torsdag 30 juli 2009

Hör gud bön? Fungerar bön?

Två olika frågor. Relaterade, men inte identiska. Vad menar man, som kristen, eller rent generellt när man säger gud hör bön? Hör gud alla böner? Hör gud alla typer av böner? Eller bara vissa? Hör han inte de typer av bön som skulle röja hans existens en gång för alla? Hör han bara därmed ovetenskapliga böner? Eller kan det vara så att han bara hör de böner som inte kräver något ingripande ifrån hans/hennes sida? Sådana böner som individen själv är fullt kapabel att förverkliga, utan ingripande från en övernaturlig entitet.

Det finns evidens för att gud (märkväl att jag här talar i termer av att gud finns, vilket är en premiss som jag naturligtvis inte tror är sann, men "for the sake of the argument" så behövs det här) inte hör de förböner som bads för de sjuka som skall genomgå svårare operationer.
Men fungerar då bön? Det beror på vad man menar. Den som menar att bön kan hela vid svår sjukdom, eller få lemmar att växa tillbaka, den har nog svårt att hitta bevis för det. Men det som menar att bön fungerar som avslappningsmetod, som ett sätt att lugna ner sig och hämta andan i en stressig vardag, den kan säkert hitta stöd för detta i litteraturen. På samma sätt kan nog sägas gälla den som hävdar att bön fungerar som en tankesamlare, som ett sätt att fokusera på en viss uppgift. Inget konstigt med det. Drar man det till sin spets kommer man snart in på ovetenskapliga marker. När bön kan bli farligt. Exempelvis gäller detta de som använder bön på samma sätt som det förespråkas i "The Secret". Där bön, eller positivt tänkande, dras till sin spets och där man istället för att exempelvis gå till en läkare om man tror sig lida av exempelvis bröstcancer skall tänka positivt, så kommer allt att gå bra. Hur många människor har inte dött, och dör än i dag därför att de tar till bön istället för att försöka reda ut sin situation med rationella medel? Hur många har inte dött på sina bara knän under diverse naturkastrofer genom historien, bedjandes om att deras gud skulle rädda dem? Hörde gud inte deras böner? Eller hör han inte den typen av böner? Är hans hörsel selektiv?

Den kristne troende kan invända att det bara är den kristna bönen, till den kristne guden som gud rimligen kan ta till sig, och som därmed fungerar. Inte den typ av magiskt tänkande som förespråkas i "The secret" eller av någon annan religions heliga bok. Men hur är det med den saken? Många av de studier som gjorts på inverkan av bön på exempelvis hälsa och upplevt välmående handlar inte specifikt om kristen bön utan kunde lika gärna gälla meditation. När jag frågade Carl-Henric Jaktlund på tidningen Dagen i en diskussion via twitter så verkade han inte speciellt villig att plocka fram någon specifik studie av de som fanns listade på wikipedia-sidan ifråga, utan ansåg att helheten gav bevis nog för guds existens. Men som sagt, i så fall handlar det om den typ av evidens som inte kräver någon gud. Speciellt inte någon kristen gud. Min fråga blir således - tror man som troende inte på att gud hör all typ av bön, eller tror man att gud bara hör vissa typer av bön? De som lämpligt nog inte behöver någon gudom för att förverkligas?

De kristna säger att gud hör bön deras böner. Gäller inte detsamma även för vad en muslim menar när han säger att gud hör bön? Alternativet är att det inte spelar någon roll vilken gud man dyrkar och riktar bönen till. En utsaga som jag inte tror många troende förespråkar. Alltså borde det exempelvis gå att utreda vilken gud som finns, om någon, och om denne hör bön, exempelvis genom att analysera överlevanden vid naturkatastrofer. Om en ovanligt stor mängd muslimer, i förhållande till sin andel, överlevde flygplanskracher, eller andra olyckor, skulle man naturligtvis börja fundera på vad detta berodde på. Så vitt jag vet finns det ingen som hävdar detta åt varken ena eller andra hållet. Inte heller att de som ber skulle ha en högre överlevnadsfrekvens än de otrogna. Det finns nog anledning att tro att sanningen snarare är den motsatta.

Edit: Länk till artikel i Dagen av Carl-Henric

1 kommentarer:

Jens sa...

Guds vägar äro outgrundliga. Där har du svaret.. typ.

Angående the Secret, det är en trist new age sörja som skulle kunna ha varit meningsfull om de istället för att säga "du skapar din egen verklighet" hade sagt något i stil med "du skapar saker i din verklighet". Alltså typ du får saker att hända om du tänker positivt. Denna positivitet sprider sig som ringar på vattnet och till sist får du gott tillbaka. Inget konstigt med det.

Typ så här: Erfarenhet -> tolkning -> tro -> dogma -> ideologi -> handling

Så kan man säga att vårt medvetna/omedvetna funkar. Och då är vi MEDskapare av vår verklighet, men vi skapar inte den med hjälp av något quantum snack. Positivt tänkande kan inte skada om man är sjuk, sannolikt har det positiv effekt på kroppen vilket hjälper läkning, men att inte söka hjälp när man har cancer eller har blivit påkörd av en buss är ju löjligt farligt.