torsdag 26 juni 2008

Danska Amnestys kyrkogrupp upprörd

I Danmark finns tydligen en speciell kyrkogrupp inom Amnesty, vilket verkar lite märkligt. Vad krävs för att vara med i den? Nåväl, gruppen ifråga har blivit arga för att Amnesty International nedvärderat arbetet mot religiös förföljelse och omprioriterat resurser till sociala och kulturella rättigheter, en typ av prioriteringar som görs med några års mellanrum. Det är naturligtvis trist att denna typ av prioritering överhuvud taget måste göras, men så är fallet. Vad som är intressant är hur kyrkogruppen reagerar på beslutet. Så här säger en representant för gruppen:

Vi er meget uenige med Amnesty om prioriteringerne. Der sker en voldsom forfølgelse af kristne verden over. Det er helt urimeligt, at folk ikke kan have den tro, de gerne vil have«, kirkegruppens danske formand Inger Christensen

Varför nämner Inger förföljelsen av just kristna? Är inte gruppen medveten om förföljelsen av Buddister, Muslimer och Hinduer världen över? Att ha en speciell grupp för förföljelsen av en tillhöriga till en speciell religion tycker jag verkar märkligt och här skiner protektionismen av den egna, rätta läran igenom i sättet att uttrycka sig. Ungefär som om man inom Amnesty skulle ha en grupp som sysslar med förföljelsen av liberala eller konservativa eller kommunister. För övrigt stödjer jag helhjärtat Amenstys arbete världen över.

0 kommentarer: