torsdag 26 juni 2008

IQ inget bra mått

Att IQ är ett mått med begränsningar vad det gäller att bedöma människor är inte något nytt. Att en Dansk forskare möjligen kommit fram till en korrelation mellan grad av religiositet i ett land och genomsnittlig IQ nivå blir därför som mest ett relativt ointressant fynd. David Martin säger till Dagen att undersökningens slutsats att man blir dummare av att bo i ett land med hög religiositet är nonsens. Men är det egentligen vad undersökningen säger? Läser man i den andra av Dagens artikel så uttalar sig forskaren i fråga och säger att:

Men det betyder inte att man nödvändigtvis blir dummare om man tror på Gud, fastslår Helmuth Nyborg. Det betyder att man med stor sannolikhet redan är det, om man bor i ett mycket religiöst land.

Nu har jag inte läst forskningsrapporten, men här råder någonstans lite informationsbrist. Har David Martin läst rapporten eller har han bara fått den rapporterad till sig? I vilket fall baseras hela hans kritik på en i så fall felaktig tolkning av vad forskarteamet egentligen säger. Artikeln i Dagen bygger mycket på Politikens artikel där forskaren Helmuth Nyborg intervjuas. Att det ens kan kallas en nyhet är konstigt om man läser det här. Den danske forskaren hade redan för ett år sedan motsvarande resultat ute i tidningarna. Enligt dessa resultat skulle vår grad av religiositet i stor grad vara bestämt av vårt genetiska arv. Nåväl, vi borde egentligen vänta med att diskutera resultaten tills någon oberoende forskningsgrupp försöker replikera resultaten. Frågan är dock om det finns någon grupp som vill?

Kommentarer till Dagens artiklar
I både Dagen och Politiken uttalar sig en kristen tankesmedja Theos såhär:

hela det akademiska tankesättet har en religiös utgångspunkt, och att några av världens största tänkare har varit djupt religiösa

Det här är intressant. För mig som vetenskapare och därmed akademier är detta ett konstigt uttalande. Mitt akademiska tankesätt har en långt ifrån religiös utgångspunkt Det är fritt från auktoritetstro och på förhand givna svar (av typen Gud gjorde det, eller, det står i bibeln). Den vetenskapliga metoden är så långt ifrån religiösa dogmer man kan komma. Att några av världens största tänkare varit religiösa är inget konstigt historiskt sett. Att andelen vetenskapsmän som i dag tror på gud ligger långt under genomsnittet är även det lika fullt ett faktum. Att det finns en korrelation mellan utbildningsnivå och gudstro är ingen nyhet och kan möjligen kopplas samman med de nyfunna forskningsresultaten. Korrelationen mellan intelligensnivå och religiositet skulle i så fall vara en indirekt sådan. I länder med låg utbildningsnivå är det även troligt att religiositeten är hög.

Fria funderingar
Kan det ändå ligga något i påståendet att religion gör dig dummare? Jag funderar ett tag och inser att för att svara på det så måste man först reda ut vad som gör en person intelligent. Att det delvis är medfött är säkert sant. Denna faktor kan vi nog i och för sig bortse ifrån eftersom vi alla världen över i medel nog är rätt lika rent genetiskt. Att intelligens går att träna upp är också det en sanning. Att träna sig i olika tankesätt, kritiskt tänkande, ifrågasättande och problemlösning är något som torde påverka hjärnan att utveckla tankebanor som leder till högre IQ. Kan det finnas en poäng i att religion i sig dämpar det kritiska tänkandet samt det (vetenskapliga) problemlösningstänkandet? I religionens hjärta, framförallt den bokstavstroendes, ligger att lära sig att inte ifrågasätta. För barnet är ifrågasättandet - att ställa frågor, det som utvecklar dess förmåga att lösa problem och inhämta kunskap av oerhörd vikt. Kan det vara så att när samma barn i sin religiösa inskolning får som svar "för att det står i Torah/Koranen/Bibeln" förlorar delar av denna förmåga? Eller att den inte tränas lika väl och ofta?

Andra bloggares åsikter om , , ,,

4 kommentarer:

Mattias sa...

Med den rubriken hoppades jag att du skulle kommentera det jag reagerade över i artiklarna: IQ och dumhet är inte varandras motpoler, och IQ är inte heller detsamma som intelligens.
Ett högt IQ visar egentligen bara en enda sak - att man presterar bra på IQ-tester! (Vilket kan utgöra indikation på att man faktiskt är intelligent, men ett lågt testresultat innebär på inget sätt att man är garanterat "dum"). Det är Mensa bra på att påpeka i samband med deras antagningsprov.

/Mattias - 128 i IQ på Mensa-testet och "bokstavstroende"

Matte sa...

När jag skriver intelligens så menar jag IQ. Det finns fler typer av intelligenser och olika sätt att mäta dessa på, det vet jag.

CJ sa...

Angående ditt sista stycke; du kan ha en poäng här. Ska man träna upp sin tankekapacitet/intelligens så krävs en platform av fritt, dynamiskt tänkande. En religion med tillgång till färdiga, vedertagna svar låter inte som ett bra exempel på detta. Sedan tycker jag att det borde vara oerhört krävande och hämmande att få sig själv att tro på religiösa sagor som helt utan rationell grund.

Kjell N. sa...

Hälsar dig välkommen till "Svenska kyrkan och medlemskapet" som du når via bannern "namninsamling" på "bildning.se"
Ser fram emot din underskrift, några rader i forumet och gärna dina tankar kring initiativet på din blogg!