söndag 22 november 2009

Upplysning omvänder katoliker

Före "The Intelligencesquared" i England debatten röstade åhörarna om huruvida de ansåg Katolska kyrkan var en "force for good" i världen. Ca 650 var för detta påstående medans ca 1100 var emot. Ett par hundra var inte säkra. Efter debatten, som du kan se första delen av här, var den överväldigande majoriteten av de som röstade ja omvända och ansåg att Katolska kyrkan EJ är en god kraft i världen. De osäkra var i princip utraderade från statistiken. Christopher Hitchens och Stephen Fry gick hård åt, framförallt den katolske ärkebiskopen, men även den MP som ställde upp. Med information och upplysning så vänder sig folk bort från, åtminstone den organiserade formen av, religionens kättingar.

1 kommentarer:

Ankjakt sa...

Uppskattar din blogg. Jag länkar.