måndag 7 april 2008

Schlaug i tagen - i Dagen

Birger Schlaug skriver på sin blogg om diskussionen han förde med Filadelfiapastorn Niklas Piensoho. Diskussionen publicerades som en artikel i Dagen. Det är spännande att se hur kristna om och om igen påstår att det skulle vara nästintill "skämmigt" att gå ut med att man är troende. Birger håller inte med. Inte jag heller. Är det något som är tabu i dag, så är det att uttala att man tycker att någon som anser att bibeln innehåller historiska händelser, likt de då en person går på vatten, väcker upp de döda, väcker sig själv från de döda, avlas av en oskuld och flyger genom skyn till himlen lider av vanföreställningar. Nu påstår jag inte att dessa personer lider av vanföreställningar, men jag noterar att en person som exempelvis säger sig tro på tomten, troll, utomjordningar eller hemliga agenter som förföljer dem och vill förgifta deras kroppsvätskor, skulle klassificeras som lidande av just vanföreställningar. Jag ställer mig därför frågan - vilken är skillnanden? Mer än att i fallet med bibeln så är det en enorm mängd människor som delar din uppfattning att en massa fullständigt osannolika händelser verkligen har hänt - utan det minsta tillstymmelse till bevis mer än att det just står i bibeln, vilket naturligtvis inte håller speciellt långt som historisk bevisning.

Andra bloggares åsikter om , , , , , ,

1 kommentarer:

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet sa...

Det är pinsamt att i upplysningens tidevarv tillhöra samma ras som de religiösa. Människorasen.