervisa om abort, ID, apologetik m.m. och jag vill bara poängtera jag aldrig upplevt något som hjärntvättande eller att han inte accepterat mina eller någon annnans uppfattning.

men det är klart. om jag är hjärntvättad så är mina ord inte av värde.
Är egentligen inte alla hjärntvättade?

angående ID i skolan: Ska inte INGÅ i biologin mer än att det berättas att det finns andra teorier, inklusive exempel, och att det är accepterat att tro på dem. Ingående kunskaper om ID hör hemma i andra ämnen, ja.

Jag tror att det går att förena vetenskap och religion eftersom att allt vetande bygger på tro. Därför ska man nämna alla aspekter i vetenskapens lära. även de som ni finner osannolika.

tack.

Matte sa...

angående ID i skolan: Ska inte INGÅ i biologin mer än att det berättas att det finns andra teorier, inklusive exempel, och att det är accepterat att tro på dem. Ingående kunskaper om ID hör hemma i andra ämnen, ja.

Nej, det skall inte berättas att det finns andra teorier (än Darwins evolutionsteori)på biologilektionerna om det inte finns några andra teorier. ID är ingen vetenskaplig teori.