torsdag 8 april 2010

Kan Alf uppge sin källa...

...till varifrån han anser sig härleda sina värderingar? Kan han sedan applicera elementär källkritik (i stil med en uppgift given av en lärare på gymnasiet i ämnet svenska) på den källa han anser sig ha? Alf skriver i alla fall att det är orimligt att leva ett liv utan att kunna uppge källa till sin värdegrund.


Min gissning är att Alfs källa är bibeln. Om Alf Svensson på allvar menar att det är fullständigt acceptabelt att hänvisa till en bronsåldersskrift när det gäller hur människor skall agera och den etik som bör gälla? Menar han att så fortfarande är fallet, trots att Alf och alla andra troende helt klart väljer och väljer bort handlingar och bestraffningar som finns klart utskrivna i bibeln?

Visst är det så att Alf säkerligen har något instinktivt och värdeladdat mot homosexuella, men inte ens Alf tycker väl att man skall döda sitt barn om det smädar sina föräldrar?

Alf - inse faktum. Inte ens du härleder dina värderingar från Bibeln. Du väljer själv, med viss möjlighet till smolk i bägaren när det gäller frågor som jämlikhet och liknande. Alf - du är en god människa TROTS bibeln som källa - inte på grund av den.

Alf - din uppsats hade inte fått så mycket som godkänt.

Det går även att ersätta ordet Alf med ordet Tuve ovan.

torsdag 25 februari 2010

Extremkreationsterna i Claphaminstitutet klappar igenom

Eller hur skall man annars tolka deras inlägg på Newsmill där man framför "kritik" mot Darwin, och påpekar att "Darwin måste få ifrågasättas". Patrik Lindenfors sticker förtjänstfullt hål på ballongen i sitt svarsinlägg. Det är ofrånkomligt så att man funderar på om de som undertecknat artikeln medvetet inte bryter mot ett av sina högt hållna budord. Hur går det annars att hålla sig så fullkomligt desinformerad om ett område man uppenbarligen har ett intresse av? Att damma av unkna, sedan gammalt vederlagda gamla kreationsargument från de mest banjospelande delarna av den Amerikanska kristna högern borde man väl förstå inte leder någon vart i längden? Fast det är klart, de som skriver artikeln blir hörda och lyssnade på av elever på gymnasiet som läser om evolutionsteorin. Det är ett sorgligt faktum att man, helt i enlighet med sin kristna uppfostrans tro på auktoriteter, tar dessa "fellows" på Claphaminstitutet på allvar, istället för att lyssna på de faktiska argumenten och höra ur ihåligt de ekar.

onsdag 24 februari 2010

Björklunds logiska krumbukter

Enligt Dagen försvarar Björklund skolornas rätt att ingå äktenskap med religiösa samfund:


"...skolan ska vara icke-konfessionell men att utbildningen i vid fristående skolor, förskolor och fritidshem få ha en konfessionell inriktning."

Är det någon som för mig kan förklara logiken i ovanstående?

tisdag 23 februari 2010

Om Obamas Tro eller Otro

Om detta skriver man i Dagen. Man menar att hans tro mest är ett spel för gallerierna eftersom han inte går i kyrkan så ofta(!). För oss som varit positiva till presidentens sekulära inställning till kyrka kontra stat så ser bilden lite annorlunda ut. Vi har snarare flera anledningar att vara lite besvikna. Om man lyssnar på "Freedom From religion Foundation"s podcast så har man under det gångna året haft möjlighet att höra flera tal där Obama tar upp religion, och där han mer eller mindre särskiljer de religiösa och väljer bort de otrogna från gemenskapen som han så specifikt inkluderade i talet där han tackade för förtroendet att ha blivit vald.


Sökning på på Obama på FFRF's hemsida

lördag 30 januari 2010

Nya läroplanen

I den nya läroplanen är kristendomens särställning som religion nedtonad. Den likställs i stället med andra religioner, som en i bland mängden. Detta tycker naturligtvis många kristna är fel och dumt, men är naturligtvis fullständigt logiskt. Att kristendomen har haft (och har) en större påverkan på det svenska samhället än andra religioner är naturligtvis sant, något som eleverna kan lära sig om i ämnet historia. När det gäller religionsämnet så finns det ingen anledning att särskilja kristendomen i jämförelse med andra religioner.


Länkar till artiklar med apologeters klagande hittar du på Camilla Grepes blogg, men jag länkar genast till Dagens artikel i ämnet.

söndag 22 november 2009

Upplysning omvänder katoliker

Före "The Intelligencesquared" i England debatten röstade åhörarna om huruvida de ansåg Katolska kyrkan var en "force for good" i världen. Ca 650 var för detta påstående medans ca 1100 var emot. Ett par hundra var inte säkra. Efter debatten, som du kan se första delen av här, var den överväldigande majoriteten av de som röstade ja omvända och ansåg att Katolska kyrkan EJ är en god kraft i världen. De osäkra var i princip utraderade från statistiken. Christopher Hitchens och Stephen Fry gick hård åt, framförallt den katolske ärkebiskopen, men även den MP som ställde upp. Med information och upplysning så vänder sig folk bort från, åtminstone den organiserade formen av, religionens kättingar.