söndag 22 juni 2008

Om att vrida på orden

De (kristna) läkare som i Dagens Nyheter basunerar ut att ett "Ökad kondomanvändning inget skydd mot sexsmitta" vrider och vänder på orden till fullo för att få hem sitt kristet ideologiskt färgade budskap - Sex är fel - Ha det mindre! Innebörden av rubriken är direkt felaktig. Det finns inte en chans att om du som individ ökar din kondomanvändning, ifrån att exempelvis använda kondom varannan gång till varje gång du har sex, inte skulle skyddas mot exempelvis HIV. Till skribenternas försvar hoppas jag att det inte var dessa som satte rubriken.

Kondom inte längre som skydd mot graviditet?
En intressant notering är att man inte verkar inse att ungdomar inte enbart använder kondom som skydd mot sjukdomar utan även för att förhindra graviditeter. I texten lyser det igenom att skribenten vill ge sken av att sex är fult och att det finns en ångestfyllt laddad kopplingen till sjukdomar, en koppling som gör att användning av kondomer är i motsättning till att kunna se sex som något positivt och njutbart.

Nonicoclolasos går igenom många argument lite mer i detalj på sin blog.

Tidningen Dagen hänger på
Naturligtvis basunerar Dagen upp nyheten på sin hemsida och skriver en minst lika definitiv och vinklad rubrik: "Bara en förändring av livsstil kan minska könssjukdomarna". Detta är naturligtvis lögn och en förbannad sådan. Påstår man verkligen att en ökning av användandet av kondom, då ungdomar och andra har sex, inte skulle minska smittspridningen jämfört med om de hade haft oskyddat sex? Det motsägs ju även av den forskning som skribenterna själva lägger fram i sin debattartikel. Här handlar det uppenbart om ett mer eller mindre medvetet sätt att blanda ihop korten och dess betydelse. Givet att ungdomar har sex så skyddas de av att använda kondom, det verkar inte varken Dagen eller de 12 skribenterna vilja skriva rakt ut. Givet att fler människor har mer sex så kommer naturligtvis fler att smittas - det basunerar man gärna ut.

Er agenda är solklar
Tidningen Dagen och ni läkarskribenter - erkänn - ni är inte primärt ute efter att minska smittspridningen, ni är primärt ute efter att öka spridningen av ert kristna evangelium.

Bildkälla: http://www.stevewellsart.com

Andra bloggare om: ateism,sekulärism,Tidningen Dagen, humanism, moral, religion, bibeln, bibeln, sexualitet,HIV, könssjukdomar

6 kommentarer:

John sa...

Problemet är att ungdomar inte använder kondomer även om de får dem gratis. Det spelar ingen roll om man hotar med att de kan dö i Aids, kondomerna används lik förbannat inte.

Om man lägger in en (i och för sig diskutabel) värdering i ungdomarnas liv från tidig ålder om att sex och kärlek hör ihop, kommer det sannolikt att ge bättre effekt än att fortsätta tjata om kondomer.

Jag har tjatat om preventivmedel så jag fått gråa hår på HVB-hemmet där jag jobbar. Det hjälper inte. Och treden är densamma även bland ungdomar utan HVB-placering - kondomanvändningen minskar.

Så du har helt rätt i att det är dumt att påstå att kondomerna i sig inte ger tillfredställande skydd. Men jag tycker att du borde ha belyst i ditt inlägg att skyddet inte går att applicera på tonåringar eftersom de väljer att inte använda kondomer. Det är mot den bakgrunden som läkarna skrivit sin debattartikel, dvs den artikel som tidningen Dagen refererar till.

CJ sa...

Bra post & intressant blogg, keep it up!

Anonym sa...

Jag vill bara berätta för John att man inte dör i Aids, utan att det är ett tillstånd där Hiv-infektionen brutit ner immunförsvaret till en viss nivå.
En nivå som numera kan skilja från person till person, varför man i princip inte använder uttrycket inom vården längre.

Anonym sa...

hehe men är det så svårt att förstå att det inte är så speciellt bra å fräscht att hoppa i säng med hur många som helst? Kondom eller inte liksom, Gjorde en notering i illustrerad vetenskap att Aids, Hiv å andra könssjukdomar är betydligt mkt mindre i muslimska länder tex, än i övriga länder. Är det inte något att sträva efter? De är vell bara bra att ha sex med sin partner å inte hoppa runt från säng till säng.

Jens sa...

"Övertro på kondomer
Läkare och barnmorskor varnar nu för att det råder en övertro på kondomer. Enligt en färsk vetenskaplig översikt ger inte en ökad kondomanvändning en lägre spridning av smittsjukdomar. Istället bromsas smittan effektivt om människor har färre sexualpartners. Denna åsikt anses närmast vara tabu men bör framhållas i information om sex och samlevnad enligt 12 läkare och barnmorskor med stor erfarenhet av patienter med sexuellt överförbara infektioner, smittskyddsverksamhet och skolhälsovård.

Källa: Dagens Nyheters nätupplaga, 080623, © Netdoktor.se, Terese Alvén"

Så här kan man ju uttrycka det!

Kjell Nordberg sa...

Hälsar dig välkommen till "Svenska kyrkan och medlemskapet" som du når via bannern "namninsamling" på "bildning.se"
Ser fram emot din underskrift, några rader i forumet och gärna dina tankar kring initiativet på din blogg!